Recents in Beach

Στ. Αραχωβίτης: “Την γεωργική εκπαίδευση διαλύει η Κυβέρνηση της ΝΔ”


 Την συντελούμενη αδικία σε βάρος των μαθητών και αποφοίτων των έξι (6) Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, την απροθυμία της Κυβέρνησης να διαθέσει κονδύλια ώστε να αναβαθμιστούν οι υποδομές των Γεωργικών Σχολών και να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις του ρόλου τους σαν ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και την προβληματική διαδικασία πλήρωσης θέσεων των προϊσταμένων σε επίπεδο διεύθυνσης στα αγροτικά  ΔΙΕΚ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ φέρνουν στη Βουλή ο Στ. Αραχωβίτης Βουλευτής και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και 42 ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, με Ερώτησή τους, καταγγέλλουν την υποβαθμιση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ-EQF) από επίπεδο 4 σε επίπεδο 3 των πτυχίων των μαθητών και αποφοίτων των π. ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, την στιγμή μάλιστα που το επίπεδο των πτυχίων που χορηγούν τα  Δημόσια ΙΕΚ στα οποία αυτές μετεξελίχθηκαν, κατατάσσεται πλέον στην κλίμακα ( 5 ), όπως γίνεται σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ.

Η Κυβέρνηση καταδικάζει σε στασιμότητα και μαρασμό τα νεοσυσταθέντα ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αφού δεν εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για να αναβαθμιστούν οι υποδομές τους.  Τέλος, για τους προϊσταμένους τα ΔΙΕΚ δεν ακολουθείται ο ισχύων Κανονισμός προσωπικού, όπως έγινε για το σύνολο των θέσεων ευθύνης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Αντίθετα, η μοναδική απαίτηση για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών των ΔΙΕΚ ήταν η αποστολή βιογραφικού σημειώματος!

Δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία ότι η  Κυβέρνηση της ΝΔ ενεργεί με γνώμονα μόνο την διάλυση της δημόσιας γεωργικής εκπαίδευσης, την κατηγοριοποίηση και δια αυτής την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων νέων ανθρώπων που επιθυμούν να λάβουν γεωργική εκπαίδευση και την αδιαφάνεια και πελατειακή αντιμετώπιση των υποψηφίων για την διεύθυνση των Δημοσίων ΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

 


Αθήνα, 27/9/2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

  • Παιδείας και Θρησκευμάτων

  • Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 


Θέμα: “Ζητήματα λειτουργίας και διασφάλισης επιπέδου σπουδών των έξι (6) Δ.Ι.Ε.Κ. (π.ΕΠΑΣ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΥΠΑΑΤ


Με τον Ν. 4763/2020 οι έξι (6) Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν πλέον ως  Δημόσια ΙΕΚ, το δε επίπεδο των πτυχίων που αυτά χορηγούν κατατάσσεται πλέον στην κλίμακα ( 5 ), όπως γίνεται σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ.

Όμως παράλληλα με την παραπάνω εξέλιξη, όπως καταγγέλλεται από  μαθητές και αποφοίτους ακόμη και καθηγητές των π. ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με το νόμο της κ. Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα πτυχία των μαθητών των ΕΠΑΣ υποβαθμίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ-EQF) από επίπεδο 4 σε επίπεδο 3.Τούτο δε, όπως καταγγέλλεται, ισχύει και αναδρομικά για όλους τους αποφοίτους που έχουν πάρει ήδη πτυχίο των ΕΠΑΣ. 

Πέραν δε της  συντελούμενης  υποβάθμισης των πτυχίων των Σχολών π. ΕΠΑΣ, και η λειτουργία των νεοσυσταθέντων σε αντικατάστασή τους ΔΙΕΚ βρίσκεται σε επισφάλεια αφού κονδύλι ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα διετίθεντο για να αναβαθμιστούν οι υποδομές των Γεωργικών Σχολών ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις του ρόλου τους σαν ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τελικά δεν εγκρίθηκε αφήνοντας χωρίς οικονομική στήριξη τα ΔΙΕΚ. 

Επιπρόσθετα, και ενώ το σύνολο των θέσεων ευθύνης στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (σε επίπεδα Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος) έχουν πληρωθεί με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό προσωπικού, η πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων των προϊσταμένων σε επίπεδο διεύθυνσης στα αγροτικά  ΔΙΕΚ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ δεν ακολούθησε τον ισχύοντα Κανονισμό προσωπικού και περιελάμβανε σαν μοναδική απαίτηση την αποστολή βιογραφικού σημειώματος ώστε να γίνει προσωρινή ανάθεση. 

Επειδή  είναι εμφανές ότι  ότι η υποβάθμιση του πτυχίου από το επίπεδο (4) που ίσχυε  όταν οι μαθητές εγγράφονταν στις ΕΠΑΣ αλλά και αναδρομικά, στο επίπεδο (3), μεσούσης μάλιστα της μαθητείας τους, είναι κατάφωρα άδικη . 

Επειδή το κονδύλι ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ είναι απαραίτητο για την λειτουργική αναβάθμιση των νεοσυσταθέντων ΔΙΕΚ, ιδιαίτερα για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σαν δομές κατάρτισης (π.χ. με προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, ειδικά σχέδια πυρασφάλειας, ασφάλεια κτιρίων κλπ.) αλλά με τη μη διάθεσή του αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει και καμία διάθεση να δρομολογηθούν οι απαραίτητες αλλαγές.

Επειδή η επιλογή με βάση το βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων χωρίς μοριοδοτημένη αξιολόγηση δυνητικά οδηγεί σε επιλογή υποψηφίων με περιορισμένα τυπικά προσόντα, περιορισμένη εμπειρία άσκηση καθηκόντων ευθύνης και με πτυχία περιορισμένης συνάφειας με τις ειδικότητες, σε μια κρίσιμη φάση λειτουργίας των νεοσύστατων αγροτικών ΔΙΕΚ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθενται να επανεξετάσουν και να καταργήσουν τη ρύθμιση με την οποία υποβαθμίστηκαν αναδρομικά σε επίπεδο τα χορηγούμενα πτυχία των σχολών π. ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και όλων των ΕΠΑΣ, και να επαναφέρετε τα πτυχία στο προηγούμενο  επίπεδο (4);

  2. Γιατί περιεκόπη το κονδύλι ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που προοριζόταν για την λειτουργική αναβάθμιση των νεοσυσταθέντων ΔΙΕΚ και ποια είναι η πρόθεσή τους για την οικονομική στήριξη της λειτουργίας τους με όρους που επιτάσσει η σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρας μας;

  3. Γιατί δεν επιλέχθηκε η πλήρωση θέσεων των προϊσταμένων σε επίπεδο διεύθυνσης στα αγροτικά  ΔΙΕΚ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ με βάση τον ισχύοντα  Κανονισμό προσωπικού; 

  4. Προτίθενται να επαναξιολόγησουν την επιλογή τους και αν ναι πότε, ώστε  να πραγματοποιηθεί η επιλογή των προϊσταμένων σε επίπεδο διεύθυνσης στα αγροτικά  ΔΙΕΚ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ με βάση το «Μέρος Β’, Κεφάλαιο Ά επιλογές  Προϊσταμένων» του Κανονισμού προσωπικού;Οι ερωτώντες  Βουλευτές


Αραχωβίτης Σταύρος


Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αυγέρη Θεοδώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Κόκκαλης Βασίλειος

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Μπέττυ

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζούφη Μερόπη

Τόλκας Άγγελος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός ΓεώργιοςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">