Recents in Beach

Ερώτηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης " και απάντηση της ΔΕΥΑ για το πρόβλημα υδροδότησης του Άβαντα.

 


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ......... 

510 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5-2-24 

Αλεξανδρούπολη 3/2/24 

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ΔΣ και μέλη ΔΣ ΔΕΥΑΑ 

Ερώτηση προς το ΔΣ ΔΕΥΑΑ σχετικά με το πρόβλημα υδροδότησης του Άβαντα

Εδώ και 1,5 μήνα έχει προκληθεί πρόβλημα με το νερό του χωριού του Άβαντα, το οποίο παραμένει μέχρι και πρόσφατα. Εκτός από την θολότητα οι μετρήσεις έδειξαν ότι η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο βρίσκεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Οι κάτοικοι όλο αυτό το διάστημα πίνουν εμφιαλωμένο νερό, ενώ όπως είναι γνωστό το μαγγάνιο επηρεάζει αρνητικά και άλλες καθημερινές τους χρήσεις (πλύσιμο ρούχων, σκευών, ατομική υγιεινή κλπ)

Το πρόβλημα προέκυψε μετά από βροχόπτωση που «ξέπλυνε» τις πλαγιές που κάηκαν από την μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού και φαίνεται να επηρέασε την γεώτρηση από την οποία υδροδοτείται το χωριό. Όλο αυτό το διάστημα η ΔΕΥΑΑ έχει προχωρήσει σε διάφορες ενέργειες, έρευνες και προσπάθειες να βρεθεί λύση

Θέλουμε να πληροφορηθούμε λοιπόν

1. Ποια είναι η αιτία, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, που προκάλεσε αυτό το πρόβλημα; Σχετίζεται πράγματι με την πυρκαγιά και θα επανέρχεται κάθε φορά που βρέχει; Τι έδειξαν οι σχετικές αναλύσεις, στις οποίες παρακαλούμε να έχουμε πρόσβαση; 

2. Ποια λύση προκρίνετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος; Και σε ποιο 

χρονικό διάστημα πρόκειται να λυθεί

3. Εξετάζετε την περίπτωση μιας νέας γεώτρησης μακριά από το ποτάμι και σε μεγάλο βάθος ώστε να διηθείται επαρκώς το νερό και να είναι κατάλληλο σαν πόσιμο

4. Εξετάζετε την περίπτωση της παροχής νερού στον Άβαντα με το νερό που θα 

προέρχεται από τον υδροταμιευτήρα

5. Πως σχεδιάζετε να αντιμετωπιστεί η αυξημένη παρουσία μαγγανίου στο 

δίκτυο ύδρευσης

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση 

Δευτεραίος Σάββας 

Δραμανίδου Νίκη

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ταχ. Δ/νση : Διον. Σολωμού 24 Ταχ. Κώδικας : 68132 

Τηλ. : 25510 – 81330 

Fax : 25510 – 31398 

e-mail : proedros@deyaalex.gr 

Αλεξ/πολη 07-02-2024 

Αρ. Πρ. : 510 

ΠΡΟΣ 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) ΜΕΛΗ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. 2) ΜΜΕ 

ΘΕΜΑ : «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ» 

Σε απάντηση της από 3/2/2024 ερώτησή σας προς τον Πρόεδρο και τα μέλη ΔΣ της  ΔΕΥΑΑ, σας αναφέρουμε: 

1) Το πρόβλημα εμφανίστηκε μετά από έντονη βροχόπτωση η οποία μετέφερε και  συσσώρευσε ιλύ από την γύρω καμένη δασική περιοχή στο ρέμα που διέρχεται  πλησίον της γεώτρησης από την οποία υδρεύεται ο οικισμός του Άβαντα. Άμεσα ενημερώθηκε η ΔΕΥΑΑ, η οποία διαπίστωσε αρχικά ότι το νερό του δικτύου  του οικισμού Άβαντα, ήταν ακατάλληλο προς πόση εξαιτίας της μη αποδεκτής  γεύσης και οσμής. Εργαστηριακά διαπίστωσε αυξημένη παρουσία μαγγανίου,  ενώ απέστειλε δείγμα στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ, και  σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Οι αναλύσεις που ακολούθησαν έδειξαν υπέρβαση  των ορίων ως προς τις παραμέτρους Μαγγάνιο, Νικέλιο, και Ολικά  Τριαλογονομεθάνια. Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα. 

2) Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΔΕΥΑΑ εξέτασε διάφορα σενάρια που  θα έδιναν λύση βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Από αυτά προέκρινε  ως πιο κατάλληλα: 

α) Την προσπάθεια καθαρισμού μιας παλαιότερης γεώτρησης μετά από συνεχή  άντληση. Η γεώτρηση μετά από μεγάλη και πολυήμερη προσπάθεια των  συνεργείων της ΔΕΥΑΑ «καθάρισε» και οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν ότι το 

παρεχόμενο νερό είναι στα επιτρεπτά όρια της νομοθεσίας. Ακολούθησε  δειγματοληψία με την συνεργασία της Δνσης Υγείας της ΠΕ Έβρου. Τα δείγματα  εστάλησαν στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ, και σε  διαπιστευμένα εργαστήρια. Αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων. 

β) Ανατέθηκε η διερεύνηση από εξειδικευμένο συνεργείο επιστημόνων του  υδατικού δυναμικού της περιοχής, ενώ προτάθηκαν δύο πιθανές θέσεις ικανής  υδροφορίας. Η ΔΕΥΑΑ θα προχωρήσει άμεσα στην ανόρυξη κατ’ αρχάς  ερευνητικών γεωτρήσεων. Σε περίπτωση ανεύρεσης ικανής ποσότητας  κατάλληλου προς πόση νερού θα ακολουθήσουν η ανόρυξη κύριας γεώτρησης  και η κατασκευή των έργων μεταφοράς νερού στην δεξαμενή του οικισμού. 

γ) Επειδή η εμπειρία της ΔΕΥΑΑ έδειξε ότι αφενός τα πετρώματα της περιοχής  περιέχουν υψηλά ποσά σιδήρου και μαγγανίου, αφετέρου η ιλύς από την γύρω  καμένη δασική έκταση θα παρασύρεται προς το ρέμα μετά από έντονες  βροχοπτώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, οπότε θα είναι πολύ πιθανή η  επανάληψη του φαινομένου, η ΔΕΥΑΑ μελετά ως μακροπρόθεσμη λύση, που θα  υλοποιηθεί πάντως εντός του 2024, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας νερού  που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά, τόσο την θολότητα, όσο και την αυξημένη  περιεκτικότητα σιδήρου, μαγγανίου, νικελίου και τριαλογονομεθανίων.  

3) Η ερώτηση 3 απαντήθηκε πιο πάνω 

4) Ο αγωγός που μεταφέρει τον νερό του υδροταμιευτήρα στην πόλη περνά αρκετά  χιλιόμετρα μακριά από τον οικισμό του Άβαντα. Επίσης το νερό που φθάνει στην  πόλη της Αλεξανδρούπολης, οριακά επαρκεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για  την υδροδότηση της πόλης της Αλεξανδρούπολης. Το γεγονός αυτό δεν καθιστά  εφικτή λύση προς το παρόν την παροχή νερού στον οικισμό του Άβαντα από τον  υδροταμιευτήρα. Υπάρχει στα μακροπρόθεσμα σχέδια της ΔΕΥΑΑ, εφόσον βρεθεί  κατάλληλη χρηματοδότηση, η κατασκευή δεύτερου αγωγού μεταφοράς, οπότε  στην περίπτωση αυτή θα εξετασθεί εκ νέου η παροχή νερού στον οικισμό του  Άβαντα από τον υδροταμιευτήρα. 

5) Απαντήθηκε πιο πάνω (με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας νερού) 

Εν κατακλείδι, το νερό του δικτύου το Άβαντα, έχει πλέον αποδεκτή γεύση και οσμή,  καθώς και περιεκτικότητα μαγγανίου πολύ κάτω από το όριο της νομοθεσίας. Η  πρόσφατη μικροβιολογική ανάλυση έδειξε μηδενική ύπαρξη μικροβίων. Αναμένονται και  οι επίσημες αναλύσεις των διαπιστευμένων εργαστηρίων, για να επιβεβαιωθεί ότι το νερό  του δικτύου του Άβαντα είναι πλέον πόσιμο. Σχετικά με την χρήση ή όχι του νερού για  οικιακές εργασίες και όχι για πόση, δεν υπάρχουν προδιαγραφές σύμφωνα με την  νομοθεσία, και η κάθε χρήση του περιορίζεται ανάλογα με την ποιότητά του, πχ χρώμα,  γεύση, οσμή κλπ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">