Recents in Beach

Η 1η ΜΑΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ


 Η ΓΣΕΕ, δίνει στη δημοσιότητα την αφίσα και την διακήρυξη της 24ΩΡΗΣ Απεργίας που με απόφασή της προκήρυξε για την 1η Μάη.

Για τα συνδικάτα, η Πρωτομαγιά είναι ημέρα Απεργίας και όχι μεταφερόμενης αργίας. Η ΓΣΕΕ δεν «διεκδικεί» από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις να κηρύσσουν ως Αργία την 1η ΜΑΗ και μάλιστα μεταφερόμενη και περιφερόμενη.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, στην 24ωρη Γενική Απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά, την Τετάρτη 1η Μαΐου και στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων, στις 11.00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στα Συλλαλητήρια των Εργατικών Κέντρων. 

Με σύνθημα: «Παντού οκτάωρο, παντού δικαιώματα, ο αγώνας συνεχίζεται!»

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ 

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

✅ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ

✅ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ

✅ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΤΟΜΙΚΑ & ✅ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

✅ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μαζί για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζομένων, την κοινωνική Δικαιοσύνη και την παγκόσμια Ειρήνη.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΤΟΎ ΟΚΤΑΩΡΟ, ΠΑΝΤΟΎ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ! η ΤΕΤΑΡΤΗ MAH 24 ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 2024 ΗΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, στην 24ωρη Γενική Απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά, την Τετάρτη 1η Μαΐου και στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων, στις 11.00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, συμμετέχοντας στην πα- γκόσμια ημέρα αλληλεγγύης και αγώνων για τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των εργαζο- μένων, την κοινωνική Δικαιοσύνη και την παγκόσμια Ειρήνη. Η Πρωτομαγιά του 2024 βρίσκει για μια ακόμα χρονιά τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους της χώρας αντιμέτωπους με μια άνευ προηγουμένου κρίση διαβίωσης. Η ακρίβεια, η κοινωνική φτώχεια, ο περιορισμός εργασιακών δικαιωμάτων, η επισφάλεια και η ανασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι οι κυρίαρχες συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Η 1η Μάη εκτός από ημέρα μνήμης και τιμής για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τά- ξης είναι και ημέρα αγώνα και απεργίας των εργαζομένων. Η Πρωτομαγιά υπενθυμίζει και τιμά τις επιτυχίες και τις θυσίες των εργαζομένων στην ιστορία, όπως η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, και η θέσπιση του οκταώρου. Αναδεικνύει το δικαίωμα στην εργασία και στις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, κάτι που είναι θεμελιώδες για την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ασφάλεια. Συμβολίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων ανά τον κόσμο και ενισχύει την έννοια της κοινής αγωνίας και των κοινών στόχων για καλύτερες συνθήκες για όλους. Παρέχει μια ευκαιρία για τους ερ- γαζόμενους να αναδείξουν δυσεπίλυτα ζητήματα και προκλήσεις στον εργασιακό χώρο, όπως η ανισότητα, η ανεργία, και οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας. Γι αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε για ένα παρόν και ένα μέλλον καλύτερο για εμάς και τα παιδιά μας. Χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή ανασφάλεια και ανισότητες. ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΗ 2024 24 ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 3 ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ 3 ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ 3 ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 3 ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 3 ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ w Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρα- τικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. w Κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο από την Εθνική Γενική ΣΣΕ με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικό για όλους και όλες τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στην Ελλάδα χωρίς διακρίσεις. w Αύξηση μισθών μέσα από ΣΣΕ σε κλάδους και επαγγέλματα, βελτίωση των όρων εργασίας, προστασία των επαγγελματικών ειδικοτή- των, αναγνώριση συνολικής προϋπηρεσίας, απρόσκοπτη καταβολή επιδόματος γάμου. w Άρση φιλεργοδοτικών εμποδίων στη διαδι- κασία επέκτασης των ΣΣΕ και την μονομερή πρόσβαση στη Διαιτησία, επαναφορά στην 6μηνη παράταση των ΣΣΕ και στην πλήρη μετενέργεια των όρων τους. w Αποκατάσταση της θεσμικής συλλογικής ερ- γατικής συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου για τη διαφάνεια και λογοδοσία των εργοδο- τών, των Κυβερνήσεων και των κρατικών πολιτικών και της Επιθεώρησης Εργασίας. w Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους και όλες με υγεία και ασφάλεια, σωματική και ψυχική. w Αποκατάσταση των εργατικών δικαιωμάτων και της εργατικής προστασίας, με σταθερή και πλήρη πενθήμερη εργασία με θωράκι- ση του 40ωρου, αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου ανάπαυσης, αύξηση της αμοιβής της υπερωρίας και κατάργηση όλων των ευελι- ξιών στο ωράριο εργασίας. w Εργατική συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβα- ση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Ενί- σχυση της προστασίας σε ατομικά και συλλο- γικά δικαιώματα για την τηλεργασία και την εργασία σε πλατφόρμες στη βάση της πρότα- σης της ΓΣΕΕ. w Αυστηροποίηση των ελέγχων της αδήλωτης εργασίας, της ψευδο-αυτοαπασχόλησης και των (υπ)εργολάβων. w Άμεσα συντονισμένα μέτρα υγείας και ασφά- λειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες πρόλη- ψης, τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων. Ορθή και πλήρης κα- ταγραφή και δημοσιοποίηση των στοιχείων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. w Άμεση λήψη κατάλληλων μέτρων για την αυ- στηρή τιμωρία των υπεύθυνων σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στην εργασία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των θυμάτων και των σωματείων τους στις Αρχές. w Μέτρα αναχαίτισης των αυξήσεων των τιμών στην ενέργεια, των δαπανών στέγασης και των βασικών καταναλωτικών αγαθών και προστασία των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων από το σοκ της ακρί- βειας. w Μείωση τιμολογίων κοινωφελών υπηρεσι- ών, έμπρακτη πάταξη μονοπωλίων και ακρί- βειας στα καταναλωτικά αγαθά. w Αποτροπή αποβιομηχάνισης, ιδιωτικοποι- ήσεων – εκποιήσεων εθνικού πλούτου και θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα των επι- χειρήσεων παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στρατηγικής σημασίας w Δίκαιο φορολογικό σύστημα, ελάφρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων – πάταξη της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της εκτεταμένης παραβατικότητας. w Αποκατάσταση της κοινωνικής μέριμνας και προστασίας των εργαζομένων και των ανέρ- γων. w Μόνιμη και αποτελεσματική προστασία πρώ- της κατοικίας. Διεύρυνση δικαιούχων επιδό- τησης ενοικίου. w Δημόσιο και καθολικό ισχυρό σύστημα υγεί- ας - πρόσβαση όλων σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και ιατροφαρμα- κευτικής περίθαλψης, προστασία κατοίκων μειονεκτικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής περιφέρειας. w Δημόσιο και δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης με εγγυημένες συντάξεις και πα- ροχές. Επαναφορά των κύριων και των επι- κουρικών συντάξεων στα επίπεδα αξιοπρε- πούς διαβίωσης. Αναπροσαρμογή τιμαριθ- μική όλων των κοινωνικών επιδομάτων και παροχών. w Προστασία της μητρότητας και της οικογένει- ας, ενίσχυση των δημόσιων υποστηρικτικών δομών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλι- κιωμένων και των ατόμων με αναπηρία. w Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, αποτελε- σματική και συνεκτική αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης, ασύλου και ιθα- γένειας με σεβασμό στα δικαιώματα του αν- θρώπου. Πολιτικές με συνοχή για την απρό- σκοπτη ένταξη σε θέσεις εργασίας του αλλο- δαπού εργατικού δυναμικού, με ισότητα και σεβασμό των εργατικών και κοινωνικοα- σφαλιστικών δικαιωμάτων. w Προστασία του περιβάλλοντος και των φυ- σικών αγαθών και πόρων με έμφαση στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Θέσπι- ση σταθερού νομοθετικού πλαισίου για την εργατική προστασία σε ακραία καιρικά φαι- νόμενα και φυσικές καταστροφές. ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ! ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ! 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΗ 2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">