Recents in Beach

Στη Βουλή από την Ν. Γκαρά τα προβλήματα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γη υψηλής παραγωγικότητας


 Το αίτημα απαγόρευσης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γη υψηλής παραγωγικότητας ή την κατ΄ ελάχιστο θέσπιση κανόνων σε περιοχές με αποστραγγιστικά έργα, κατέθεσε με αναφορά η Βουλευτής Έβρου και Αν. Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, καθώς δημιουργούνται πλείστα προβλήματα στον αγροτικό χώρο, όπως περιγράφονται και στην επιστολή του Γενικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας.


Στην Αναφορά προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισυνάπτεται η επιστολή, όπου αναφέρονται τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί σε περιοχές του βορείου Έβρου από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Όπως περιγράφει η επιστολή, σε περιοχές του βορείου Έβρου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μειώνει την έκταση της ωφέλιμης παραγωγικής γης, εντείνοντας την υποβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την αγροτική δραστηριότητα, καθώς οι στήλες ηλεκτροδότησης που εξυπηρετούν τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη διέλευση των αγροτών και των αγροτικών μηχανημάτων από και προς τα αγροτεμάχια. 


Επίσης, σε περιοχές με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως η περιοχή Ερυθροποτάμου, δημιουργούνται προβλήματα στη διαχείριση υδάτων, αποστράγγισης και άρδευσης των αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ προκαλούνται μεγάλες καταστροφές στις υποδομές.

  • Περιβάλλοντος και Ενέργειας

  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Θέμα: «Φωτοβολταϊκά συστήματα σε γη υψηλής παραγωγικότητας»


Η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά καταθέτει ως αναφορά την Επιστολή του Γενικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας, στην οποία αναφέρονται τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Όπως περιγράφει η επιστολή, σε περιοχές του βορείου Έβρου, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μειώνει την έκταση της ωφέλιμης παραγωγικής γης, εντείνοντας την υποβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την αγροτική δραστηριότητα, καθώς οι στήλες ηλεκτροδότησης που εξυπηρετούν τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη διέλευση των αγροτών και των αγροτικών μηχανημάτων από και προς τα αγροτεμάχια. Επίσης, σε περιοχές με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως η περιοχή Ερυθροποτάμου, δημιουργούνται προβλήματα στη διαχείριση υδάτων, αποστράγγισης και άρδευσης των αγροτεμαχίων που γειτνιάζουν με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ προκαλούνται μεγάλες καταστροφές στις υποδομές. Τέλος, με την Επιστολή ζητείται η πλήρης απαγόρευση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας ή η κατ΄ ελάχιστο θέσπιση κανόνων σχετικά με τις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται από ποτάμια και αποστραγγιστικά έργα.


Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση της επιστολής, για τις ενέργειές σας και τη σχετική ενημέρωσή μας επί του θέματος.Αθήνα, 06 Ιουλίου 2021

Η καταθέτουσα Βουλευτής Γκαρά Αναστασία

Ορεστιάδα, 24-06-2021 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Γ.Ο.Ε.Β. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθ.Πρωτ.: 1344 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

Δ/νση: Βασ. Κων/νου Τέρμα Πληροφ.: Βουρνέλης Ορ. Τηλ.: 25520-22031 Fax.: 25520-24026 

e-mail: info@goevore.gr 

ΘΕΜΑ: Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας 

Σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις και νομοθετήματα, υπάρχει πλέον δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές να κατασκευάζουν προς όφελός τους Φ/Β εγκαταστάσεις σε υψηλής παραγωγικότητας αγροτικές εκτάσεις

Οι αγροτικές εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας συνήθως βρίσκονται σε περιοχές πλησίον ποταμών, εγγειοβελτιωτικών έργων και γενικότερα, όπου υπάρχει νερό. Η εγκατάσταση Φστις περιοχές αυτές εγκυμονεί κινδύνους καταστροφής τους από φυσικά φαινόμενα, κυρίως πλημμυρών. Τούτο συνέβη στις αρχές του έτους και συγκεκριμένα στις 12-01-2021, στην πολύπαθη περιοχή του Ερυθροποτάμου, όπου καταστράφηκε ολοσχερώς Φ/Β πάρκο που βρισκόταν στην περιοχή των Μεταξάδων, ενώ κινδύνευσε με ανάλογη ζημιά και αντίστοιχο, που είναι εγκαταστημένο σε μεγάλη απόσταση απ' το ποτάμι, αλλά εντός ζώνης υψηλής 

παραγωγικότητας. Αναφορικά με την περιοχή του Βορείου Έβρου, την οποία διαχειρίζεται ο ΓΟΕΒ με τους ΤΟΕΒ δικαιοδοσίας του, σχετικά με την άρδευση και αποστράγγιση, επισημαίνεται η συχνή και σχεδόν ετήσια εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων από τοπικά νερά που κατακλύζουν την περιοχή, αλλά και από τις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία και Τουρκία. Επιπλέον, όταν αρδεύονται αγροτεμάχια που γειτνιάζουν με Φ/Β, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ενδέχεται αυτά να καταβρέχονται, με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως μείωση αποδοτικότητας, φθορά υλικού, κλπ. Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα αποτελεί και η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού στηλών ηλεκτροδότησης για την εξυπηρέτηση των Φ/Β, οι οποίες συνήθως τοποθετούνται στην άκρη των δρόμων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διέλευση των αγροτών με τα αγροτικά τους μηχανήματα, αλλά και των ελευθέρων επαγγελματιών, όπως θεριζοαλωνιστές, μεταφορείς αγροτικών προϊόντων, εφοδίων, κλπ. Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως αυτόν που αφορά τις φυο καταστροφές και τις συνέπειες που έχουν για τον επενδυτή, αλλά και το ίδιο το Κράτος, που θα εγκλωβιστεί σ' ένα φαύλο κύκλο καταστροφών και αποζημιώσεων, θεωρούμε ότι απαιτείται άμεσα η πλήρης απαγόρευση της εγκατάστασης Φ/Β σε γη υψηλής παραγωγικότητας, ή κατ' ελάχιστο στη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούνται από ποτάμια και αποστραγγιστικά έργα, τα οποία βρίσκονται υποχρεωτικώς, ώστε να μπορούν να αποστραγγίζονται, στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής αποστράγγισης, όπου συσσωρεύονται εκατομμύρια κυβικά νερού

Ειδικότερα τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την περιοχή του Έβρου, λόγω των καταστροφών που προκύπτουν απ' τα καιρικά φαινόμενα, ενώ φρόνιμο είναι να συνυπολογιστεί και το ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων της κάθε περιοχής

Ο Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας 

Δεμερτζής Μάριος 

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια: 1) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γραφείο Υπουργού κ. Λιβανού 2) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γραφείο Υπουργού κ. Σκρέκα 3) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γραφείο Υφυπουργού κ

Οικονόμου 4) Βουλευτές Ν. Έβρου 

Δημοσχάκης Αναστάσιος Βουλευτής Έβρου 

Δερμετζόπουλος Χρήστος Βουλευτής Έβρου 

Κελέτσης Σταύρος Βουλευτής Έβρου 

Γκαρά Αναστασία Βουλευτής Έβρου 5) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Γραφείο Περιφερειάρχη κ. Μέτιου 6) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς 7) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Ε.Β. & Εδαφoυδατικών 

Πόρων 

Β. Εσωτερική Διανομή: 1) Χρ. Αρχείο 2) Φ. Φωτοβολταϊκά 

LETTEINN BETA Ε Γ.Ο.Ε.Β. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ξ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">