Recents in Beach

Περιφέρεια ΑΜΘ - «Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821»

 


Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, για την Παρασκευή 22 & τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 25333 & 25347/14-3-2024 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και παρακαλούμε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας να μεριμνήσετε για την πληρέστερη οργάνωση και συμμετοχή σας. 

Σας γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή καθορίζεται από την Περιφέρεια, στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία με τους οικείους Αντιπεριφερειάρχες και για τις λοιπές πόλεις - έδρες δήμων από την οικεία δημοτική αρχή, τηρούμενης της με αριθμ.76632/20-10-2021 υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό σειράς προβαδίσματος (ΦΕΚ 4961/Β/26.10.21) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 6947/04-02-2022  (ΦΕΚ 543/Β/09-02-2022). 

Ο Περιφερειάρχης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ 

Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Επετείου της Εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας, οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

Γ ε ν ι κ ό ς σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς των Δημοσίων, Περιφερειακών και Δημοτικών καταστημάτων, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών του νομού, από της 8ης πρωινής ώρας της 23ης Μαρτίου έως και την Δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2024. 

Φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των καταστημάτων του δημοσίου των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των Τραπεζών, κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2024,  λαμβάνοντας μέριμνα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο και της αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 (ΦΕΚ 3424 Β’) ΚΥΑ, όπως ισχύει. 

Ε π ί σ η μ η έ π α ρ σ η τ η ς Σ η μ α ί α ς στο χώρο του Ηρώου της πόλης, με απόδοση τιμών από τμήμα στρατιωτικής μουσικής και δύο οπλίτες στρατονόμους, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024 στις 08:00π.μ. Η στρατιωτική μουσική της ΧΧΙ ΤΘΤ θα περιέλθει σε κεντρικές οδούς της πόλης της Κομοτηνής παιανίζοντας τον εωθινό και εμβατήρια. 

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 

08:00 Έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Ηρώου της πόλης, με απόδοση από δύο οπλίτες ΣΝ. 

10:30 Επιμνημόσυνη δέηση, στο Ηρώο της Πόλης, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα και θα ακολουθήσει απότιση φόρου τιμής με κατάθεση στεφάνων παρουσία αρχών, από τους σπουδαστές, μαθητές, προσκόπους και οδηγούς. Η παρουσία των

Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

σχολείων αφορά μόνο στο σημαιοφόρο, τους παραστάτες και τον/την επικεφαλής εκπαιδευτικό. 

Τέλος προσέλευσης εκπροσώπων σχολείων 10:10 π.μ. 

Πραγματοποίηση ομιλιών σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις δημόσιες Υπηρεσίες, και τα ΝΠΔΔ. 

18:10 Υ π ο σ τ ο λ ή τ η ς Σ η μ α ί α ς στον χώρο του Ηρώου της πόλης με μέριμνα του ΑΔΦΚ. 

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024 

08:00 Έπαρση της Σημαίας στο χώρο του Ηρώου της πόλης, με απόδοση τιμών από τμήμα απόδοσης τιμών, τμήμα στρατιωτικής μουσικής και δύο οπλίτες ΣΝ. 

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 

08:00 Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών. 

10:30 Ε π ί σ η μ η δ ο ξ ο λ ο γ ί α στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων. 

Τέλος προσέλευσης σημαιοφόρων σχολείων 10:00 π.μ. 

Τέλος προσέλευσης επισήμων, 10:20 π.μ. 

Μετά την δοξολογία, θα εκφωνηθεί στον Ιερό Ναό ο πανηγυρικός της ημέρας από τον εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής κ. Κωνσταντίνο Μαυρίδη. 

10:50 Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η δ έ η σ η από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα μπροστά στον Ανδριάντα του Εθνεγέρτη Μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνστάντιου στον αύλειο χώρο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

11:00 Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η δ έ η σ η χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα, στο χώρο του Ηρώου της πόλης και θα ακολουθήσει 

Κ α τ ά θ ε σ η σ τ ε φ ά ν ω ν , από τον Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, το Δήμαρχο Κομοτηνής, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Κομοτηνής, το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή ΠΑΜΘ, τον Πρύτανης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΑΜΘ, εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών και ιδρυμάτων, εκπροσώπους εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια και εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης οι εκπρόσωποι των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων της ΠΑΜΘ. 

Στη συνέχεια θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού. 

Τιμές θα αποδοθούν από τμήμα στρατιωτική μουσικής και δύο οπλίτες στρατονόμους. 

12:00 Π α ρ έ λ α σ η των πολιτιστικών - αθλητικών οργανώσεων, της φοιτητικής και μαθητικής νεολαίας, των σωμάτων Ελλήνων προσκόπων και Ελληνίδων οδηγών, των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας κ.λ.π. 

Χώρος παρέλασης ορίζεται η Λεωφόρος Δημοκρατίας και η οδός Ορφέως. Χώρος συγκέντρωσης των τμημάτων ορίζεται ο χώρος πίσω από την ΛΑΦΚ. 

Τέλος προσέλευσης πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και φορέων 11:15 π.μ. Τέλος προσέλευσης μαθητών και μαθητριών των σχολείων 11:15 π.μ. 

Η δήλωση συμμετοχής στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2024 των πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων και φορέων θα γίνεται αποδεκτή έως την Τετάρτη 20/3/2024 τηλεφωνικά στο 2531352121/120. Παρακαλούνται όλα τα πολιτικά τμήματα της παρέλασης (σχολεία, πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία) να προμηθευτούν και να φέρουν μαζί τους τη διακριτή ταμπέλα. 

18:10 Υ π ο σ τ ο λ ή τ η ς Σ η μ α ί α ς στον χώρο του Ηρώου της πόλης με μέριμνα του ΑΔΦΚ.

Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Το στρατιωτικό σκέλος της εκδήλωσης παρακαλείται να ρυθμίσει ο ΑΔΦΚ, της Δημόσιας Τάξης η Αστυνομική Δ/νση Ροδόπης, της δε εθιμοτυπίας ανάλογα, με την αρμοδιότητά τους, η Περιφέρεια ΑΜΘ διά των υπηρεσιών της στην ΠΕ Ροδόπης.  

Τελετάρχες ορίζονται οι: Ευγενία Εξακοΐδου (6936924079) & Αθανάσιος Χριστοδουλάκης. 

Στην εκφώνηση η δημοσιογράφος και Δ/ντρια της ΕΡΤ Κομοτηνής Ειρήνη Τσακίρη. 

Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες και οι Δήμοι παρακαλούνται να καταρτίσουν, προσαρμοσμένο στις ισχύουσες και τις τοπικές συνθήκες, δικό τους πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

Ο Περιφερειάρχης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης 

Βουλευτές 

Δήμαρχος Κομοτηνής 

Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής 

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

Πρόεδρος και Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικού Δικαστηρίου Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Κομοτηνής 

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ΑΜ-Θ (Υποστράτηγο) 

Προϊστάμενος Δικαστικού Γραφείου 

Πρύτανη Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης 

Προξενικές Αρχές 

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας ΑΜΘ 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Πρόεδρος ΠΕΔ 

Εκτελεστικός Γραμματέας ΠΑΜΘ 

Δήμαρχοι άλλων δήμων 

Αντιδήμαρχοι δήμου Κομοτηνής 

Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής 

Πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί 

Πρώην Βουλευτές 

Πρόεδροι ΔΣ ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ 

29η ΜΠ ΤΑΞ ΠΖ 

ΧΧΙ ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2η ΜΣΕΠ Ισμάρου 

Αστυνομική Διεύθυνση Τάξης Ροδόπης 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΑΜΘ 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ροδόπης 

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας Κομοτηνής 

Μουφτεία Κομοτηνής 

Εκπρόσωπο Αρμένικης Εκκλησίας 

Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου 

Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς της) 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Με την παράκληση να κοινοποιηθεί το παρόν σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς της) 

Αντιστασιακές και Εφεδροπολεμιστικές Οργανώσεις 

Συλλόγους, Σωματεία, Ενώσεις κ.λ.π. 

Τους Πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Εσωτερική Διανομή 

Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΑΜΘ 

Γενικούς Διευθυντές ΠΑΜΘ 

Όλες τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα της ΠΑΜ-Θ που έχουν έδρα στην Κομοτηνή


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">