Recents in Beach

Εργαζόμενοι σε πλατφόρμες / Απαράδεκτη απόφαση - Η Ελλάδα είπε «όχι» στην ευρωπαϊκή συμφωνία

 


Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που στήριξαν τη Γαλλία ώστε να μην περάσει η συμφωνία που προέβλεπε πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους εργαζόμενους στις πλατφόρμες

Κατέρρευσε η ευρωπαϊκή συμφωνία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες καθώς αρκετά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επικεφαλής τη Γαλλία, είπαν «όχι». Σύμφωνα με τη Le Monde που αναμεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που απέρριψαν τη μεταρρύθμιση. Όπως φαίνεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να δείξει για άλλη μία φορά το αντεργατικό της πρόσωπο.

Οι πρέσβεις έπρεπε απλώς να επικυρώσουν το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, η πλειοψηφία των χωρών τάχθηκε σθεναρά κατά του αποτελέσματος των θεσμικών συνομιλιών, καθιστώντας αδύνατη την περαιτέρω έγκρισή του.

Η οδηγία στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα άτομα που εργάζονται μέσω αυτών των πλατφορμών μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα εργασιακά δικαιώματα και τα κοινωνικά οφέλη που δικαιούνται. Η Γαλλία, υποστηριζόμενη από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σουηδία, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει το συμφωνηθέν κείμενο, όπως είπε διπλωμάτης της ΕΕ που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για την έγκριση απαιτείται ειδική πλειοψηφία 15 από τα 27 κράτη της ΕΕ, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65 τοις εκατό του πληθυσμού του μπλοκ.

Όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η ισπανική Προεδρία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία επί της προσωρινής συμφωνίας στο επίπεδο των αντιπροσώπων των κρατών μελών (ΕΜΑ). Η βελγική Προεδρία θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για την τελική μορφή της οδηγίας.

Η οδηγία παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021 και προσέλκυσε αμέσως την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και προκάλεσε πιέσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Όπως επισημαίνει το Euronews, μια έκθεση που κυκλοφόρησε πέρυσι από το Παρατηρητήριο της Εταιρικής Ευρώπης διαπίστωσε ότι εταιρείες όπως η Uber, η Deliveroo, η Bolt και η Wolt αύξησαν ραγδαία τις δαπάνες τους στις Βρυξέλλες για να επηρεάσουν τη διαμόρφωση του νόμου. Οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν την προοπτική διόγκωσης του κόστους, εάν τα εκατομμύρια των εργαζομένων συναυλιακής απασχόλησης που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους επαναταξινομηθούν ως "εργαζόμενοι" και αποκτήσουν πρόσβαση σε εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως ο κατώτατος μισθός, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα όρια του χρόνου εργασίας, η ασφάλιση υγείας, η άδεια ασθενείας, τα επιδόματα ανεργίας και οι συντάξεις γήρατος.

Αυτή τη στιγμή, η πλειονότητα των 28 εκατομμυρίων εργαζομένων σε πλατφόρμες στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων οδηγοί ταξί, οικιακές βοηθοί και οδηγοί διανομής τροφίμων, επισήμως είναι αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς οφείλουν να συμμορφώνονται με πολλούς από τους ίδιους κανόνες και περιορισμούς που ισχύουν για τους μισθωτούς εργαζομένους. Αυτό δείχνει ότι βρίσκονται πράγματι σε σχέση εργασίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να απολαύουν των εργασιακών δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους βάσει εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε αντιμετώπιζε αυτές τις περιπτώσεις εσφαλμένης κατηγοριοποίησης και ανοίγει το δρόμο ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να αναχαρακτηρισθούν ως μισθωτοί. Βάσει της συμφωνίας, οι εργαζόμενοι τεκμαίρεται νομικά ότι είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ψηφιακής πλατφόρμας (και όχι αυτοαπασχολούμενοι) εάν η σχέση τους με την πλατφόρμα πληροί τουλάχιστον δύο από τους πέντε δείκτες που ορίζει η οδηγία. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν:

ανώτατα όρια στην αμοιβή που μπορούν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι
εποπτεία της απόδοσής τους, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα
έλεγχο της κατανομής ή της ανάθεσης καθηκόντων
έλεγχο των συνθηκών εργασίας και περιορισμούς στην επιλογή του ωραρίου εργασίας
περιορισμούς της ελευθερίας τους να οργανώνουν την εργασία τους και κανόνες σχετικά με την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά τους
Κατά το συμφωνηθέν κείμενο, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν περαιτέρω δείκτες στον κατάλογο αυτό σε επίπεδο εθνικού δικαίου.

Στις περιπτώσεις όπου ισχύει το νομικό τεκμήριο, εναπόκειται στην ψηφιακή πλατφόρμα να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση εργασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας χρησιμοποιούν τακτικά αλγόριθμους για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες αντιμετωπίζουν συχνά έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συμφωνία διασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων. Επίσης, απέτρεπε τις ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας από την επεξεργασία ορισμένων ειδών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτοματοποιημένης παρακολούθησης ή λήψης αποφάσεων. Τα δεδομένα αυτά θα περιλαμβάνουν:

προσωπικά δεδομένα σχετικά με τη συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση των εργαζομένων σε πλατφόρμα δεδομένα σχετικά με ιδιωτικές συνομιλίες δεδομένα για την πρόβλεψη πραγματικής ή δυνητικής συνδικαλιστικής δραστηριότητας δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να συναχθεί η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, το μεταναστευτικό καθεστώς, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή η κατάσταση της υγείας κάποιου εργαζομένου βιομετρικά δεδομένα, εκτός των δεδομένων που χρησιμοποιούνται προς επαλήθευση της ταυτότητας.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα συστήματα αυτά απαιτείται να παρακολουθούνται από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα απολαμβάνει ειδικής προστασίας έναντι δυσμενούς μεταχείρισης. Επίσης, για ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως η αναστολή λογαριασμών, είναι εγγυημένη ανθρώπινη εποπτεία.

Πηγή: Η ΑΥΓΗ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">