Recents in Beach

Επαγγελματικό Επιμελητήριο / Πυρά κατά της κυβέρνησης για το φορολογικό - «Οι μικρομεσαίοι πάντα ο εύκολος στόχος»

 


Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αναφορικά με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της ΝΔ, το οποίο το οποίο βάζει χέρι στις τσέπες περισσότερων από 700.000 ελεύθερων επαγγελματιών, κόντρα στις προεκλογικές «γαλάζιες» δεσμεύσεις.

Κυβέρνηση Μητσοτάκη / Φοροπαγίδες σε εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες
«Το σχέδιο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση προβλέπει οριζόντια μέτρα και αδιαφορεί για το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει κάτω από το ύψος του κατώτατου μισθού γιατί απλώς αυτά είναι τα πραγματικά έσοδα τους» τονίζει το ΕΕΑ κάνοντας παράλληλα λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης για επικοινωνιακή διαχείριση και «προβολή κάποιων ακραίων παραδειγμάτων, προκειμένου να περάσουν πιο εύκολα τα μέτρα αυτά στην κοινωνία».

Συνεχίζοντας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» το γεγονός ότι «η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών παρουσιάζεται ως φοροφυγάδες» επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να εξετάζονται οι πραγματικές δυνατότητες των φορολογουμένων».

Επιπλέον το ΕΕΑ αναφέρεται και στην ανάγκη επανεξέτασης του ύψους των προμηθειών στις συναλλαγές μέσω των POS, «καθώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το περιθώριο κέρδους είναι πολύ συχνά χαμηλότερο από την προμήθεια που πρέπει αυτές να καταβάλουν στην τράπεζα».

«Η κυβέρνηση οφείλει να απαιτήσει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα τη μείωση αυτών των προμηθειών και την εναρμόνιση των τραπεζών με όσα ισχύουν στην Ευρώπη» σημειώνει το ΕΕΑ.

Όσον αφορά στην επιλογή της κυβέρνησης να επιβραβεύσει τις καταγγελίες φοροδιαφυγής έναντι χρηματικής αμοιβής αντί να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου το Επιμελητήριο ξεκαθαρίζει ότι τάσσεται «κατά της συγκεκριμένης πρακτικής γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις».

«Το ζητούμενο πρέπει να είναι η απόκτηση φορολογικής συνείδησης προκειμένου να παταχθούν αντικοινωνικές πρακτικές. Όχι γιατί επιδιώκουμε κάποια οικονομική επιβράβευση».

Καταλήγοντας, ως γενικότερο σχόλιο για το μείζον ζήτημα της επιβολής φόρων, το ΕΕΑ τονίζει ότι «οι μικρομεσαίοι έχουμε πλέον κουραστεί να είμαστε ο εύκολος στόχος, κάτι που εφαρμόστηκε και την εποχή των μνημονίων. Η εμμονή στην εισπρακτική λειτουργία του φορολογικού συστήματος, αδιαφορώντας για τις αναδιανεμητικές και τις αναπτυξιακές πτυχές του, επέφερε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (έλλειψη ρευστότητας, υπερχρέωση, εκτεταμένα λουκέτα), που σε ένα βαθμό παραμένουν μέχρι σήμερα».

Τέλος το ΕΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ριζικού ανασχεδιασμού της φορολογικής πολιτικής ο οποίος θα μεριμνά για την υιοθέτηση κινήτρων με σκοπό την αποκάλυψη εισοδημάτων εκ μέρους των φορολογουμένων και «εκτός από την στενή ταμειακή λειτουργία, απαραίτητη για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, να ενισχυθούν με τρόπο ορθολογικό τόσο η αναδιανεμητική όσο και η αναπτυξιακή λειτουργία της φορολογικής πολιτικής, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται και πολιτικές στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και προσφέρουν το 85% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΕΑ:

«Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μία έντονη δημόσια συζήτηση σχετικά με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και κυρίως για την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει το σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών από την πρώτη στιγμή -πριν ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο τον σχεδιασμό του- είχε τονίσει την ανάγκη απονομής φορολογικής δικαιοσύνης. Τασσόμαστε κατά της φοροδιαφυγής και γενικότερα των παράνομων πρακτικών, όπως παρεμπόριο ή λαθρεμπόριο καυσίμων, καθώς προκαλούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά που λειτουργούν πάντα κατά των συνεπών φορολογουμένων αλλά και κατά των μικρότερων επιχειρήσεων.

Το σχέδιο που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση προβλέπει οριζόντια μέτρα και αδιαφορεί για το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει κάτω από το ύψος του κατώτατου μισθού γιατί απλώς αυτά είναι τα πραγματικά έσοδα τους.

Είναι φανερό ότι γίνεται μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης και προβολή κάποιων ακραίων παραδειγμάτων, προκειμένου να περάσουν πιο εύκολα τα μέτρα αυτά στην κοινωνία. Θεωρούμε όμως απαράδεκτο να παρουσιάζεται η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών ως φοροφυγάδες.

Με στόχο την ισονομία, θα πρέπει να εξετάζονται οι πραγματικές δυνατότητες των φορολογουμένων και η επιβολή του φόρου που τους αναλογεί. Σε όλους όμως. Χωρίς διακρίσεις και αστερίσκους ή μέσω οριζόντιων μέτρων.

Παράλληλα πρέπει να επανεξεταστεί το ύψος των προμηθειών στις συναλλαγές μέσω των POS, καθώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το περιθώριο κέρδους είναι πολύ συχνά χαμηλότερο από την προμήθεια που πρέπει αυτές να καταβάλουν στην τράπεζα.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαιτήσει από το χρηματοπιστωτικό σύστημα τη μείωση αυτών των προμηθειών και την εναρμόνιση των τραπεζών με όσα ισχύουν στην Ευρώπη.

Είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του οικονομικού επιτελείου να περιορίσει τις συναλλαγές με μετρητά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα ενίσχυε αυτή την προσπάθεια η παροχή κινήτρων προς τους φορολογούμενους ώστε να επιδιώκουν πιο συστηματικά την πληρωμή υπηρεσιών με «πλαστικό» χρήμα. Γιατί όταν γνωρίζουν ότι αυτά τα έξοδα δεν εκπίπτουν του φόρου, είναι επόμενο να επιδιώξουν να πληρώσουν με μετρητά, καταβάλλοντας όμως ένα μικρότερο ποσό.

Μεγάλη συζήτηση γίνεται όμως και για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω καταγγελιών επί πληρωμή. Ως φορέας τασσόμαστε κατά της συγκεκριμένης πρακτικής γιατί μπορεί να μας οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το ζητούμενο πρέπει να είναι η απόκτηση φορολογικής συνείδησης προκειμένου να παταχθούν αντικοινωνικές πρακτικές. Όχι γιατί επιδιώκουμε κάποια οικονομική επιβράβευση.

Ως γενικότερο σχόλιο για το μείζον ζήτημα της επιβολής φόρων, οι μικρομεσαίοι έχουμε πλέον κουραστεί να είμαστε ο εύκολος στόχος, κάτι που εφαρμόστηκε και την εποχή των μνημονίων.  Η εμμονή στην εισπρακτική λειτουργία του φορολογικού συστήματος,  αδιαφορώντας για τις αναδιανεμητικές και τις αναπτυξιακές πτυχές του, επέφερε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (έλλειψη ρευστότητας, υπερχρέωση, εκτεταμένα λουκέτα), που σε ένα βαθμό παραμένουν μέχρι σήμερα.

Είναι ώρα να ανοίξει η ατζέντα και ο διάλογος για έναν ριζικό ανασχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής.

Ένας τέτοιος ανασχεδιασμός θα πρέπει να μεριμνά για:

την υιοθέτηση κινήτρων για αποκάλυψη εισοδημάτων εκ μέρους των φορολογουμένων και
εκτός από την στενή ταμειακή λειτουργία, απαραίτητη για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, να ενισχυθούν με τρόπο ορθολογικό τόσο η αναδιανεμητική όσο και η αναπτυξιακή λειτουργία της φορολογικής πολιτικής, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται και πολιτικές στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και προσφέρουν το 85% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

Πηγή: Η ΑΥΓΗ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">