Recents in Beach

"Λαϊκή Συσπείρωση Ορεστιάδας": Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τους δασικούς χάρτες

 


Με την ανάρτηση του κτηματολογίου στα μέσα του Ιανουαρίου του 2021, δεκάδες αγρότες του Τριγώνου βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Δεν τους αναγνωρίζονται τίτλοι ιδιοκτησίας για χωράφια που έχουν χαρακτηριστεί δασικά σύμφωνα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Το ζήτημα αφορά πάνω από 7 χιλιάδες στρέμματα, κυρίως στις περιοχές του Πενταλόφου, των Πετρωτών και των Κομάρων, που οι δασικοί χάρτες έχουν χαρακτηρίσει ως αγροτικές εκτάσεις κατά το παρελθόν (αεροφωτογραφίες του 1945) και σήμερα χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις, με σκόπιμες ή μη «ανακρίβειες και λάθη» και με νεότερες αεροφωτογραφίες, μη λαμβάνοντας πολλές φορές υπόψη πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης κλπ.

Αυτό γιατί οι αγροτικές, αυτές εκτάσεις, που στους πρόσφατους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις δασώθηκαν (φυσική δάσωση) κυρίως λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους από τους αγρότες-ιδιοκτήτες τους, που λόγω της σκληρής αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκάσθηκαν να αλλάξουν επάγγελμα ή και να μεταναστεύσουν.

Είναι λογικό εφ’ όσον οι αναρτημένοι δασικοί χάρτες δεν διορθωθούν άμεσα και οι μέχρι τώρα γεωργικές και βοσκήσιμες εκτάσεις δεν αποτυπωθούν σωστά, να υπάρξουν τεράστια προβλήματα με την δυνατότητα συνέχισης των ασχολιών των αγροτών και των κτηνοτρόφων στις εκτάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να στερηθούν αυτοί εισόδημα από την εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών αλλά και από τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις που νόμιμα δικαιούνται. Επίσης είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων- επιδοτήσεων που έλαβαν στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα πολλοί αγρότες καλούνται να επιδοθούν σε ένα πολυδάπανο αγώνα με προσφυγές, ενστάσεις - αντιρρήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των ιδιοκτησιών τους ως δασικών. Το κόστος μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικό καθώς, για τη σύνταξη των ενστάσεων αυτών απαραίτητη είναι η βοήθεια ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου, μηχανικού, τοπογράφου κ.ά. Κόστος το οποίο, ξεπερνάει την αξία του αγροτεμαχίου, αναγκάζοντας μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάκτησης της γης τους που σε δεύτερο χρόνο θα συγκεντρωθεί στα χέρια μεγάλων επενδυτών, αφού η δασική πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, αναγνωρίζει, αλλά και διευκολύνει, τη δράση των ομίλων και στα κρατικά δασικά οικοσυστήματα, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Έτσι λοιπόν με τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, επιχειρείται να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό τοπίο για τους επενδυτές. Οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες μαζί με το κτηματολόγιο, θα αποτελέσουν τα “μεγάλα αναπτυξιακά εργαλεία” που θα επιτρέψουν να γίνει το ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας (ποιος είναι ο ιδιοκτήτης) και ποιος ο χαρακτήρας και η χρήση της γης (γεωργική έκταση, δάσος, δασική έκταση, κλπ).

Καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που κινδυνεύουν να χάσουν τα χωράφια τους με την διαδικασία του κτηματολογίου και των Δασικών χαρτών να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν: 

  • Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που το ίδιο δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και να αναγνωρισθεί πως κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

  • Να εξασφαλιστεί παράταση του χρόνου αντιρρήσεων λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από την πανδημία και του γεγονότος ότι αρκετοί ενδιαφερόμενοι είναι μετανάστες στο εξωτερικό.

  • Να μη χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια σε βάρος των μικροϊδιοκτητών γης.

  • Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των μεγαλοκατασκευαστών και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.

  • Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

  • Η Π-ΑΜΘ αλλά και ο Δήμος Ορεστιάδας να αξιοποιήσουν τμήμα του έμψυχου δυναμικού τους ώστε να διευκολύνουν τους συμπολίτες μας σε πρακτικά ζητήματα στη διαδικασία των ενστάσεων κλπ.

Στον αγώνα αυτό η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Ορεστιάδας θα βρίσκεται με όλες τις δυνάμεις της στο πλευρό των αγροτών.

18/1/2022

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση 

Ζαλουφλής Κώστας


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">