Recents in Beach

Εκδήλωση παρουσίασης εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

 


Εκδήλωση παρουσίασης εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΧΡΩΜΑΤΑ - ανάπτυξη τεχνολογιών άυλης κληρονομιάς


Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023, ώρα 11:00 πμ πραγματοποιείται στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης  (Λεωφόρος Δημοκρατίας 355, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη) η εκδήλωση παρουσίασης της εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας “Θρακιώτικος Γάμος” που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΧΡΩΜΑΤΑ.

  Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της εμπειρίας εικονικής πραγματικότητας ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει, έστω και για λίγο, την εμπειρία ενός παραδοσιακού θρακιώτικου γάμου στο Σουφλί, μέσω των ειδικών VR γυαλιών. Στη συνέχεια, θα μπορεί ο καθένας να αξιολογήσει την εμπειρία απαντώντας σε ειδικό ψηφιακό ερωτηματολόγιο. 

    Ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης της Θεσσαλονίκης, με τις εικονικές εμπειρίες Αναστενάρια στην Αγία Ελένη Σερρών και Κωδωνοφόροι στο Μοναστηράκι Δράμας.

    Για τη δημιουργία της εμπειρίας του γάμου ήταν πολυτιμη η συμβολή του Δήμου Σουφλίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουφλίου ΑΝΕΜΗ, του Μουσείου Μετάξης ΠΙΟΠ, του Λαογραφικού Μουσείου “Τα Γνάφαλα”, καθώς και της τοπικής κοινωνίας, τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

   Η καινοτόμος πλατφόρμα «ΧΡΩΜΑΤΑ», η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, είναι μια διαδραστική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που συγκεντρώνει στοιχεία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τη δημιουργία περιβαλλόντων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, εικόνων και στοιχείων εικονικής πραγματικότητας αναβιώνοντας και αναπαριστώντας  στοιχεία άυλης κληρονομιάς, αλλά και δημιουργώντας νέες χωρικές και εικονικές μεταγραφές της, προωθώντας έτσι νέες χρήσεις της. Απευθύνεται σε σχεδιαστές εκθέσεων και VR εμπειριών, μουσειολόγους, ερευνητές, αρχιτέκτονες κ.α. Οι τελικοί χρήστες των εμπειριών που προκύπτουν είναι οι επισκέπτες των μουσείων ή άλλων χώρων πολιτισμού – είτε το γενικό κοινό είτε πιο εξειδικευμένο όπως μαθητές, φοιτητές κ.α

   Για την υλοποίηση της πλατφόρμας αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές πηγές άντλησης πολιτιστικού περιεχομένου, όπως θεματικά μουσεία, φορείς λαϊκής παράδοσης, 3Δ ανακατασκευή δραστηριοτήτων κ.ά., με σκοπό τον εμπλουτισμό της βάσης άυλου πολιτιστικού περιεχομένου της πλατφόρμας. Η βάση δεδομένων εμπλουτίστηκε με επιπλέον περιεχόμενο άυλης κληρονομιάς προερχόμενο από διαδικτυακές πηγές, κοινωνικά δίκτυα και ανοικτά δεδομένα, μέσω τεχνικών στοχευμένης εξαγωγής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

  Τα δεδομένα αυτά, μαζί με τα δεδομένα από την ανακατασκευή χώρων, και δραστηριοτήτων λαϊκής παράδοσης που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση τεχνολογικών εργαλείων που επιτρέπουν την δημιουργία ενός χρονικά και πολιτισμικά συνεκτικού περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας. Τέτοια εργαλεία περιλαμβάνουν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας εικόνας και βίντεο για την κατανόηση δραστηριοτήτων πολιτιστικού περιεχομένου (π.χ. παραδοσιακοί χοροί, τεχνικές ύφανσης κλπ), καθώς και εργαλεία δημιουργίας και ανάλυσης κειμένου για την μεταγραφή του άυλου περιεχομένου για χρήση σε άλλες μορφές (π.χ. 3Δ αναπαράσταση τραγουδιών, ιστοριών και μύθων).

   Το υλικό οργανώθηκε με βάση τις ειδικές τοπικές, χρονικές και πολιτισμικές παραμέτρους του, έτσι ώστε το προϊόν που προέκυψε να αποτελεί οργανικό σύνολο, το οποίο εμπεριέχει έγκυρα επιστημονικά δεδομένα. Η πληροφορία που προέκυψε από την ανάλυση, οπτικοποιήθηκε στον 3Δ χώρο μέσω του Εργαλείου Σύνταξης που επίσης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και είναι πλέον διαθέσιμη στους χρήστες σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Τα εικονικά περιβάλλοντα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των πιλοτικών εκθέσεων και θα παρουσιαστούν στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις, αποτελούν συνεκτικά σχεδιασμένα χωρικά σύνολα με τεκμηριωμένη ένταξη στο χώρο, τον τόπο και το σχετιζόμενο πολιτισμικό πλαίσιο και  επιτρέπουν τον σχεδιασμό είτε α) σχετικών εκθέσεων για την διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και β) νέων χρήσεων του υπάρχοντος περιεχομένου. 


Περισσότερα για το ερευνητικό έργο ΧΡΩΜΑΤΑ:


Η  κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο αποτελείται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Ερευνητική Μονάδα «Καινοτόμα Περιβάλλοντα», τις εταιρείες Tetragon Α.Ε. και Up2Metric, και τον Σύλλογο Οι Φίλοι Της Μουσικής.


Ιστοσελίδα έργου: https://chromata-project.gr/  


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076194672548 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) (κωδικός έργου: τ2εδκ-01856)


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">