Recents in Beach

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  


Πρόσκληση της 5ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του Προέδρου του, θα προβεί σε συνεδρίαση η οποία θα  πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 28-03-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με της διατάξεις  του άρθρου 167 του Ν.3852/2010,  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής: 

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 

 Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Θέμα: Παρεμβάσεις στον ποταμό Λίσσο της ΠΕ Ροδόπης  

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

2. Θέμα: “Ενέργειες της Διοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ενίσχυση του  Τουρισμού στην επικράτεια της”  

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

3. Θέμα: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΠΕ Ροδόπης» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

4. Θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με τον ενταγμένο στην λίστα μνημείων παγκόσμιας  κληρονομιάς αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων». 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

5. Θέμα: «Οι εξελίξεις επί της λειτουργίας ή μη του μεθοριακού σταθμού διέλευσης του Αγίου  Κωνσταντίνου στην ΠΕ Ξάνθης»  

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

6. Θέμα: «Γυρίσματα ταινίας του Χόλυγουντ στην ΠΕ Δράμας» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

7. Θέμα: «Ενέργειες της Περιφέρειας σχετικά με τα εύλογα αιτήματα των γεωργών απέναντι στον ΕΛΓΑ» Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

8. Θέμα: «Ενέργειες που έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει για το λιμάνι του Ιμέρου στην ΠΕ Ροδόπης» Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

9. Θέμα: «Τεράστια ποσά δαπανά η Περιφέρεια ΑΜΘ για αμφίβολης ποιότητας αθλητικές και πολιτιστικές  δράσεις». 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου. 

10. Θέμα: «Αποτυχημένες εκδηλώσεις χωρίς συμμετοχή, αλλά με υπέρογκες δαπάνες, από την Π. Ε. Ροδόπης  και ευθύνη του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Τσαλικίδη.» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου. 

11. Θέμα: «Αδυναμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την πρόσληψη δικηγόρου στην Π. Ε. Καβάλας.» Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

12. Θέμα: «Η δια παραλείψεως έκθεση σε κίνδυνο της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών της Π. Ε.  Καβάλας, λόγω έλλειψης συντήρησης του οδικού δικτύου ευθύνης της.» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

13. Θέμα: «Εγκατάσταση LNG στην Ν. Καρβάλη.» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

14. Θέμα: «Έργα και εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών στο οδικό τμήμα ΕΟ 55 στην Π.Ε. Ξάνθης.» 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Γνωμοδότηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού  Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027. 

Η εν λόγω ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.eydamth.gr/index.php/pp 2021-2027/diavouleysismpe. 

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Ευάγγελος  Σταμπόλογλου. 

2. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της ΠΑΜΘ. 

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Ευάγγελος  Σταμπόλογλου. 

3. Έγκριση θέσπισης παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των Διευθύνσεων και Τμημάτων της  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας». 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης. 

4. Έγκριση για έκδοση απόφασης προσωρινής τροποποίησης κυκλοφορίας - εργοταξιακής σήμανσης στην  Επαρχιακή οδό Μάκρη - Δίκελλα, Τμήμα Μάκρη – Δίκελλα (πέριξ της γέφυρας Κακορέματος), στα πλαίσια  εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ  ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΔΙΚΕΛΛΩΝ». 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

5. Έγκριση για την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου,  Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2022. 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Πολιτικών κ. Αριστείδης Μωυσιάδης. 

6. Έγκριση για υιοθέτηση νέου λογότυπου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π. Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς. 

7. Επικύρωση απομαγνητωφωνημένων πρακτικών 15ης, 16ης, 17ης, 18ης και 19ης συνεδρίασης έτους 2021  του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">