Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

 


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου έχουν προκηρυχθεί εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, για την Β΄ περίοδο του τρέχοντος έτους. 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, στις 9:00, στις αίθουσες εξετάσεων των Διευθύνσεων (Καραολή & Δημητρίου 40, ισόγειο, στην Αλεξανδρούπολη / Ευριπίδου 98, στην Ορεστιάδα). 

Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι και τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022. Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις της Β΄ περιόδου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές Αποφάσεις (ΑΔΑ: 9ΞΓΞ7ΛΒ-ΩΗΔ και Ω8ΩΣ7ΛΒ-Χ0Τ), που βρίσκονται ανηρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pamth.gov.gr


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια