Recents in Beach

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

 


Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό  Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του  Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  στις 30-08-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του  Ν.3852/2010.  

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης») είναι τα εξής:  

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου  

 Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη  

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Σχετικά: «Χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα στην ΑΜΘ».   Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.  

2. Σχετικά: «Αφιέρωμα για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –   Θράκης στο περιοδικό ‘’ΔΙΑΚΟΠΕΣ’’». 

 Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1. Αίτημα υιοθέτησης ψηφίσματος για την ατελή διέλευση από τον σταθμό πλευρικών διοδίων  στην Ηρακλείτσα για τους κατοίκους των Π.Ε. Καβάλας και Δράμας. 

 Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.  

2. Έγκριση τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2021  Εισηγητής: Η Εκτελεστική Γραμματέας κα. Ζωή Κοσμίδου.  

3. Έγκριση προσχώρησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην Ειδική  Διαδικτυακή Εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

 Εισηγητής: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΑΜΘ Άγγελος Αντωνιάδης.  

4. Έγκριση των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.), από και προς τις  σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2021-2022, με μέσα  μεταφοράς των εταιρειών: Α) ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ, Β) ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.  καθώς και όποιας άλλης εταιρείας προκύψει και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις του εν  λόγω τρόπου μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το σχολικό έτος 2021-2022.  

 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.  

5. Έγκριση για έκδοση απόφασης εργοταξιακής σήμανσης & προσωρινών κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων που αφορά παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο «Μάνδρα - Μικρό Δέρειο»:  Α) Κατά την κατασκευή έξι σημειακών επεμβάσεων, Β) Κατά τη διέλευση των οχημάτων  εξοπλισμού από τις τέσσερις γέφυρες της διαδρομής για τη μεταφορά εξοπλισμού  Ανεμογεννητριών στο Αιολικό Πάρκο Μικρονόρος.  

 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.  

6. Έγκριση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς που αφορά τη χρηματική δωρεά της εταιρείας με  την επωνυμία «Trans Adriatic Pipeline AG», και το διακριτικό τίτλο «TAP AG», έως -κατ’  ανώτατο όριο- 90.000,00€ προς την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για την εκπόνηση της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Έργο Άρδευσης στα Τενάγη των Φιλίππων Καβάλας  βάσει του άρθρου 3Α του νόμου 4182/2013 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή του από τον  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας κ. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη.  

 Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.    

7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού  Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 2021-2025.   Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.Θ. κ. Αναστάσιος Παράσχου.  

8. Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή  Προγράμματα Ανάπτυξης ΔΠΑ του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των ετών  2020-2029 & 2021-2030 του ΑΔΜΗΕ.  

 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.Θ. κ. Αναστάσιος Παράσχου.  

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος  Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Β. Έβρου» της εταιρείας «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.». 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

10.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 82.785,25τ.μ. της  εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» στη θέση «Στεγνό» Μακρυχωρίου του Δ. Νέστου Π. Ε. Καβάλας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

11.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το νέο ξενοδοχείο 157 κλινών της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΜΕΠΕ» εντός οικοπέδου 26.556,86τ.μ. στην περιοχή Παραλίας Οφρυνίου του Δήμου  Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

12.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων  εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων της εταιρείας «ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ ΜΙΚΕ» στην  περιοχή Χρυσοχωρίου του Δ. Νέστου της Π. Ε. Καβάλας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

13.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου της εταιρείας  «FHL H.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» έκτασης 99.974τ.μ. στη θέση «Λευκή  Κορυφή» της Τ. Κ. Πύργων του Δήμου Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

14.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και δρόμος εξωτερικής  κυρίας προσπέλασης μήκους 78μ. της εταιρείας «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ  ΑΒΕΕ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.997,00τμ στην περιοχή του Τ.  Κ. Βώλακα (θέση Μιρνότο) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

15.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και της Ειδικής  Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) της εταιρείας «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ  ΑΒΕΕ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.950,00τμ στην περιοχή της Τ.  Κ. Πύργων (θέση Λευκή Κορυφή) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

16.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και της Ειδικής  Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) της εταιρείας «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ  ΑΒΕΕ» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.798,50τμ στην περιοχή της Τ.  Κ. Πύργων (θέση Λευκή Κορυφή) του Δ. Προσοτσάνης της Π. Ε. Δράμας

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

17.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου του ΠΑΝΤΕΛΗ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ έκτασης 99.997 τ.μ. στη θέση «Φουντουκιά» της Τ. Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω  Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

18.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου του ΠΑΝΤΕΛΗ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ έκτασης 98.898 τ.μ. στη θέση «Φουντουκιά» της Τ. Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω  Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

19.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου του ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ έκτασης 70.747τ.μ. στη θέση «Φουντουκιά» της Τ. Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω  Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

20.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) της εταιρείας «ΙΚΤΙΝΟΣ  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 35.132,52τμ στην περιοχή  του Τ. Κ. Βώλακα (θέση Λεπτοκαρυές) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

21.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο  (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Οξυός, ισχύος 1,963MW και των συνοδών σε αυτό έργων, πλησίον Δ.  Δ. Σίλης, Δήμου Παρανεστίου, της Π.Ε. Δράμας», ως προς το γήπεδο εγκατάστασης του  υδροηλεκτρικού σταθμού και την όδευση του αγωγού προσαγωγής της εταιρείας  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΣΑ Ο.Ε. (πρώην ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.)» 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

22.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης της «Μονάδας Ανακύκλωσης Πλαστικών Υλικών», η οποία βρίσκεται  εγκατεστημένη στο 9ο χλμ της Ε.Ο. Κομοτηνής - Ξάνθης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Δ.Δ.  Μεσσούνης του Δ. Κομοτηνής, Π. Ε. Ροδόπης της εταιρείας «ΠΑΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ». 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

23.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας  αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, δυναμικότητας 200m3/d ή αντίστοιχα  300t/d, της εταιρείας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ» στο υπ’ αριθμόν 802 αγροτεμάχιο της  Διανομής Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, συνολικής  έκτασης 20.550,0 m2.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

24.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία της Μονάδας έτοιμου  σκυροδέματος στη Δύμη, Δ. Ιάσμου της Π. Ε. Ροδόπης της εταιρείας «ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΙΚΕ». 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

25.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη 2η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 5025/2017 Απόφασης Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής  βιοαερίου από μη επικίνδυνα οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και  ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999 kWe, της  εταιρείας «ΒΙΟΜΕΣΤΗ ΜΙ.Κ.Ε», στο υπ. αριθμ. 868γ γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Μέστης,  Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π. Ε. ‘Εβρου» ως προς την αύξηση της ισχύος σε 1998 kWe.  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

26.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 36 MW, στη θέση «Αμμούδα - Μεγάλη Ράχη - Καπεταναίος» και συνοδά  έργα βελτίωσης - διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης  μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των ορίων του Δήμου Αρριανών της Π. Ε. Ροδόπης της  εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε». 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  (Α.Σ.Π.Η.Ε.) με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 25,2MW στη θέση «ΤΡΟΥΛΟΣ» του  Δήμου Αρριανών της Π. Ε. Ροδόπης της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

28.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο: Αξιοποίηση του γεωθερμικού  πεδίου Ν. Ερασμίου – Μαγγάνων, Δήμου Τοπειρού, Π.Ε. Ξάνθης: Αξιοποίηση παραγωγικής  γεώτρησης, ανόρυξη γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής, κατασκευή δικτύων  μεταφοράς γεωθερμικού ρευστού και ανόρυξη νέων υδρογεωτρήσεων της εταιρείας  «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.». 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

29.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Αιολικός σταθμός  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,6ΜW στη θέση ‘ΑΕΤΟΣ’ και των συνοδών έργων  αυτού εντός του Δήμου Ξάνθης της Π. Ε. Ξάνθης της εταιρείας «ARCADIA Α.Π.Ε. Ο.Ε.».  

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

30.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο  της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από  βιοαέριο, ισχύος 999 KWe, της εταιρίας «YELLOW ENERGY GR101 ΕΠΕ» στα αγροτεμάχια με 

αριθμό 575 και 576 του αγροκτήματος Κυπρίνου, Δ.Ε. Κυπρίνου, Δήμου Ορεστιάδας, Π. Ε.  Έβρου. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης. 

31.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Αιολικός Σταθμός  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 49MW, στη θέση «ΠΛΑΤΟΡΑΧΗ», νέος υποσταθμός  33/150kV στη θέση «ΘΥΜΑΡΙΑ» (αγροτεμάχια 8 και 9 αγροκτήματος Θυμαριάς) και συνοδά  έργα βελτίωσης - διάνοιξης εσωτερικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των  διοικητικών ορίων των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου της Π. Ε. Έβρου της εταιρείας  «SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY A.E.» 

 Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.  Γεώργιος Ζιμπίδης.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">