Recents in Beach

Τα νέα βιβλία-μελέτες του συγγραφέα Γιώργου Γκόζη από τις εκδόσεις "Παρατηρητής της Θράκης"


 Από τις εκδόσεις Παρατηρητής της Θράκης κυκλοφορούν τα νέα βιβλία-μελέτες του συγγραφέα Γιώργου Γκόζη, της σειράς Θρακικό αγιολογίο, μιας συμπιληματικής συλλογής αγιολογικών έργων όπου εξιστορούνται ο βίος και η πολιτεία καθαγιασμένων μορφών του Χριστιανισμού στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Θράκης, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής διαδρομής που εκτείνεται από τα χρόνια των διωγμών μέχρι την άλωση της του Κωνσταντίνου.

Στα βιβλία καταγράφονται τα μαρτύρια της οσιομάρτυρος Σεβαστιανής από την Ηράκλεια, της Αγίας Γλυκερίας, των αγίων σαράντα γυναικών και του αγίου Αμμών, αλλά και οι βίοι της Μαρίας της Νέας της Βιζύης και της Παρασκευής της Νέας από τους επιβάτες.

Ο Γιώργος Σ. Γκόζης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Σπούδασε στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή, στον τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Αγιολογία.

Μαρτύριο τῆς ἔνδοξης ὁσιομάρτυρος  

ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια 

E- Book 

Έτος Έκδοσης 2023  

Αριθμός Σελίδων 80 

ISBN 978- 618-5709-17-4 

Σχήμα Βιβλίου 17x 24 

Επιμέλεια έκδοσης Ξανθή-Τζένη Κατσαρή 

Βαφειάδη 

Tιμή 5€ 

Τὸ Μαρτύριο τῆς ἔνδοξης ὁσιομάρτυρος Σεβαστιανῆς ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς σειρᾶς Θρακικὸ Ἁγιολόγιο, μιᾶς συμπιληματικῆς συλλογῆς  ἁγιολογικῶν ἔργων, ὅπου ἐξιστοροῦνται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία καθαγιασμένων  μορφῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς Θράκης, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς χρονικῆς διαδρομῆς ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι  τὴν ἅλωση τῆς τοῦ Κωνσταντίνου.  

Στὸ βιβλίο αὐτὸ καταγράφεται τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Σεβαστιανῆς, ἡ ὁποία  καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἡράκλεια, πόλη τῆς Προποντίδος, καὶ ἦταν ἡγουμένη μονῆς στὴ Μαρκιανούπολη. Ὅταν ξέσπασε ὁ διωγμὸς τοῦ Δομιτιανοῦ (81-96) καί, ἀφοῦ πρῶτα  πέρασε ἀπὸ φριχτὰ βασανιστήρια χωρὶς νὰ προδώσει τὸν Κύριό της, φυλακίστηκε.  Ἐκεῖ τῆς ἐμφανίστηκε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ‒ὁ ὁποῖος τὴν εἶχε βαπτίσει‒ 

ἐνθαρρύνοντάς την. Ἀργότερα τὴν ὁδήγησαν στὴ γενέτειρά της, ὅπου τὴν  ἀποκεφάλισαν καὶ ἀφοῦ ἔβαλαν τὸ σῶμα της σὲ σακκὶ, μαζὶ μὲ βάρος 100 κιλῶν, τὴν  ἔριξαν στὴ θάλασσα. Τὸ σκήνωμά της βρέθηκε στὴ Ραιδεστό, ὅπου καὶ ἐνταφιάστηκε.  Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 24 Ὀκτωβρίου. 

Ὁ Γιῶργος Σ. Γκόζης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970. Σπούδασε στὸ τμῆμα  Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἴδια σχολή, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης. Εἶναι κάτοχος  μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰδίκευσης στὴν Ἁγιολογία. Τὰ θεολογικὰ ἐνδιαφέροντά του  ἑστιάζουν στὴ θέση τῆς Γυναίκας ἐντὸς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ὡς δεσπόζουσας  μορφῆς στὴν ἱστορία τῆς θείας οἰκονομίας, στὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων στὸν μοναχισμό,  στὴ σύγχρονη ὀρθόδοξη ἀνάγνωση μὲ θεολογικοὺς ὅρους καὶ ἐπιχειρήματα σχετικὰ μὲ τὴ γυναικεία ἱερωσύνη, ἀλλὰ καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη κατὰ τὴ διάρκεια δημιουργίας μίας κυριλλομεθοδιανὴς  παράδοσης. Μιλάει ἀγγλικά, ρωσικά, μαυροβουνιακά, σερβικά, κροατικά, βοσνιακὰ 

καὶ σλοβενικά. 

Ταυτόχρονα, ἡ ἐργογραφία του στὰ ἑλληνικὰ Γράμματα, ὡς συγγραφέα ἔργων πεζοῦ λόγου, περιλαμβάνει δημοσιεύσεις προσωπικῶν, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶν ἀφηγήσεων.  Συγκεκριμένα, κυκλοφοροῦν οἱ προσωπικές του ἐργογραφίες: «Ζαφείρη, μὴ φοβᾶσαι, πάρε μιὰ βέσπα» (Διηγήματα), Ποταμός, Ἀθήνα 2022· «Θραύση  Κρυστάλλων», (Μυθιστόρημα), Ποταμός, Ἀθήνα 2020· «Γκουανό», (Νουβέλα), Πόλις,  Ἀθήνα 2016· «Ἀφῆστε με νὰ ὁλοκληρώσω», (Διηγήματα), Πόλις, Ἀθήνα 2014 «Ὁ νυχτερινὸς στὸ βάθος», (Διηγήματα), Νεφέλη, Ἀθήνα 2002. Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει  σὲ ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα, ὅπως: «Τὰ κορόμηλα δὲ θέλουν ζέσταμα»,  Καστανιώτης, Ἀθήνα 2017· «Ἐνδοσκεληδόν», Ζῆτρος, Θεσσαλονίκη 2008· «Δεκατρεῖς  Νέοι Συγγραφεῖς», Νεφέλη, Ἀθήνα 2002· «20+1 Ἱστορίες», Καστανιώτης, Ἀθήνα 2000,  ἀλλὰ καὶ σὲ μεταφρασμένες ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα στὸ ἐξωτερικό, ὅπως:  "Drita në det", Neraida Editions, Tirana 2017 (ἀλβανικά), "Fikonträdets sång", Tranan  Editions, Stockholm 2007 (σουηδικά). Ἔργο του ἔχει συμπεριληφθεῖ ἀκόμη στὸ 

θεατρικὸ ἀναλόγιο τοῦ ΚΘΒΕ «Ἀνασκαφὴ 1» γιὰ τὴ σεζὸν 2015-2016. Ἀπὸ τὸ 2016  εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα  του εἶναι www.georgegozis.gr.

Μαρτύριο τῆς Ἁγίας Γλυκερίας

 

Book 

  

Έτος Έκδοσης 2023  

Αριθμός Σελίδων 74 

ISBN 978- 618-5709-18-1 

Σχήμα Βιβλίου 17x24 

Επιμέλεια έκδοσης Ξανθή-Τζένη Κατσαρή 

Βαφειάδη 

Tιμή 5 € 

Τὸ Μαρτύριο τῆς Ἁγίας Γλυκερίας εἶναι τὸ δεύτερο βιβλίο τῆς σειρᾶς Θρακικὸ Ἁγιολόγιο, μιᾶς συμπιληματικῆς συλλογῆς ἁγιολογικῶν ἔργων, ὅπου ἐξιστοροῦνται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία καθαγιασμένων μορφῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν εὐρύτερη  γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς Θράκης, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς χρονικῆς διαδρομῆς ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι τὴν ἅλωση τῆς τοῦ Κωνσταντίνου. 

Στὸ βιβλίο αὐτὸ καταγράφεται τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Γλυκερίας ̶τὰ βασανιστήρια  καὶ ἡ μαρτυρία της γιὰ τὸν Ἐσταυρωμένο καὶ Ἀναστημένο Χριστὸ. Ἡ ἁγία Γλυκερία  ζοῦσε στὴν Τραϊνούπολη, ἐπὶ βασιλείας τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίου (161-180),  καὶ ὅταν ἦρθε διαταγὴ νὰ θυσιάσουν ὅλοι στὸν ναὸ τοῦ Δία, αὐτή, σφραγίζοντας μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τὸ μέτωπό της, γκρέμισε προσευχόμενη τὸ ἄγαλμά του. Τότε  οἱ εἰδωλολάτρες τὴν ἔριξαν στὴ φυλακή, ὅμως Ἄγγελος Κυρίου τὴν ἐλευθέρωσε. Ὁ 

δεσμοφύλακάς της Λαοδίκιος, βλέποντάς τη λυμένη, θέλησε νὰ βάλει τέλος στὴ ζωή  του. Ἡ Γλυκερία, ὅπως ἔπραξε καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὅταν φυλακίστηκε στοὺς  Φιλίππους, μὲ δύναμη ἴδια μὲ τοῦ Ἀποστόλου, τὸν προσκάλεσε στὴν ὀρθόδοξη πίστη,  κι ὁ Λαοδίκιος «περιθέμενος τὰ δεσμὰ αὐτῆς ἠκολούθει». Τότε ὁ ἡγεμόνας τὸν  ἀποκεφάλισε, τὴ δὲ Γλυκερία τὴν ἔριξε στὸ στάδιο μὲ τὰ θηρία, ὅπου και παρέδωσε  τὸ πνεῦμα της. Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 13 Μαΐου.

Ὁ Γιῶργος Σ. Γκόζης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970. Σπούδασε στὸ τμῆμα  Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἴδια σχολή, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης. Εἶναι κάτοχος  μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰδίκευσης στὴν Ἁγιολογία. Τὰ θεολογικὰ ἐνδιαφέροντά του  ἑστιάζουν στὴ θέση τῆς Γυναίκας ἐντὸς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ὡς δεσπόζουσας  μορφῆς στὴν ἱστορία τῆς θείας οἰκονομίας, στὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων στὸν μοναχισμό,  στὴ σύγχρονη ὀρθόδοξη ἀνάγνωση μὲ θεολογικοὺς ὅρους καὶ ἐπιχειρήματα σχετικὰ μὲ τὴ γυναικεία ἱερωσύνη, ἀλλὰ καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη κατὰ τὴ διάρκεια δημιουργίας μίας κυριλλομεθοδιανὴς  παράδοσης. Μιλάει ἀγγλικά, ρωσικά, μαυροβουνιακά, σερβικά, κροατικά, βοσνιακὰ 

καὶ σλοβενικά. 

Ταυτόχρονα, ἡ ἐργογραφία του στὰ ἑλληνικὰ Γράμματα, ὡς συγγραφέα ἔργων πεζοῦ λόγου, περιλαμβάνει δημοσιεύσεις προσωπικῶν, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶν ἀφηγήσεων.  Συγκεκριμένα, κυκλοφοροῦν οἱ προσωπικές του ἐργογραφίες: «Ζαφείρη, μὴ φοβᾶσαι, πάρε μιὰ βέσπα» (Διηγήματα), Ποταμός, Ἀθήνα 2022· «Θραύση  Κρυστάλλων», (Μυθιστόρημα), Ποταμός, Ἀθήνα 2020· «Γκουανό», (Νουβέλα), Πόλις,  Ἀθήνα 2016· «Ἀφῆστε με νὰ ὁλοκληρώσω», (Διηγήματα), Πόλις, Ἀθήνα 2014 «Ὁ νυχτερινὸς στὸ βάθος», (Διηγήματα), Νεφέλη, Ἀθήνα 2002. Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει  σὲ ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα, ὅπως: «Τὰ κορόμηλα δὲ θέλουν ζέσταμα»,  Καστανιώτης, Ἀθήνα 2017· «Ἐνδοσκεληδόν», Ζῆτρος, Θεσσαλονίκη 2008· «Δεκατρεῖς  Νέοι Συγγραφεῖς», Νεφέλη, Ἀθήνα 2002· «20+1 Ἱστορίες», Καστανιώτης, Ἀθήνα 2000,  ἀλλὰ καὶ σὲ μεταφρασμένες ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα στὸ ἐξωτερικό, ὅπως:  "Drita në det", Neraida Editions, Tirana 2017 (ἀλβανικά), "Fikonträdets sång", Tranan  Editions, Stockholm 2007 (σουηδικά). Ἔργο του ἔχει συμπεριληφθεῖ ἀκόμη στὸ 

θεατρικὸ ἀναλόγιο τοῦ ΚΘΒΕ «Ἀνασκαφὴ 1» γιὰ τὴ σεζὸν 2015-2016. Ἀπὸ τὸ 2016  εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα  του εἶναι www.georgegozis.gr.

Μαρτύριο τῶν ἁγίων σαράντα  

γυναικῶν καὶ τοῦ ἁγίου Ἀμμῶν

Book 

Έτος Έκδοσης 2023  

Αριθμός Σελίδων 84 

ISBN 978- 618-5709-19-8 

Σχήμα Βιβλίου 17x24 

Επιμέλεια έκδοσης Ξανθή-Τζένη Κατσαρή 

Βαφειάδη 

Tιμή 5,50 € 

Τὸ Μαρτύριο τῶν ἁγίων σαράντα γυναικῶν καὶ τοῦ ἁγίου Ἀμμῶν εἶναι τὸ τρίτο βιβλίο  τῆς σειρᾶς Θρακικὸ Ἁγιολόγιο, μιᾶς συμπιληματικῆς συλλογῆς ἁγιολογικῶν ἔργων,  ὅπου ἐξιστοροῦνται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία καθαγιασμένων μορφῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς Θράκης, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς χρονικῆς  διαδρομῆς ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι τὴν ἅλωση τῆς τοῦ 

Κωνσταντίνου. 

Στὸ βιβλίο αὐτὸ καταγράφονται τὰ μαρτύρια τῶν σαράντα γυναικῶν καὶ τοῦ ἁγίου Ἀμμῶν. Τὸ 313, οἱ γυναῖκες αὐτές, ἐπὶ βασιλείας Λικινίου, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν  Ἀδριανούπολη, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ προσκυνήσουν τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, τὸ «ἀργύριον» καὶ τὸ «χρυσίον», ὑπέστησαν φοβερὰ μαρτύρια. Τὶς ὁδήγησαν στὴν  Ἡράκλεια, ὅπου ἄλλες ἀποκεφάλισαν μαζὶ μὲ τὸν δάσκαλό τους, διάκονο Ἀμμῶν,  ἄλλες κατέκαυσαν, ἄλλες κατακρεούργησαν κι ἔτσι ἔλαβαν μὲ τὸ μαρτύριό τους τὸν  ἀμαράντινο στέφανο τῆς ἀθανασίας. Ἡ μνήμη τους τιμᾶται τὴν 1η Σεπτεμβρίου.

Ὁ Γιῶργος Σ. Γκόζης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970. Σπούδασε στὸ τμῆμα  Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἴδια σχολή, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης. Εἶναι κάτοχος  μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰδίκευσης στὴν Ἁγιολογία. Τὰ θεολογικὰ ἐνδιαφέροντά του  ἑστιάζουν στὴ θέση τῆς Γυναίκας ἐντὸς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ὡς δεσπόζουσας  μορφῆς στὴν ἱστορία τῆς θείας οἰκονομίας, στὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων στὸν μοναχισμό,  στὴ σύγχρονη ὀρθόδοξη ἀνάγνωση μὲ θεολογικοὺς ὅρους καὶ ἐπιχειρήματα σχετικὰ μὲ τὴ γυναικεία ἱερωσύνη, ἀλλὰ καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη κατὰ τὴ διάρκεια δημιουργίας μίας κυριλλομεθοδιανὴς  παράδοσης. Μιλάει ἀγγλικά, ρωσικά, μαυροβουνιακά, σερβικά, κροατικά, βοσνιακὰ 

καὶ σλοβενικά. 

Ταυτόχρονα, ἡ ἐργογραφία του στὰ ἑλληνικὰ Γράμματα, ὡς συγγραφέα ἔργων πεζοῦ λόγου, περιλαμβάνει δημοσιεύσεις προσωπικῶν, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶν ἀφηγήσεων.  Συγκεκριμένα, κυκλοφοροῦν οἱ προσωπικές του ἐργογραφίες: «Ζαφείρη, μὴ φοβᾶσαι, πάρε μιὰ βέσπα» (Διηγήματα), Ποταμός, Ἀθήνα 2022· «Θραύση  Κρυστάλλων», (Μυθιστόρημα), Ποταμός, Ἀθήνα 2020· «Γκουανό», (Νουβέλα), Πόλις,  Ἀθήνα 2016· «Ἀφῆστε με νὰ ὁλοκληρώσω», (Διηγήματα), Πόλις, Ἀθήνα 2014 «Ὁ νυχτερινὸς στὸ βάθος», (Διηγήματα), Νεφέλη, Ἀθήνα 2002. Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει  σὲ ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα, ὅπως: «Τὰ κορόμηλα δὲ θέλουν ζέσταμα»,  Καστανιώτης, Ἀθήνα 2017· «Ἐνδοσκεληδόν», Ζῆτρος, Θεσσαλονίκη 2008· «Δεκατρεῖς  Νέοι Συγγραφεῖς», Νεφέλη, Ἀθήνα 2002· «20+1 Ἱστορίες», Καστανιώτης, Ἀθήνα 2000,  ἀλλὰ καὶ σὲ μεταφρασμένες ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα στὸ ἐξωτερικό, ὅπως:  "Drita në det", Neraida Editions, Tirana 2017 (ἀλβανικά), "Fikonträdets sång", Tranan Editions, Stockholm 2007 (σουηδικά). Ἔργο του ἔχει συμπεριληφθεῖ ἀκόμη στὸ θεατρικὸ ἀναλόγιο τοῦ ΚΘΒΕ «Ἀνασκαφὴ 1» γιὰ τὴ σεζὸν 2015-2016. Ἀπὸ τὸ 2016  εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα  του εἶναι www.georgegozis.gr.

Βίος τῆς Μαρίας τῆς ἁγίας Μαρίας  

Νέας (τῆς Βιζύης) E-Book 

Έτος Έκδοσης 2023  

Αριθμός Σελίδων 124 

ISBN 978- 618-5709-20-4 

Σχήμα Βιβλίου 17x24 

Επιμέλεια έκδοσης Ξανθή-Τζένη Κατσαρή 

Βαφειάδη 

Tιμή 8 € 

Βίος τῆς Μαρίας τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Νέας (τῆς Βιζύης) εἶναιτὸ τέταρτο βιβλίο τῆς  σειρᾶς Θρακικὸ Ἁγιολόγιο, μιᾶς συμπιληματικῆς συλλογῆς ἁγιολογικῶν ἔργων, ὅπου  ἐξιστοροῦνται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία καθαγιασμένων μορφῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν  εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς Θράκης, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς χρονικῆς  διαδρομῆς ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι τὴν ἅλωση τῆς τοῦ Κωνσταντίνου. 

Στὸ βιβλίο αὐτὸ καταγράφεται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Νέας, τῆς  Βιζύης. Ὁ βίος τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Νέας ἀποτελεῖ σταθμὸ στὴν Ἁγιολογία, καθὼς ἡ Ἁγία εἶναι ἐκπρόσωπος ἑνὸς νέου τύπου –εγκόσμιας και ύπανδρης– ἁγιοσύνης. Ἡ Ἁγία Μαρία ἔλαβε ὑψηλὴ μόρφωση, παντρεύτηκε καὶ ἀπέκτησε δύο παιδιά,  ἐντούτοις ἀπὸ πολὺ μικρὴ καὶ μέχρι τὸν θάνατό της ὑπῆρξε ἐξαιρετικὰ φιλάνθρωπη,  φιλεύσπλαχνη κι ἀλληλέγγυα. Συνέδραμε συνεχῶς τὴν ἐκκλησία, βοηθοῦσε  οἰκονομικά τοὺς ἀπόρους, παρεῖχε τροφὴ καὶ ἔνδυση σὲ ἀνήμπορους καὶ προτιμοῦσε  νὰ μὴν κρατᾶ τίποτε τὸν ἑαυτό της. «Τιμωρήθηκε» ὅμως γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὸν σύζυγό της,  ὁ ὁποῖος παρερμήνευσε τὶς ἐνέργειές της, θεώρησε πὼς τὸν ἀπατᾶ καὶ δαπανᾶ τὰ 

χρήματά τους ἄσκοπα, ὁπότε τὴ χτύπησε ἄγρια μὲ ἀποτέλεσμα, μετὰ ἀπὸ λίγο, ἡ ἁγία νὰ ἐκπνεύσει. Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 16 Φεβρουαρίου.

Ὁ Γιῶργος Σ. Γκόζης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970. Σπούδασε στὸ τμῆμα  Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἴδια σχολή, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης. Εἶναι κάτοχος  μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰδίκευσης στὴν Ἁγιολογία. Τὰ θεολογικὰ ἐνδιαφέροντά του  ἑστιάζουν στὴ θέση τῆς Γυναίκας ἐντὸς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ὡς δεσπόζουσας μορφῆς στὴν ἱστορία τῆς θείας οἰκονομίας, στὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων στὸν μοναχισμό,  στὴ σύγχρονη ὀρθόδοξη ἀνάγνωση μὲ θεολογικοὺς ὅρους καὶ ἐπιχειρήματα σχετικὰ μὲ τὴ γυναικεία ἱερωσύνη, ἀλλὰ καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας στὴ 

μεσαιωνικὴ Εὐρώπη κατὰ τὴ διάρκεια δημιουργίας μίας κυριλλομεθοδιανὴς  παράδοσης. Μιλάει ἀγγλικά, ρωσικά, μαυροβουνιακά, σερβικά, κροατικά, βοσνιακὰ καὶ σλοβενικά. 

Ταυτόχρονα, ἡ ἐργογραφία του στὰ ἑλληνικὰ Γράμματα, ὡς συγγραφέα ἔργων πεζοῦ λόγου, περιλαμβάνει δημοσιεύσεις προσωπικῶν, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶν ἀφηγήσεων.  Συγκεκριμένα, κυκλοφοροῦν οἱ προσωπικές του ἐργογραφίες: «Ζαφείρη, μὴ φοβᾶσαι, πάρε μιὰ βέσπα» (Διηγήματα), Ποταμός, Ἀθήνα 2022· «Θραύση  Κρυστάλλων», (Μυθιστόρημα), Ποταμός, Ἀθήνα 2020· «Γκουανό», (Νουβέλα), Πόλις, Ἀθήνα 2016· «Ἀφῆστε με νὰ ὁλοκληρώσω», (Διηγήματα), Πόλις, Ἀθήνα 2014 «Ὁ νυχτερινὸς στὸ βάθος», (Διηγήματα), Νεφέλη, Ἀθήνα 2002. Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει  σὲ ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα, ὅπως: «Τὰ κορόμηλα δὲ θέλουν ζέσταμα»,  Καστανιώτης, Ἀθήνα 2017· «Ἐνδοσκεληδόν», Ζῆτρος, Θεσσαλονίκη 2008· «Δεκατρεῖς  Νέοι Συγγραφεῖς», Νεφέλη, Ἀθήνα 2002· «20+1 Ἱστορίες», Καστανιώτης, Ἀθήνα 2000,  ἀλλὰ καὶ σὲ μεταφρασμένες ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα στὸ ἐξωτερικό, ὅπως:  "Drita në det", Neraida Editions, Tirana 2017 (ἀλβανικά), "Fikonträdets sång", Tranan  Editions, Stockholm 2007 (σουηδικά). Ἔργο του ἔχει συμπεριληφθεῖ ἀκόμη στὸ θεατρικὸ ἀναλόγιο τοῦ ΚΘΒΕ «Ἀνασκαφὴ 1» γιὰ τὴ σεζὸν 2015-2016. Ἀπὸ τὸ 2016  εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα  του εἶναι www.georgegozis.gr.

Βίος τῆς ὁσίας Παρασκευῆς τῆς  

Νέας (ἀπὸ τοὺς Ἐπιβάτες)

Book 

Έτος Έκδοσης 2023  

Αριθμός Σελίδων 108 

ISBN 978- 618-5709-21-1 

Σχήμα Βιβλίου 17x24 

Επιμέλεια έκδοσης Ξανθή-Τζένη Κατσαρή 

Βαφειάδη 

Tιμή 7 € 

Βίος τῆς ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Νέας (ἀπὸ τοὺς Ἐπιβάτες) εἶναι τὸ πέμπτο βιβλίο  τῆς σειρᾶς Θρακικὸ Ἁγιολόγιο, μιᾶς συμπιληματικῆς συλλογῆς ἁγιολογικῶν ἔργων,  ὅπου ἐξιστοροῦνται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία καθαγιασμένων μορφῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιοχὴ τῆς Θράκης, κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς χρονικῆς  διαδρομῆς ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι τὴν ἅλωση τῆς τοῦ 

Κωνσταντίνου.  

Στὸ βιβλίο αὐτὸ καταγράφεται ὁ βίος καὶ ἡ πολιτεία τῆς ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Νέας  ἐξ Ἐπιβατῶν. Ἄν καὶ ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁσία ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἔτεινε  πρὸς τὰ θεῖα, ἀρνούμενη τὰ πλούτη, γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο ἀντιδροῦσαν οἱ γονεῖς της  χτυπῶντας την. Ἡ ἴδια, ὅταν ενηλικιώθηκε, ἀποφάσισε νὰ ἐγκαταλείψει τὴν πατρικὴ ἑστία, μοίρασε σὲ ἄπορους τὰ πολυτελῆ της ροῦχα καὶ κατευθύνθηκε πρὀς τὰ 

Ἱεροσόλυμα. Ἐκεῖ, ἀκολούθησε ἀσκητικὴ ζωή, τὴν ὁποία συνέχισε καὶ ὅταν  ἐπέστρεψε ἀργότερα στὴν Καλλικράτεια, ὅπου καὶ ἀπεβίωσε.  

Ἡ μνήμη της ἑορτάζεται στὶς 14 Ὀκτωβρίου. Ἡ ἁγία Παρασκευὴ θεωρεῖται μάλιστα προστάτης τῶν Βαλκανίων καὶ τιμᾶται ἰδιαίτερα ἀπὸ Ἕλληνες, Ρουμάνους,  Μολδαβούς, Βούλγαρους καὶ Σέρβους. Τὸ σκήνωμά της ἀπόκειται σήμερα στὸ Ἰάσιο τῆς 

Ρουμανίας, ὅπου ἡ ἁγία θεωρεῖται προστάτιδα ὅλης τῆς χώρας καὶ ἡ ἡμέρα τῆς γιορτῆς  της εἶναι ἐθνικὴ ἀργία. 

Ὁ Γιῶργος Σ. Γκόζης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1970. Σπούδασε στὸ τμῆμα  Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ἀκολούθησε μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν ἴδια σχολή, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας, Χριστιανικῆς Γραμματείας, Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης. Εἶναι κάτοχος  μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰδίκευσης στὴν Ἁγιολογία. Τὰ θεολογικὰ ἐνδιαφέροντά του  ἑστιάζουν στὴ θέση τῆς Γυναίκας ἐντὸς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ὡς δεσπόζουσας  μορφῆς στὴν ἱστορία τῆς θείας οἰκονομίας, στὴν ἰσοτιμία τῶν φύλων στὸν μοναχισμό,  στὴ σύγχρονη ὀρθόδοξη ἀνάγνωση μὲ θεολογικοὺς ὅρους καὶ ἐπιχειρήματα σχετικὰ μὲ τὴ γυναικεία ἱερωσύνη, ἀλλὰ καὶ στὴ διαμόρφωση τῆς σλαβικῆς Ὀρθοδοξίας στὴ μεσαιωνικὴ Εὐρώπη κατὰ τὴ διάρκεια δημιουργίας μίας κυριλλομεθοδιανὴς  παράδοσης. Μιλάει ἀγγλικά, ρωσικά, μαυροβουνιακά, σερβικά, κροατικά, βοσνιακὰ 

καὶ σλοβενικά. 

Ταυτόχρονα, ἡ ἐργογραφία του στὰ ἑλληνικὰ Γράμματα, ὡς συγγραφέα ἔργων πεζοῦ λόγου, περιλαμβάνει δημοσιεύσεις προσωπικῶν, ἀλλὰ καὶ συλλογικῶν ἀφηγήσεων.  Συγκεκριμένα, κυκλοφοροῦν οἱ προσωπικές του ἐργογραφίες: «Ζαφείρη, μὴ φοβᾶσαι, πάρε μιὰ βέσπα» (Διηγήματα), Ποταμός, Ἀθήνα 2022· «Θραύση  Κρυστάλλων», (Μυθιστόρημα), Ποταμός, Ἀθήνα 2020· «Γκουανό», (Νουβέλα), Πόλις,  Ἀθήνα 2016· «Ἀφῆστε με νὰ ὁλοκληρώσω», (Διηγήματα), Πόλις, Ἀθήνα 2014 «Ὁ νυχτερινὸς στὸ βάθος», (Διηγήματα), Νεφέλη, Ἀθήνα 2002. Ἐπίσης, ἔχει συμμετάσχει  σὲ ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα, ὅπως: «Τὰ κορόμηλα δὲ θέλουν ζέσταμα»,  Καστανιώτης, Ἀθήνα 2017· «Ἐνδοσκεληδόν», Ζῆτρος, Θεσσαλονίκη 2008·«Δεκατρεῖς  Νέοι Συγγραφεῖς», Νεφέλη, Ἀθήνα 2002· «20+1 Ἱστορίες», Καστανιώτης, Ἀθήνα 2000,  ἀλλὰ καὶ σὲ μεταφρασμένες ἀνθολογίες καὶ συλλογικὰ ἔργα στὸ ἐξωτερικό, ὅπως:  "Drita në det", Neraida Editions, Tirana 2017 (ἀλβανικά), "Fikonträdets sång", Tranan  Editions, Stockholm 2007 (σουηδικά). Ἔργο του ἔχει συμπεριληφθεῖ ἀκόμη στὸ 

θεατρικὸ ἀναλόγιο τοῦ ΚΘΒΕ «Ἀνασκαφὴ 1» γιὰ τὴ σεζὸν 2015-2016. Ἀπὸ τὸ 2016  εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας Λογοτεχνῶν Θεσσαλονίκης. Ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα  του εἶναι www.georgegozis.gr.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">