Recents in Beach

ΟΕΕ: Να παραταθεί έως 31 Μαΐου η προθεσμία διασύνδεσης ταμειακών - POS - Περίοδος ανοχής για υποβολή ΦΠΑ Ιανουαρίου έως 10 Μαρτίου


 Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, τουλάχιστον για ένα τρίμηνο επιπλέον, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου 2024, και τη χορήγηση περιόδου ανοχής μέχρι τις 10 Μαρτίου 2024 για την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Ιανουαρίου 2024, ζητά, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.   

Όπως αναφέρει ο κ. Κόλλιας: 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν στα νέα δεδομένα. 

Οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο 4ος κύκλος στον οποίον θα περιλαμβάνονται τα all in one συστήματα μόλις ξεκίνησε, και αυτά δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες και χρειάζεται και αντίστοιχος χρόνος για την εγκατάσταση και εφαρμογή τους.

Έχει αυξηθεί ο χρόνος αναμονής για την προμήθεια και εγκατάσταση POS, με εμφανιζόμενες αδυναμίες στη σύνδεση και δικτύωσή τους, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση με τον νόμο για όλες τις επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πληθώρα προβλημάτων συνεχίζει να εμφανίζεται στην Πλατφόρμα MyData όπως:

α) Τα έσοδα υπέρ τρίτων που αναρτώνται στο MyData εμφανίζονται στον κωδικό 348 του εντύπου ΦΠΑ και προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα, κάτι το οποίο συμβαίνει κυρίως με τα τουριστικά γραφεία τους εκτελωνιστές και την πώληση με βάσει το άρθρο 45.

β) Επίσης δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης και ανάρτησης του ΦΠΑ που αποδίδεται στο εκάστοτε τελωνείο, ποσό που θα έπρεπε να εμφανίζεται στα προστιθέμενα ποσά (αφορά ενδοκοινοτικές συναλλαγές αυτοκινήτων, ποτών).

γ) Οι εισαγωγές τρίτων χωρών δεν ενημερώνουν την περιοδική δήλωση ΦΠΑ.

δ) Δεν ενημερώνουν την Περιοδική ΦΠΑ οι λοιπές πράξεις λήπτη (π.χ. άρθρο 39α).

Η οποιαδήποτε παρέμβαση με εναλλακτικό τρόπο ώστε να προσαρμόσουμε τα προβλήματα και να διορθωθούν στην περιοδική ΦΠΑ έχει μία χρονοκαθυστέρηση τουλάχιστον 5 ημερών γεγονός που κάνει αδύνατη την υποβολή εντός των προθεσμιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΟΕΕ ζήτησε τη μη εφαρμογή του μέτρου κλειδώματος των δηλώσεων ΦΠΑ μέχρι την πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα της πλατφόρμας myData. Ο φορέας μας θεωρεί υποχρεωτική την περίοδο ανοχής έως τις 10 Μαρτίου 2024 λόγω της αναφερόμενης χρονοκαθυστέρησης του συστήματος για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Ιανουαρίου 2024 αλλά και για 3 επόμενους μήνες μέχρι την ομαλοποίηση του συστήματος. Επίσης, προτείνoυμε λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην αναβάθμιση των POS από τους παρόχους και τα προβλήματα σύνδεσης και δικτύωσής τους από τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών, να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, τουλάχιστον έως τις 31 Μαΐου 2024.

Η επιστολή.


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2024 

Αρ. Πρωτ.: Φ/1/1027 

Προς 

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  

κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Κοιν.: 

-Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  

κ. Χάρη Θεοχάρη 

-Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

Θέματα : Διασύνδεση Ταμειακών με POS - Περίοδος ανοχής για την  υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ 

Όπως σας είχαμε αναφέρει στην από 14 Φεβρουαρίου 2024 επιστολή μας, οι  επιχειρήσεις υποχρεούνται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα να  προετοιμαστούν στα νέα δεδομένα. Μια σοβαρή δυσκολία, που  αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, αφορά στην ίδια την αγορά και στη  συντήρηση των απαραίτητων μηχανημάτων (δαπάνη αγοράς και διατήρησης  POS, αγορά σχετικών λογισμικών προγραμμάτων, τεχνικές αναβαθμίσεις  αντικατάσταση ταμειακών μηχανών κτλ.) για τα οποία επίσης απαιτείται η  σχετική κρατική ενίσχυση/χρηματοδότηση όπου μόλις προχτές ξεκίνησε ο 4ος κύκλος επιχορήγησης και θα ακολουθήσει και 5ος κύκλος. 

Ακόμη, και δεδομένου του ότι έχει συσσωρευθεί σημαντικός αριθμός αιτήσεων,  έχει αυξηθεί αντίστοιχα και ο χρόνος αναμονής για την προμήθεια και  εγκατάσταση POS, με εμφανιζόμενες αδυναμίες στη σύνδεση και δικτύωση  τους, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωση με το νόμο για  όλες τις επιχειρήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Επιπλέον, οι εγκρίσεις για τα vouchers του τελευταίου κύκλου δεν έχουν  ολοκληρωθεί, ο 4ος κύκλος στον οποίον θα περιλαμβάνονται τα all in one 

συστήματα μόλις ξεκίνησε , και δεν είναι διαθέσιμα από τις τράπεζες και  χρειάζεται και αντίστοιχος χρόνος για την εγκατάσταση και εφαρμογή τους. 

Η πληθώρα προβλημάτων συνεχίζει να εμφανίζεται στην Πλατφόρμα MyData όπως : 

α) Τα έσοδα υπέρ τρίτων που αναρτώνται στο MyDATA εμφανίζονται στον  κωδικό 348 του εντύπου ΦΠΑ και προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα , κάτι  το οποίο συμβαίνει κυρίως με τα Τουριστικά γραφεία τους εκτελωνιστές και  την πώληση με βάσει το άρθρο 45. 

β) Επίσης δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης και ανάρτησης του ΦΠΑ που  αποδίδεται στο εκάστοτε τελωνείο, ποσό που θα έπρεπε να εμφανίζεται στα  προστιθέμενα ποσά (αφορά ενδοκοινοτικές συναλλαγές αυτοκινήτων, ποτών). 

γ) Οι εισαγωγές τρίτων χωρών δεν ενημερώνουν την Περιοδική ΦΠΑ. 

δ) Δεν ενημερώνουν την Περιοδική ΦΠΑ οι λοιπές πράξεις λήπτη (π.χ άρθρο  39α). 

Η οποιαδήποτε παρέμβαση με εναλλακτικό τρόπο ώστε να προσαρμόσουμε τα  προβλήματα και να διορθωθούν στην περιοδική ΦΠΑ έχει μία  χρονοκαθυστέρηση τουλάχιστον 5 ημερών γεγονός που κάνει αδύνατη την  υποβολή εντός των προθεσμιών. 

Το ΟΕΕ ζήτησε τη μη εφαρμογή του μέτρου κλειδώματος των δηλώσεων ΦΠΑ  μέχρι τη πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα της πλατφόρμας myDATA. Ο Φορέας μας θεωρεί υποχρεωτική την περίοδο Ανοχής έως τις 10 Μαρτίου  2024 λόγω της αναφερόμενης χρονοκαθυστέρησης του συστήματος για την  υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Ιανουαρίου 2024 αλλά και  για 3 επόμενους μήνες μέχρι την ομαλοποίηση του συστήματος. Επίσης  προτείνoυμε λόγω των καθυστερήσεων που καταγράφονται στην αναβάθμιση  των POS από τους παρόχους και τα προβλήματα σύνδεσης και δικτύωσής τους  από τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών, να παραταθεί η προθεσμία  ολοκλήρωσης της διαδικασίας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS τουλάχιστον για ένα τρίμηνο επιπλέον, ήτοι μέχρι 31 Μαΐου 2024. 

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">