Recents in Beach

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ΑΜΘ για την θρησκευτική γιορτή "Κουρμπάν Μπαϊράμ" και για τους κατόχους Ιπποειδών

 


ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ «ΚΟΥΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ»

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, αναφορικά με τη θρησκευτική εορτή «Κουρμπάν Μπαϊράμ» των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας  για το έτος 2024 που εορτάζεται από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου, ενημερώνει για τα παρακάτω:


 • κατά τη θρησκευτική εορτή «Κουρμπάν Μπαϊράμ», για ενδεχόμενη σφαγή βοοειδών και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που  δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  δεν μπορούν να εγγυηθούν την υγιεινή και ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος

 • στους χώρους πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος (μη αποτέφρωση των υλικών ειδικού κινδύνου, πιθανή απόρριψη των ζωικών υποπροϊόντων στο περιβάλλον κλπ), 


και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών, επισημαίνει  πως κατά την περίοδο εορτασμού του «Κουρμπάν-Μπαϊράμ» πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω: 


 1. Η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων  από οποιαδήποτε εκμετάλλευση διενεργείται μετά από έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών και τα ζώα που μετακινούνται πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (άδεια διακίνησης, διαβατήρια,  σήμανση ζώων).

 2. Τα ζώα κατά την μετακίνηση προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά ενώ στα βοοειδή εφαρμόζονται επιπλέον και τα μέτρα για την Οζώδη Δερματίτιδα. Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων. 

 3. Ο ιδιοκτήτης του/ων ζώου/ων ή και ο οδηγός του οχήματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των ζώων παρέχοντας σκιερό μέρος και  νερό κατά την στάση ή το δρομολόγιο.

 4. Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας και θα εξετάζονται από επισήμους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή. Επισημαίνεται πως για τις ανάγκες της γιορτής, όλα τα σφαγεία της Περιφέρειας θα λειτουργούν  για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την διεκπεραίωση των σφαγών. 

 5. Συστήνεται να προτιμώνται αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς τα ζώα αυτής της ηλικίας δεν αποτελούν κίνδυνο  για μετάδοση Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας και το κρέας μπορεί να παραλαμβάνεται άμεσα από τους  καταναλωτές. Ζώα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να εξετάζονται για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και μόνο μετά από αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα το κρέας τους θα διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

 6. Αν τα ζώα που πρόκειται να σφαγούν είναι βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών και για τα αιγοπρόβατα μεγαλύτερα των 18 μηνών, τα εξής όργανα δεν καταναλώνονται και θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης για καταστροφή: 

 • ΒΟΟΕΙΔΗ: Το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσεντέριο, 

 • ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Ολόκληρο το κεφάλι και ο νωτιαίος μυελός (στα ζώα μεγαλύτερα των 12 μηνών)

 1. Όλα τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα (πλην των δερμάτων) που θα προκύψουν από τη σφαγή πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης.

 2. Υπενθυμίζουμε πως μπορούν να διαγραφούν από τα μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε εγκεκριμένο  σφαγείο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις συνδεδεμένες οικονομικές ενισχύσεις.

 3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την προστασία της Υγείας των Μουσουλμάνων καταναλωτών, την προστασία των ζώων και  του περιβάλλοντος και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων. 


Παρακαλούμε όλες τις Αρχές, τους Μουσουλμάνους συμπολίτες μας καθώς και κάθε εμπλεκόμενο, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών στα πλαίσια του «Κουρμπάν Μπαϊράμ».


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τα τοπικά Τμήματα Κτηνιατρικής.


Κομοτηνή 10/06/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 


   Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ, με αφορμή την εμφάνιση ιπποειδών αδιευκρίνιστου  ιδιοκτησιακού καθεστώτος ιδιαίτερα κατά μήκος των πεδινών εκτάσεων αλλά και του ορεινού όγκου της Περιφέρειας, θα ήθελε να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες των ιπποειδών για τις υποχρεώσεις τους όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή πρέπει να σημαίνονται ατομικά με ενέσιμο πομποδέκτη (microchip), ο οποίος ταυτίζετε με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του ζώου.  

Τα δεσποζόμενα ιπποειδή πρέπει να διατηρούνται και να περιορίζονται εντός της σταβλικής εγκατάστασης που διαθέτει ο ιδιοκτήτης τους. 

Οι εγκαταστάσεις καθώς και η αγροτική έκταση που φιλοξενούνται τα ιπποειδή, πρέπει να είναι περιφραγμένες και να αποτρέπουν την διαφυγή  των ζώων χωρίς να  παραβιάζονται οι όροι της ευζωίας.  Ειδικότερα: έλλειψη φροντίδας, μη τήρηση μέτρων προστασίας για τα ζώα, ιπποπέδη ή παστούρωμα ή δέσιμο από το πόδι, κακή μεταχείριση, έλλειψη τροφής-νερού-καταλύματος.

Οι εγκαταστάσεις που φιλοξενούνται τα ιπποειδή πρέπει να διαθέτουν κωδικό και να είναι καταχωρημένες  από τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

   Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών προς τα ανωτέρω σύμφωνα με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α' 2014)  επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένα παραδείγματα μη συμμορφώσεων:

1) Για την μη σήμανση των ιπποειδών με ηλεκτρονικό πομποδέκτη επιβάλλεται πρόστιμο χρηματικού ποσού 200 €  έως 3.000 € ανά ζώο και κατά περίπτωση. 

2) Για την μη τήρηση των όρων της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης επιβάλλεται πρόστιμο 100-5.000€. 

3) Για την διατήρηση και εκτροφή των ζώων σε εγκαταστάσεις που δεν είναι καταχωρημένες στους επίσημους καταλόγους εκμεταλλεύσεων των κτηνιατρικών υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο 1.000-5.000€. 

4) Για την μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση εγγραφής των ιπποειδών στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μητρώα, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000-10.000€. 

5) Στην περίπτωση μη τήρησης των κανόνων ευζωίας των ζώων ο υπεύθυνος της εκτροφής τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή  5.000-15.000€. 

   Οι ιδιοκτήτες των ιπποειδών πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αθροιστικά και λαμβάνοντας υπόψη, την επικινδυνότητα της παράβασης, τον εντοπισμό περισσότερων από μία μη συμμορφώσεις  και της υποτροπής στην ίδια παράβαση.  


   Περίπτωση προστίμων: για δύο ιπποειδή χωρίς κωδικό εγκατάστασης (Α.1) και  χωρίς σήμανση των ιπποειδών  (Α.2), που βρεθήκαν ελεύθερα στον αγρό (Α.3) η διοικητική κύρωση είναι πολλαπλή, δηλαδή :

  (Α.3) + (Α.1)+ (Α.2)=1000(100%)+200(50%)+200(25%)=1150€ για ένα ζώο και 2.300 € για δύο ζώα.

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αυξηθεί σε πολλαπλάσιο όταν μεταβάλλονται οι δείκτες επιμέτρησης δηλ. η επικινδυνότητα,  η μη συμμόρφωση κατ΄ εξακολούθηση κλπ. 

     

    Κομοτηνή        11/06/2024                                 Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας ΑΜΘ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">