Recents in Beach

Πρόβα τζενεράλε για το «Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα»

 


Tο πρώτο Διεθνές Συνέδριο με τη σφραγίδα του «Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα» είναι προγραμματισμένο στις 17 και 18 Ιουνίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση έξι χρόνων (16/6/18) από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, το δύο Ινστιτούτα συνδιοργανώνουν στην Αθήνα «Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών και θα περιλαμβάνει 8 πάνελ συζήτησης, δύο θεματικές για τα Βαλκάνια και δύο για τις περιφερειακές εξελίξεις και τον ρόλο των διεθνών Οργανισμών για την προώθηση της ειρήνης.

Μία θεματική θα αφορά στην κλιματική κρίση και την πράσινη ατζέντα, μία στις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία και δύο θα αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς.

Τι αναφέρει το καταστατικό:

Η επωνυμία και το καταστατικό του «Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη» κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ και πήρε αριθμό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο καταστατικό, στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε συμμετέχουν, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, και δύο στενοί συνεργάτες του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο διευθυντής του γραφείου του και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, ο οποίος θα είναι κατά τον νόμο ο διαχειριστής του Ινστιτούτου και η γενική γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου επί πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα, η Γιάννα Πεππέ.

Επικεφαλής στο γραφείο Τύπου του Ιδρύματος Τσίπρα αναλαμβάνει ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος που έχει εργαστεί στο γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Σκοπός της Ινστιτούτου, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι: 

«α) Η υποστήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, καθώς και η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση πολιτικών και προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με: (αα) την ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (ββ) την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, (γγ) την αντιμετώπιση κρίσεων και κινδύνων που απειλούν την επίτευξη βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης για όλους τους πολίτες, (δδ) την ενίσχυση μίας αλληλέγγυας και συμπεριληπτικής κοινωνίας ίσων ευκαιριών συμμετοχής στις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις – ανεξάρτητα από προέλευση, φύλο ή θρησκεία, καθώς και (εε) τη βελτίωση των όρων συμμετοχής των πολιτών στον κοινωνικό διάλογο.

β) H εκπόνηση πολιτικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών και η διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών.

γ) Η παραγωγή και συμπαραγωγή, αξιοποίηση και εκμετάλλευση τηλεοπτικών, οπτικοακουστικών, μουσικών, ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών, κινηματογραφικών ή άλλου συναφούς είδους παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών που διεξάγονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αναφορικά με θέματα που άπτονται του σκοπού της.

δ) Η στήριξη μέσω υποτροφιών νέων επιστημόνων για την κάλυψη εξόδων σπουδών, καθώς και την εκπόνηση μελετών, ερευνών και διατριβών σχετικών με το σκοπό της Εταιρείας.

2. Η εξειδίκευση του σκοπού και τα μέσα επίτευξης του προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την επίτευξη του σκοπού θα δύναται: α) να συγκρότησει ομάδες εργασίας, μελέτης ή/και έρευνας, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και να εκπονεί μελέτες και έρευνες για κάθε ζήτημα που άπτεται των δραστηριοτήτων της,

β) να δημιουργήσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό δίκτυο επιστημονικών συνεργατών για την πραγμάτωση του σκοπού της και τη διάδοση των παραγόμενων ιδεών και μελετών,

γ) να διοργανώνει συνέδρια, διασκέψεις, διαλέξεις, ημερίδες, φόρουμ, συζητήσεις, ομιλίες, εκθέσεις, σεμινάρια και εν γένει εκδηλώσεις για την προώθηση του σκοπού της, και να επιμορφώσει, εκπαιδεύσει και καταρτίσει τα μέλη της, ή τρίτους μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις εν λόγω δραστηριότητες της,

δ) να αναπτύσσει συνεργασίες με εθνικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς χάραξης και άσκησης πολιτικής, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς/ινστιτούτα,

ε) να αναλαμβάνει την εκπόνηση, έκδοση και διανομή βιβλίων, επιστημονικών εκδόσεων και μελετών, καθώς και εκπαιδευτικού, ενημερωτικού και συμβουλευτικού υλικού για την προαγωγή του σκοπού της, στ) να συνεργάζεται με άλλα, όμοιου ή συναφούς σκοπού, νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

ζ) να ασκεί οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα, όπως διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με το σκοπό και τις δράσεις της σε τρίτους, ακόμη και με την καταβολή ανταλλάγματος αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση του σκοπού και την εν γένει λειτουργία της,

η) να σχεδιάζει, συμμετέχει, διοργανώνει, παράγει και προβάλει ραδιοτηλεοπτικές, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, διαδικτυακές ή άλλου, συναφούς είδους, παραγωγές που αφορούν στο σκοπό της και να παράγει και να διαθέτει έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό,

θ) να δημιουργήσει και να διαχειρίζεται ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προβάλλει τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προβολής,

ι) να συμμετέχει σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και ενώσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Ο σκοπός είναι μη κερδοσκοπικός. Η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται αποκλειστικά στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εκπλήρωση και προαγωγή του σκοπού της και τη διασφάλιση της λειτουργίας της».

Πηγή: in.gr


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">