Recents in Beach

Επερώτηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" ΑΜΘ στο ΠΣ - Φράγμα Μαριών Θάσου


 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

            κ. Περιφερειάρχη 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: επικεφαλής Παρατάξεων ΠΣ


ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση του φράγματος Μαριών στη Θάσο.

Επανερχόμαστε στο θέμα της αποκατάστασης του φράγματος των Μαριών στη Θάσο, αφού έχουν περάσει 6 μήνες με την προηγούμενη διοίκηση και 2 μήνες με τη νέα από τις 27/6/2023, από όταν δηλαδή συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δεν έχει γίνει το παραμικρό. Φυσικά από τις απαντήσεις της προηγούμενης διοίκησης έγινε καθαρό πως δεν αποτελούσε προτεραιότητά της, όπως και όλα τα σημαντικά έργα υποδομής που αφορούν την προστασία της ζωής, των καλλιεργειών και της περιουσίας του λαού της περιοχής, ειδικά όταν αυτά κρίνονται «κοστοβόρα» και δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη στους κατασκευαστικούς ομίλους.

3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού των Μαριών του Δήμου Θάσου υφίσταται χωμάτινο φράγμα με πρόφραγμα έτους κατασκευής το 1988. Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας συνταχθείσα στις 13/4/2018, ο συνολικά προεκτιμηθείς όγκος ταμίευσης του φράγματος και του προφράγματος ήταν 58.420 κυβικά μέτρα, το νερό δε του ταμιευτήρα μπορούσε να αρδεύει περιοχή χιλίων περίπου στρεμμάτων. Για το σκοπό αυτό άλλωστε είχε κατασκευαστεί φρεάτιο υδροληψίας εντός της λιμνοδεξαμενής, καθώς και δίκτυο άρδευσης προς τα αγροκτήματα.

Εκτός των άλλων, όσο το φράγμα ήταν λειτουργικό, ρύθμιζε τη ροή του ρέματος αποτρέποντας τη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων, ενώ ήταν εν δυνάμει σημείο ανεφοδιασμού πυροσβεστικών οχημάτων, σε περιπτώσεις όπως οι μεγάλες πυρκαγιές το Σεπτέμβρη του 2016.

Δυστυχώς το φράγμα εδώ και 35 χρόνια – όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, οι ελαιουργικοί συνεταιρισμοί και άλλοι φορείς της περιοχής – έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί. Η έλλειψη έργων συντήρησης και αποκατάστασης έχει οδηγήσει στο «μπάζωμα» του φράγματος με εναποθέσεις φερτών και άλλων υλικών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών νεροφαγωμάτων από τις έντονες βροχοπτώσεις του 2015, με μεγάλο κίνδυνο καταστροφής ολόκληρης της κατασκευής. 

Οι πυρκαγιές το Σεπτέμβρη του 2016 έκαψαν μέρος της λεκάνης απορροής με κίνδυνο πλημμυρικού φαινομένου και ενδεχόμενη μεταφορά φερτών στις πεδινές περιοχές.

Τον ίδιο χρόνο ανέλαβε ο Στρατός όλα τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως και την αποκατάσταση του φράγματος, έργα ωστόσο που δεν ολοκληρώθηκαν και σε κάθε περίπτωση το εν λόγω φράγμα δεν αποκαταστάθηκε.

Οι πλημμύρες το Σεπτέμβρη του επόμενου χρόνου (2017) σε Πρίνο, Μαριές, Καλλιράχη και Λιμενάρια και οι διεκδικήσεις των κατοίκων οδήγησαν σε έκτακτη κρατική χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ σε ιδιώτη εργολάβο (παρά την πρότερη γνωμοδότηση του Ελληνικού Στρατού ότι δύναται να αναλάβει και να αποπερατώσει το έργο). Οι όποιες εργασίες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, το έργο έμεινε ανολοκλήρωτο.

Με δεδομένη την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο NATURA 2000, αλλά και τα κατά καιρούς σχέδια για αλλαγή της χρήσης γης στην περιοχή του φράγματος με σκοπό την επέκταση της λατομικής δραστηριότητας, η άμεση αποκατάσταση και λειτουργία του φράγματος, πέραν των υπολοίπων οφελών για τους κατοίκους, την αντιπλημμυρική προστασία και αντιπυρική θωράκιση, την άρδευση των ελαιόδεντρων, επείγει και για τη διασφάλιση του οικοσυστήματος της περιοχής.  


Με βάση τα παραπάνω Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:

1) αν προτίθεται να αξιοποιήσει και να επικαιροποιήσει τις προτάσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΕ Καβάλας, να προχωρήσει στα απαραίτητα έργα αποκατάστασης του φράγματος και προφράγματος με εκβάθυνση που να καθιστά το φράγμα πλήρως λειτουργικό;

2) αν θα προχωρήσει στην αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών και μέσων (πχ σωληνώσεις) με ορθή χωροθέτησή τους για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα διάβρωσης και απώλειας νερού;

3) αν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για το αρδευτικό δίκτυο που συνδέεται με το φράγμα;

4) ποια μέτρα θα πάρει σε συνεργασία με το Δήμο Θάσου, μετά την ολοκλήρωση των κυρίως έργων, ώστε το φράγμα των Μαριών να συντηρείται σε τακτική βάση με καθαρισμό του προφράγματος και της λεκάνης απορροής καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνεται απαραίτητη;5/3/2024

Για τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

Κλάδης Διονύσης


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">