Recents in Beach

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

  


Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, το Περιφερειακό  Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από απόφαση του  Προέδρου του, θα προβεί σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με  τηλεδιάσκεψη στις 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 167 του Ν.3852/2010. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης») είναι τα εξής: 

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 

 Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Στέγαση 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης. 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης. 

2. Φθορές στο οδικό δίκτυο του Νομού Ροδόπης, σε σημείο ακραίας επικινδυνότητας. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας. 

3. Εικόνες ντροπής και προσβολής της Ελληνικής σημαίας στις εισόδους της Κομοτηνής. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας. 

4. «Διακοπή εργασιών κατασκευής του αποτρεπτικού εμποδίου (Φράχτη) στο ύψος του  Μελισσοκομείου Φερών»  

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Χριστόδουλος Τοψίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Έγκριση τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης της ΠΑΜΘ για το έτος 2021. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Α.Μ.Θ. κ. Αναστάσιος Παράσχου. 

2. Έγκριση έκδοσης απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για τις ανάγκες του  έργου: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης. 

3. Έγκριση για την 2η παράταση μέχρι της 31/12/2022 της Σύμβασης Διαβαθμιδικής  Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας, του Δήμου Παρανεστίου και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής  Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου για την από κοινού υλοποίηση του τεχνικού έργου 

και την επίβλεψη των μελετών του Δήμου Παρανεστίου και του Νομικού Προσώπου  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου εκτός  από έργα και μελέτες, ύδρευσης, αποχέτευσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων. Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: Αιολικός σταθμός  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,6ΜW στη θέση ‘ΑΕΤΟΣ’ και των συνοδών έργων  αυτού εντός του Δήμου Ξάνθης της Π. Ε. Ξάνθης της εταιρείας «ARCADIA Α.Π.Ε. Ο.Ε.». (https://eprm.ypen.gr) (ΠΕΤ 2102486327). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης. 

5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία των έργων διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμού Σμίνθης του Δήμου Μύκης» από τον Δήμο Μύκης. (https://eprm.ypen.gr) (ΠΕΤ 2009366325). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την κατασκευή και  λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 42MW, στη  θέση {ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ}, υποσταθμός ανύψωσης μέσης/υψηλής τάσης στη θέση {ΚΑΣΤΡΑ} και  συνοδά έργα βελτίωσης - διάνοιξης δασικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των  διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης». (ΠΕΤ 2011409220) 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Υφιστάμενη Εγκατάσταση Τουριστικής Κατασκήνωσης  - Camping περιοχής Φαναρίου» ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ ΑΕ, στην Τ. Κ. Φαναρίου στον Δήμο Κομοτηνής. (ΠΕΤ 2101447627).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

8. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της καθετοποιημένης κτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής χοίρων  δυναμικότητας 500 χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους και μονάδα σφαγείου δυναμικότητας  10t/d, της εταιρείας «Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία είναι υφιστάμενη και εγκατεστημένη  στην περιοχή του Αγροκτήματος Πανοράματος Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας. (https://eprm.ypen.gr) (ΠΕΤ 1911213021) 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

9. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Τροποποίηση – Ανανέωση του έργου “ Μονάδα Αποθήκευσης  Επικίνδυνων & Μη επικίνδυνων Αποβλήτων, Κέντρο διαλογής/ταξινόμησης  ΑποβλήτωνΗλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Αναγόμωση και ανακατασκευή  επισώτρων ελαστικών” της ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ, που είναι εγκατεστημένη στο 6ο χλμ. Επαρχιακής Οδού  Δράμας – Σερρών, Δ. Δράμας, ΠΕ Δράμας. (https://eprm.ypen.gr) (ΠΕΤ 1910204229). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

10. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας NORDIA A.E. για την υπόγεια εκμετάλλευση λατομείου  μαρμάρου έκτασης 86.161,03 τμ,στην περιοχή του Τ. Κ. Βώλακα (θέση Λεπτοκαριές) του Δ. Κ.  Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. (https://eprm.ypen.gr) (ΠΕΤ 2104509324). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

11. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ με σκοπό την ανανέωση - τροποποίηση της ΑΕΠΟ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου  έκτασης 34.347,64τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρό Ρέμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2103500621)  

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας «ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.» για την έγκριση των  περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 40.533,84τμ (Φ  5598), που βρίσκεται στη θέση «Τρεις Οξυές», Τ.Κ. Πύργων, Δήμου Προσοτσάνης της  Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (https://eprm.ypen.gr) (ΠΕΤ 2007340025). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΒΑΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ αναφορικά με την Έγκριση  Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 94.224,91τμ που 

βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΙΓΚΑ», της Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2104517525) 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 93.705,12τμ (Φ 6337) που βρίσκεται στη  θέση «Συνταγματάρχη Μαρκάκη» Δ. Κ. Κάτω Νευροκοπίου, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της  Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2104513623 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.674,03τμ (Φ 6336) που βρίσκεται στη  θέση «Συνταγματάρχη Μαρκάκη» Δ. Κ. Κάτω Νευροκοπίου, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της  Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (ΠΕΤ 2104513425). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ για την  ανανέωση και τροποποίηση της με Α.Π. 1879/08-07-2004 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, όπως αυτή έχει  τροποποιηθεί για το έργο: «Αποθήκευση πετρελαιοειδών καταλοίπων στην παραλία Μαΐστρου  του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου». (ΠΕΤ 2105528612). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας SMART CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση  Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 94.617,51 τ.μ που  βρίσκεται στην θέση «Καστανιό», Δ.Ε.Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ  1903064127). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας SMART CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση  Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 99.988,42 τ.μ.  

στη θέση «Καστανιό», Δ.Ε.Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1902054822). Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΡΒΑΡΑ Ο.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του 

έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης  και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 999kWe, στα  αγροτεμάχια με αριθμ. 1074 & 1075 του αγροκτήματος Πέρνης, Δ.Ε. Χρυσούπολης του Δ. Νέστου, Π.Ε. Καβάλας.» (ΠΕΤ 2011414428). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της εταιρείας MARMOR SG A.E. αναφορικά με την Έγκριση  Περιβαλλοντικών Όρων για τη συνεκμετάλλευση τριών όμορων λατομείων μαρμάρου εκτάσεως  71.905τμ (Φ 2362), 30.262τμ (Φ 1131) και 20.073τμ (Φ 2450) που βρίσκονται στη θέση «Νικητές»,  Τ. Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. (ΠΕΤ 2103503724). 

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος  Ζιμπίδης. 

21. Επικύρωση απομαγνητωφωνημένων πρακτικών 8ης, 9ης, και 10ης συνεδρίασης έτους  2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">