Recents in Beach

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΑΜΘ ενημερώνει τους καταναλωτές για τις γιορτές


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση :Διοικητήριο ,Ταχ. Κωδ.:69133

Τηλέφωνο:25313 50415 ,   e-mail:dktiniatrikis@pamth.gov.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση ειδικών κατηγοριών τροφίμων ζωικής προέλευσης, τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα εξής:


 1. Τα ζώα στην Ελλάδα σφάζονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένα σφαγεία, υπό την επίβλεψη των επίσημων κτηνιάτρων και  υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους κτηνιατρικούς ελέγχους που αφορούν  την υγεία , την εκτροφή,  την  μεταφορά τους, την πριν και μετά τη σφαγή εξέταση τους.

 2. Όλα τα σφάγια πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας ωοειδούς σχήματος και χρώματος μπλε (λαμπρό κυανό - Ε 133), η οποία αναγράφει υποχρεωτικά τον κωδικό αριθμό και τη χώρα του σφαγείου (π.χ. S68 ΕΛΛΑΣ ή GR).

 3. Για τα βοοειδή πρέπει να υπάρχει πρόσθετη επισήμανση σε ειδική αδιάβροχη ετικέτα. Η ετικέτα παρέχει πληροφορίες για τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, την ημερομηνία σφαγής, τη χώρα γέννησης, τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής. 

 4. Σε περίπτωση κρέατος βοοειδών από ζώα που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάγηκαν στην Ελλάδα η ετικέτα έχει πλαίσιο χρώματος μπλε και αναγράφει  ως χώρα καταγωγής την Ελλάδα.

 5. Για όλα τα άλλα είδη σφάγιων (προβάτων, αιγών, χοίρων, πτηνών κ.λπ.) προβλέπεται πρόσθετη επισήμανση (ετικέτα) με πληροφορίες για τον κωδικό εκτροφής, την ημερομηνία σφαγής τη χώρα ή τις χώρες εκτροφής, τη χώρα σφαγής και τον αριθμό παρτίδας.

 6. Στα παραστατικά που εκδίδονται από το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ταμειακές μηχανές) πρέπει να αναγράφεται το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής, η χώρα σφαγής και το βάρος των πωλούμενων ποσοτήτων.

 7. Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας, το οποίο δε φέρει την ενδεδειγμένη επισήμανση, σύμφωνα με τα παραπάνω.


Για τις λοιπές κατηγορίες τροφίμων:


 1. Τα θηράματα, εκτρεφόμενα ή άγρια (ημιάγριοι ή άγριοι χοίροι, ελάφια, λαγοί, κουνέλια κλπ.) θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας υποστεί πλήρη αφαίρεση του δέρματος (εκδορά) και εσπλαχνισμό σε εγκεκριμένη εγκατάσταση και πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας της εγκατάστασης σφαγής,  ωοειδούς σχήματος.

 2. Συσκευασμένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και αναγραφή ημερομηνίας ανάλωσης

 3. Τα σφάγια γαλοπούλας διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, δεν υπάρχουν δηλαδή στο σφάγιο φτερά, πούπουλα και εντόσθια και ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ η έκθεσή τους σε χώρους μη ψυχόμενους. 

 4. Τα συσκευασμένα νωπά ή κατεψυγμένα πουλερικά πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη ευδιάκριτα στη συσκευασία ή το περιτύλιγμα.)

 5. Όλα τα κρέατα και τα παραπροϊόντα (συκώτια κλπ.) διατίθενται στον καταναλωτή υπό ψύξη (π.χ. 2ο – 3οC για τα παραπροϊόντα) ή κατεψυγμένα (-18οC), από ψυχόμενες προθήκες ή καταψύκτες, ώστε να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα και να είναι προστατευμένα από ρύπους και έντομα. Δεν επιτρέπεται η απόψυξη στο κρεοπωλείο (μόνο σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις).

 6. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, κασέρι κ.α.) θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, θα πρέπει πάνω στη συσκευασία να φέρουν την ημερομηνία παραγωγής, συσκευασίας και ανάλωσης (λήξης).

 7. Τα αυγά πρέπει να διατίθενται στην αγορά έχοντας τις παρακάτω πληροφορίες (στη συσκευασία ή σε πινακίδα): κωδικό παραγωγού, μέθοδο εκτροφής, ελάχιστο χρόνο διατήρησης, ποιότητα και βάρος. Αποφεύγουμε να καταναλώνουμε αυγά με μη φυσιολογικό κέλυφος (σπασμένο ή λερωμένο) ή όταν παρουσιάζουν αλλοιώσεις εσωτερικά (αιμορραγικές κηλίδες, δυσάρεστες οσμές, αλλαγή χρώματος).

 8. Αυγά ή πουλερικά με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. «ελευθέρας βοσκής») πρέπει να συνοδεύονται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. – «AGROCERΤ».


Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με κύριο μέλημα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, προτρέπει τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να προμηθεύονται τρόφιμα τα οποία παράγονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Επίσης, καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. 

                                                                                                                                                    Από τη

   Κομοτηνή   16.12.2022                                                                                            Διεύθυνση Κτηνιατρικής


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">