Recents in Beach

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και στις αγροτικές Επιχειρήσεις

 


Πραγματοποιήθηκε στις 20/7/2022, ανοικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος στο διαδίκτυο με κύριο θέμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και στις αγροτικές επιχειρήσεις. 

Με την πρόσκληση της υπεύθυνης κας Μάγδας Κοντογιάννη, κτηνοτρόφου στο Μενίδι, 6932094231, γραμματέως του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, και φροντίδα της κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, συμμετείχαν οι: κ Θεόδωρος Μακαδασόπουλος (Easy Solusions), κα Αθηνά Μιχαηλίδου (Μέγαρα, Πρόβειο ΚΟΡΔΑΛΗΣ), κ Γιάννης Κοντογιάννης (πρόεδρος), κ Ζαφείρης Ναστούλης (Μέγαρα), κ Νίκος Δημόπουλος (Καβάλα) & κα Ιωάννα Σαπουνάκη (Αρκαδία) με συντονιστή τον κ Δημήτρη Μιχαηλίδη. Το video της ανοικτής συζήτησης είναι στο https://www.facebook.com/618390278198909/videos/615163510099688, όπου βρίσκονται τα video από όλες τις διαδικτυακές συζητήσεις κάθε Τετάρτης, 21.30.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής τα τελευταία δυο χρόνια έκανε πάνω από διακόσιες πενήντα (250) ανοικτές δημόσιες διαδικτυακές συζητήσεις σε θέματα που απασχολούν τους συμμετέχοντες κτηνοτρόφους και την κτηνοτροφία ή ακόμα και γενικότερα τον αγροτικό κόσμο και την ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Ο κ Γιάννης Κοντογιάννης, κτηνοτρόφος, Μενίδι, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής επεσήμανε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα οριζόντιο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα παρατηρούσαμε το φαινόμενο να εξαγγέλλονται προγράμματα ΜΟΝΟ για επιχειρήσεις που ΔΕΝ ήταν αγροτικές. Αυτή την φορά μπορεί κάποιος επιχειρηματίας να υποβάλλει αίτηση ακόμα και αν είναι αγροτική επιχείρηση. 

Μετά μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από τον κ Θεόδωρο Μακαδασόπουλο (6972115227, mak@easysolutions.gr) έγινε παραγωγική συζήτηση για την πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη που καθοδηγήθηκε από τις πολλές εύστοχες παρατηρήσεις της κας Αθηνά Μιχαηλίδου (info@provio-kordalis.gr). Ανάμεσα σε όσα ακούστηκαν εντοπίσαμε:

  1. Η δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων» αποτελεί τμήμα του Εθνικού Σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις και για πρώτη φορά και τις αγροτικές

  2. Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατ. Ενισχύσεων: 

-Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

-Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

-Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

3. Το ενδιαφέρον των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων μοιάζει να είναι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι –ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ. Μέσω του Προγράμματος οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

•εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία

•αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας & συνεργασίας,

•ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, 

•αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας-εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Ι θα δίνει επιταγές (vouchers από 900€) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

  1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ είναι επιχειρήσεις που:

•Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ

•Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής

•Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν από την 1/1/2022

•Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ

•Κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας. (σχεδόν ΜΟΝΟ 3 ημέρες απασχόλησης το προηγούμενο έτος)

•Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία

•Είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός ή Ατομική Επιχείρηση

•Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

•Δε βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

•Πληρούν τις προϋποθέσεις του Καν. 1407/2013 (De Minimis, 200.000€/3 έτη)

•Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως 

•Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ.

  1. ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Η αξία των επιταγών (vouchers) κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης με βάση τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας-ΕΜΕ του 2021. Για 0,01-5 ΕΜΕ είναι για 1.000€ επιδότηση με 900€. Για 5-10 ΕΜΕ μέγιστη δαπάνη έως 1.800€ (90%) και ούτω καθ εξής. 

  2. Στην αξιολόγηση χωρίς σειρά υποβολής, λαμβάνονται πολλά στοιχεία ακόμα και εάν η έδρα είναι σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή

  3. Από όσα καταλάβαμε δεν αφορούν πολλούς τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ II & III

Μοιάζει ότι το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι πολύ ενδιαφέρον και οι επιχειρηματίες αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς & δασοκόμοι) έχουν να ωφεληθούν, κυρίως όμως να «ανοίξουν» μια νέα προοπτική στις αγροτικές επιχειρήσεις. Ο κ Θεόδωρος Μακαδασόπουλος (2310 464414, info@easysolutions.gr) ήταν πολύ διαφωτιστικός. 

Η χρηματοδότηση που επεξηγήθηκε παραπάνω αντιμετωπίζει αρκετά την σημαντικότερη αποτροπή χρήσης νέων τεχνολογιών που είναι κατά 38% η μέχρι σήμερα έλλειψη χρηματοδότησης και αμέσως μετά το υψηλό κόστος των ψηφιακών λύσεων (28%), όπως κατέγραψε η Πανελλαδική Αγροτική Έρευνα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας, της GAIA Επιχειρείν (Οκτ 2021)

Στις 10 προτεραιότητες της ΕΕ για την ψηφιακή μετάβαση διαβάζουμε: «Προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογική & κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα». www.sepe.gr. timesnews.gr, 26/7/2022. Αλλά με το 93,9% των αγροτών μας να στηρίζονται στην εμπειρία για να ολοκληρώσουν τις αγροτικές δραστηριότητες και με σχεδόν ανύπαρκτα τα αγροτικά σχολεία μαθητείας στην Ελλάδα δεν γίνεται εύκολα ορατή η διάχυση χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στους αγρότες της Ελλάδος. 

Η κα Αθηνά Μιχαηλίδου (info@provio-kordalis.gr) επεσήμανε την σημαντικότητα της Ψηφιακής Μετάβασης. Και παρά την επείγουσα ανάγκη για εξασφάλιση σταθερών χρήσεων γης, για Αγροτικά Σχολεία Μαθητείας, για αδειοδότηση των στάβλων, για αναγνώριση του κτηνοτροφικού επαγγέλματος του παχυντή προβάτων και για προγράμματα τοπικής ανάπτυξης μορφής LEADER, η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, 6932094231), πιστεύει ότι η νέα ευκαιρία «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» είναι μια τομή στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. 


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">