Recents in Beach

Οι καταγγελίες του ΑΚΚΕΛ ενεργοποίησαν την Κομισιόν για την κακοδιαχείριση Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, βοσκοτόπων, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ


  Ο διαρκής αγώνας του ΑΚΚΕΛ με καταγγελίες στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, στην Κομισιόν κλπ για τις «λαδιές» της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Σημίτη με κακοδιαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων, για την σκανδαλώδη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ανήθικα «ιστορικά δικαιώματα» κλπ κλπ κλπ, φέρνει αποτελέσματα και πρόσφατα άρχισαν να έρχονται πολλά μαζεμένα!

            Το ΑΚΚΕΛ αρχικά ενημερώθηκε ότι η Αναφορά αριθ. 1532/2020 του Προέδρου του ΑΚΚΕΛ (παρατίθεται στο τέλος), για κακή διαχείριση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε Έλληνες αγρότες είχε γίνει αποδεκτή. Το ΑΚΚΕΛ ανέφερε ότι οι πρόσφατες πληρωμές μειώθηκαν αδικαιολόγητα όσον αφορά τη βασική ενίσχυση και το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ και ότι τα δικαιώματα σε βοσκοτόπια παραχωρήθηκαν παράνομα σε μη αγρότες (που δεν κατέχουν ζώα), γεγονός που εμπόδισε την αποζημίωση των κτηνοτρόφων.

Η Κομισιόν απάντησε όπως τής είχε ζητηθεί, απάντησε ικανοποιητικά μεν αλλά άφησε κενά, συμπερασματικά ως: «Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η ΚΑΠ εφαρμόζεται σε κοινή διαχείριση με τα κράτη μέλη. Οι κανόνες που διέπουν τις άμεσες πληρωμές καθορίζονται σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά η εφαρμογή των κανόνων διαχειρίζεται άμεσα κάθε κράτος μέλος. Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στα κράτη μέλη, εν προκειμένω στην Ελλάδα, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν τη σωστή και έγκαιρη χορήγηση των επιδοτήσεων, καθώς και την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παρατυπιών.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενεργούν ελέγχους για να επαληθεύσουν εάν τα συστήματα που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη επιτρέπουν την πληρωμή με νόμιμο και τακτικό τρόπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Επιπλέον, εάν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θεωρήσουν ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία τους στην Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει περαιτέρω εάν υπάρχει ανάγκη κίνησης επίσημης διαδικασίας παράβασης». Δηλαδή, η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει την ευθύνη εφαρμογής των κανόνων πληρωμής επιδοτήσεων κλπ όπως καθορίστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε. Οι αγρότες υποβάλλουν καταγγελία στην Ε.Ε. αν η κυβέρνηση στην Ελλάδα παραβιάσει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό όμως αφήνει ελεύθερη για αρκετό καιρό την «παραδοσιακή» και καλά ριζωμένη κυβερνητική αυθαιρεσία, «να κάνει παιχνίδι» στην πλάτη των αγροτών, μέχρις ότου δικαιωθούν, αν κάνουν καταγγελία βέβαια. Το ΑΚΚΕΛ θα συνεχίσει την διαδικασία της προαναφερθείσας Αναφοράς εντός της Ε.Ε.

            Το δεύτερο στοιχείο για το οποίο ενημερώθηκε το ΑΚΚΕΛ σχετικά με παρέμβαση της Ε.Ε. προς την κυβέρνηση λόγω και των καταγγελιών μας, ήταν η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για  «Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπει τέλος σε αδικίες και ανισότητες». Μεταξύ άλλων ο κ. Υπουργός λέει ότι θα στηρίξει τους πραγματικούς αγρότες (αυτό που το ΑΚΚΕΛ πιέζει για χρόνια), μιλάει για εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για κατάργηση του σκανδάλου των ιστορικών δικαιωμάτων (να το δούμε αν γίνει) και για άλλα που αναμένουμε να τα δούμε, αν τα δούμε ποτέ.

Το ΑΚΚΕΛ όμως είναι ικανοποιημένο διότι αποδεικνύεται ότι ο σταθερός και ασυμβίβαστος αγώνας του, έχει αποτελέσματα ακόμη και απέναντι κυβερνήσεων αναισθησίας και απύθμενης εχθρότητας κατά των αγροτών.

 

 

 

----------------Το κείμενο της καταγγελίας στην Επιτροπή Αναφορών---------------

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες Ευρωβουλευτές,

 

Ακόμη μια φορά βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να καταγγέλλω την χώρα μου για κακοδιαχείριση των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Συγκεκριμένα στις 18-12-2020 πραγματοποιήθηκε η πληρωμή του υπολοίπου 30% της βασικής ενίσχυσης (το 70% είχε πληρωθεί τον Οκτώβριο) και το πρασίνισμα, ενισχύσεις επωφελείς για το περιβάλλον. Δυστυχώς αποτέλεσε μια πολύ κακή πληρωμή, αφού πολλοί παραγωγοί είδαν τις επιδοτήσεις τους μειωμένες έως και 50%, με μια έρευνα που κάναμε ο μέσος όρος μείωσης είναι περίπου στο 25% αλλά υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που η μείωση αγγίζει το 50% . Μετά από την έντονη αντίδραση των Ελλήνων παραγωγών ο ΥΠΠΑΤ της χώρας μας καθώς και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δικαιολόγησαν το γεγονός πως η οριζόντια μείωση στο σύνολο των επιδοτήσεων έγινε για δύο λόγους

 

α) γιατί φέτος οι αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα ξεπέρασαν τα 76.000.000€ άρα σύμφωνα με τους ιθύνοντες ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ το εθνικό απόθεμα είχε 30.000.000€ και τα υπόλοιπα θα έπρεπε να παρακρατηθούν οριζόντια από όλους τους Έλληνες παραγωγούς. Μετά από διαμαρτυρίες και πιέσεις ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης κοστολογεί πως η περικοπή είναι της τάξης του 7% το οποίο και απέδωσε στις 21-12-2020 . Ενώ η πραγματική μείωση ήταν περίπου 25% και σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε το 50%.

β) μας είπε πως εκτός της δημοσιονομικής πειθαρχίας 3% που μας παρακρατάνε κάθε χρόνο η ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συν 2,9% δημοσιονομική πειθαρχία λόγω covid19.

 

Ας δούμε όμως γιατί άνοιξε η όρεξη σε κάποιους επιτήδειους στην Ελλάδα να κάνουν αιτήσεις δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα και να τριπλασιαστεί το ενδιαφέρον από 30 εκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια σε 76 εκατομμύρια φέτος. Μετά την δικαίωση της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τον ορισμό των βοσκοτόπων:

 

 «η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαΐου 2019, στην υπόθεση 0- 341/17 Ρ (Ελληνική Δημοκρατία, υποστηριζόμενη από το Βασίλειο της Ισπανίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ορίζει πλέον ότι "....το αποφασιστικό κριτήριο για τον προσδιορισμό του 'μόνιμου βοσκότοπου' δεν είναι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους 'μόνιμους βοσκότοπους'.

Κατά συνέπεια, η παρουσία ξυλωδών φυτών ή θάμνων δεν μπορεί αφ’ εαυτής να αποκλείσει τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως 'μόνιμου βοσκότοπου', εφόσον δεν επηρεάζεται κατ' αυτόν τον τρόπο η αποτελεσματική χρήση της επιφάνειας για σκοπούς γεωργικής δραστηριότητας" (σκέψη 54 της απόφασης).

Επίσης, δέχθηκε ότι " ... προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση πρέπει να χαρακτηριστεί ως 'μόνιμος βοσκότοπος', κατά την έννοια του άρθρου 2, πρώτο εδάφιο, σημείο 2, του κανονισμού 796/2004, το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει την έκταση αυτή, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι χαρακτηριστική για τους 'μόνιμους βοσκότοπους' (σκέψη 58 της απόφασης)"».

 

Μετά από αυτή την απόφαση σταθμό η οποία έδωσε ελπίδες στους Έλληνες κτηνοτρόφους ότι θα εξαλειφθεί η τεράστια αδικία του 2013-2014 που τους στέρησε τεράστια ποσά επιδοτήσεων και εξισωτικής αποζημίωσης, αφού για φέτος οι βοσκότοποι της χώρας μας θα ήταν αυξημένοι κατά 9,7 εκατομμύρια στρέμματα. Δυστυχώς όμως αντί οι κτηνοτρόφοι να έχουν κάποιο όφελος, η κυβέρνηση της ΝΔ άρχισε να μοιράζει βοσκοτόπια σε άσχετους με το επάγγελμα της κτηνοτροφίας και σε στελέχη του κυβερνητικού κόμματος. Είναι εγκληματικό να μπορεί κάποιο κομματικό στέλεχος να ενεργοποιεί δικαιώματα βοσκοτόπων χωρίς να έχει την αντίστοιχη κατοχή ζώων. Μάλιστα για τα συγκεκριμένα βοσκοτόπια το θέμα μετά από πολλές καταγγελίες κτηνοτρόφων που έβλεπαν να εισπράττουν ψίχουλα επιδοτήσεων, ενώ άνθρωποι που δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε ένα ζώο έπαιρναν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις χωρίς καμία εργασία απλά και μόνο γιατί ήταν στελέχη του κυβερνόντος κόμματος, έτσι μερικές δεκάδες περιπτώσεις έφτασαν στον εισαγγελέα , αυτό όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, το σκάνδαλο είναι τεράστιο. Βοσκότοποι κυβερνητικών.

 

Η διαδικασία γίνεται ως εξής. Εντοπίζονται οι εκτάσεις αυτές, δηλώνονται στη φορολογική δήλωση ως βοσκοτόπια, ιδιόκτητα, ή ενοικιασμένα, και στη συνέχεια υποβάλλεται  το αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το σχετικό ΑΤΑΚ για την λήψη της ενίσχυσης. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει τον διασταυρωτικό  έλεγχο με την ΔΟΥ και αφού διαπιστώσει ότι αυτά με βάση το ΑΤΑΚ αντιστοιχίζονται με την  φορολογική δήλωση, αποδέχεται την αίτηση και προχωρά στην πληρωμή.

 

Εάν δεν υπάρξει Ευρωπαϊκός κανονισμός που κανείς να μην μπορεί να ενεργοποιεί δικαιώματα βοσκοτόπων χωρίς την αντίστοιχη κατοχή ζώων, τότε οι κτηνοτρόφοι θα εγκαταλείπουν συνεχώς το επάγγελμα αφού οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους καθώς και η αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές λόγω κλιματικής αλλαγής και λόγω covid19 καθιστούν ασύμφορη την κτηνοτροφία στην Ελλάδα. Ενώ άνθρωποι με κουστούμια χωρίς καμία σχέση με το επάγγελμα αλλά με στενές σχέσεις με την κυβέρνηση, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΑΑΤ θα καρπώνονται τις ευρωπαϊκές  επιδοτήσεις χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα . Επίσης να τονίσω πως λόγω ορισμού των βοσκοτόπων το 2013-2014 οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των εξισωτικών αποζημιώσεων που έπαιρναν και ενώ μετά την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου επιστράφησαν τα χρήματα που η Ελλάδα είχε πληρώσει ως πρόστιμα στην Ε.Ε η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να τα επιστρέψει στους κτηνοτρόφους από όπου είχαν παρακρατηθει μέσα από τις επιδοτήσεις, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ στους κτηνοτρόφους και προτίμησε να επιδοτήσει τα ΜΜΕ ώστε να κάνουν κυβερνητική προπαγάνδα. Απευθύνω έκκληση στους Ευρωβουλευτές να διορθώσουν αυτή την αδικία και οι Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς και όχι σε τυχάρπαστους κομματικούς  δήθεν κτηνοτρόφους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">