Recents in Beach

Παύλος Α. Μιχαηλίδης: Αποτυχημένη συνταγή η λειτουργία του νέου Σφαγείου στις Φέρες με την μορφή δημοτικής επιχείρησης.


 Η επιμονή της δημοτικής αρχής (παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες του πρόσφατου παρελθόντος) για λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης “Δ.Ε.Κ.Α.Δ.Α.”, επαναφέρει και πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα της λειτουργίας του νέου Σφαγείου των Φερών, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στα νέα δεδομένα και η αιφνιδιαστική απόφαση του δημάρχου με την ακύρωση της Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης των Φερών, η οποία έφερε προβληματισμό σε ότι αφορά τον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει να επιδείξει η διοίκηση του Δήμου για τον πρωτογενή τομέα όλης αυτής της περιοχής. 

Τα σφαγεία με τα οποία εμπλέκεται κατά έναν τρόπο η Αυτοδιοίκηση είναι μια πονεμένη ιστορία, διότι λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας σχεδόν πάντοτε καταλήγουν να είναι προβληματικά από άποψη βιωσιμότητας.

Σχεδόν σε όλη την χώρα τα σφαγεία που λειτουργούν με την μορφή δημοτικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται συνεχώς υπό την απειλή του κλεισίματος λόγω των χρεών τους. 

Για την περίπτωση του Σφαγείου των Φέρων, αναγκαία και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις είναι τα εξής: 

Πρώτο βήμα η συζήτηση με το σύνολο των κτηνοτρόφων του Δήμου, αλλά και του συνόλου των κρεοπωλών.

Στην συνέχεια χρειάζεται άμεσα Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης με την προοπτική ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης να είναι έτοιμος να προχωρήσει στη δημοπράτηση ανάθεσης της διαχείρισής του σε ιδιώτη επιχειρηματία, ώστε ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την περιοχή, να βρει σιγά – σιγά λύση.

Το ζητούμενο είναι από το διαγωνισμό που θα γίνει, να προκύψει αξιόπιστος πλειοδότης ο οποίος πράγματι να σεβαστεί το χώρο και να διαχειριστεί τα Σφαγεία, ώστε και εκείνος να αποκομίσει κέρδος, αφού επενδύει κεφάλαιο, αλλά και η περιοχή μας – οι κτηνοτρόφοι και οι καταναλωτές – να εξυπηρετηθούν.

Στη μελέτη θα πρέπει να προβλέπονται όλα εκείνα τα στοιχεία, ώστε η επιχείρηση των Σφαγείων να καταστεί απολύτως βιώσιμη.

Αναγκαία η διερεύνηση του όλου θέματος με τη Νομική και με άλλες Υπηρεσίες, ώστε ο Δήμος να πετύχει το καλύτερο, δυνατό, αποτέλεσμα μέσα από τη δημοπρασία που θα γίνει.

Μέσα στους όρους της δημοπρασίας θα προβλέπεται ότι ο πλειοδότης, θα κληθεί να βάλει και το κεφάλαιο εκείνο που χρειάζεται για τη συντήρηση και πιθανή αναβάθμιση της αρχικής υποδομής των Σφαγείων.

Θυμίζουμε πως λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων λειτουργίας των Σφαγείων που σε περιόδους Εορτών χρειάζεται ενίσχυση με έκτακτο εξειδικευμένο προσωπικό σε σχέση με τις άλλες εποχές του έτους κλπ., γεγονός που απαιτεί ευελιξία που μόνο ο ιδιώτης μπορεί να παρέχει. Εξ άλλου, αν το θέσουμε σε γενικότερο πλαίσιο, το δημόσιο έχει αποτύχει ως επιχειρηματίας, κάτι που είναι πλέον γενικώς παραδεκτό. 

Αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει το Δήμο είναι, πρωτίστως, να λειτουργήσει σωστά και να εξυπηρετεί τον κόσμο. Δευτερευόντως, θα ήταν ευχής έργο να τα λειτουργήσουν κάποιοι ντόπιοι, γιατί ως τέτοιος, ένας ντόπιος επιχειρηματίας πονά περισσότερο τον τόπο του και με αυτόν έχεις συχνότερη και αμεσότερη επαφή.

Σε ότι αφορά την σύμβαση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα εξής σοβαρά στοιχεία:

Ο μισθωτής ως διαχειριστής του Δημοτικού Σφαγείου, θα υποχρεούται στην πιστή τήρηση και θα είναι ο μόνος υπεύθυνος, για κάθε παράβαση των: α) Περιβαλλοντικών όρων (λειτουργία ΒΙΟΚΑ, κλπ), β) Υγειονομικών ∆ιατάξεων, γ) ∆ιαδικασιών του Συστήματος ∆ιασφάλισης Ποιότητας Τροφίμων (ΗΑCCΡ) , όπως ισχύουν ή όπως τροποποιηθούν με νεότερες εγκριτικές αποφάσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για τις οποίες ρητά πρέπει να φροντίζει να ενημερώνεται και να εφαρμόζει. Επίσης θα είναι υποχρεωμένος, να εφαρμόζει όλους τους όρους που επιβάλλονται και να πράττει άμεσα τα προβλεπόμενα.

Επί πλέον το τιμολόγιο για την σφαγή να είναι προσαρμοσμένο στις τιμές των άλλων σφαγείων .

Τέλος ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται και το ζήτημα της προσβασιμότητας του σφαγείου . 

Στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πιθανώς να υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν έργα ασφαλτόστρωσης (περίπου 2χλμ του χωμάτινου δρόμου), καθώς και της σύνδεσης του συστήματος προβιολογικού με τον βιολογικό στις Φέρες στο ύψος του Ξενοδοχείου «Ανθή» .Για την δημοτική παράταξη  

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Ο ΔΗΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Ο επικεφαλής της

ΠΑΥΛΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Αρχιτέκτονας μηχανικός

Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">