Recents in Beach

Ν.Γκαρά- Θ.Φωτίου : 900 παιδιά με πλήρη φάκελο μένουν χωρίς voucher εκτός ΚΔΑΠ στον Έβρο και η Υπουργός…απλά το επιβεβαιώνει!


 ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

- Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Χιλιάδες παιδιά εκτός Βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ με ευθύνη της κυβέρνησης  – Τεράστια τα κενά και στον Έβρο». 

Περίπου 83.000 παιδιά υπολογίζεται ότι μένουν φέτος, χωρίς voucher, εκτός  Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ, παρότι οι οικογένειες πληρούσαν τα κριτήρια. Οι  ευθύνες που βαραίνουν την κυβέρνηση είναι τεράστιες. Η αναλγησία και η αδιαφορία που  επέδειξαν τα κυβερνητικά στελέχη απέναντι σε γονείς, παιδιά και βρέφη, είναι  πρωτοφανής. Και όλα αυτά, παρότι βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος μιας καταστροφικής  πανδημίας. 

Ειδικά για την περιοχή του Έβρου, οι ωφελούμενοι που δεν λαμβάνουν το απαραίτητο  voucher, παρότι πληρούν τα κριτήρια και έχουν πλήρη φάκελο, είναι 978. Πιο  συγκεκριμένα:  

- 501 στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 

- 329 στο Δήμο Ορεστιάδας 

- 74 στο Δήμο Διδυμοτείχου 

- 49 στο Δήμο Σαμοθράκης 

- 25 στον Δήμο Σουφλίου 

Όπως γίνεται κατανοητό το πλήγμα για την τοπική κοινωνία του Έβρου, ιδιαίτερα για τους  νέους γονείς και τις νέες οικογένειες, όπου 1000 περίπου παιδιά θα μείνουν φέτος χωρίς  voucher και εκτός βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ, θα είναι συντριπτικό. 

Αντί η κυβέρνηση της ΝΔ να στηρίζει τη ζωή των οικογενειών στην ακριτική Ελλάδα και τον  Έβρο, προχωρώντας σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ελαφρύνοντας τα βάρη, υιοθετώντας  καινοτόμες πολιτικές κοινωνική πρόνοιας, ενισχύοντας τη γονεϊκότητα, θεσπίζοντας ειδικά 

κίνητρα και ολιστικές αναπτυξιακές πολιτικές, τα τελευταία 2 χρόνια γινόμαστε μάρτυρες  πολιτικών που οδηγούν στην εγκατάλειψη και στην απομόνωση του Έβρου: εκατοντάδες  παιδιά μένουν εκτός βρεφονηπιακών σταθμών και ΚΔΑΠ, ιστορικά Πανεπιστημιακά  Τμήματα οδηγούνται στη συρρίκνωση, κρίσιμες υπηρεσίες απογυμνώνονται από  προσωπικό, βασικές δομές κλείνουν, υποδομές παρακμάζουν. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες θα προχωρήσουν ώστε να αποκατασταθεί η αδικία  που συντελείται και στους 5 Δήμους του νομού Έβρου, εις βάρος εκατοντάδων  οικογενειών που παρότι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο, δεν λαμβάνουν voucher για να εισαχθούν τα παιδιά σε Βρεφονηπιακούς και ΚΔΑΠ; 

Οι ερωτώσες Βουλευτές 

Γκαρά Αναστασία 

Φωτίου Θεανώ

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων 

Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 

 Ελέγχου 

 Τμήμα Ερωτήσεων 

 ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο: 

- Εργασίας και Κοινωνικών  

Υποθέσεων 

 2. Βουλευτές κ. 

 - Γκαρά Αναστασία  - Φωτίου Θεανώ  (Δια της Βουλής των Ελλήνων)   

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση  

 με αριθμ. πρωτ. 8672/1-9-2021» 

  

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 8672/1-9-2021, κάνουμε γνωστό ότι το εν  λόγω θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 

 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου 

 Τμήμα Ερωτήσεων 

 Αθήνα 

Κοιν: Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας 

ΘΕΜΑ: «Χιλιάδες παιδιά εκτός Βρεφονηπιακών και ΚΔΑΠ με ευθύνη της κυβέρνησης –  Τεράστια τα κενά και στον Έβρο». 

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 8672/1-9-2021 Ερώτηση

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τις Βουλευτές κ.κ. Αναστασία Γκαρά και Θεανώ Φωτίου, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), δικαιούχου υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και του προγράμματος «οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» περιόδου 2021-2022 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τόσο στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» όσο και στο Πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» έλαβαν voucher,  

ανεξαρτήτως της μοριοδότησής τους, όλες οι αιτούσες/αιτούντες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα Προγράμματα, για τις κατηγορίες των Βρεφικών, Παιδικών

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6141cade3425a8d725a821b1 στις 09/11/21 14:25 

και των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθώς και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ). 

Ειδικά για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού έχει δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων παιδιών με σειρά προτεραιότητας. Η προτεραιότητα διαμορφώνεται με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο μοριοδότησης (ΚΥΑ 78812,  3116Β 15/7/2021). Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι το οικογενειακό εισόδημα και η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος/αιτούσας (αριθμός παιδιών). 

Συγκεκριμένα, για το Νομό Έβρου παρατίθενται κατωτέρω πίνακες με στοιχεία ανά Δήμο και ανά Πρόγραμμα: 

Πίνακας 1. Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Δήμος 

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΔΑΠ (με πλήρη φάκελο) ΧΩΡΙΣ VOUCHER*

ΒΡΕΦΗ 

ΠΡΟΝΗΠΙΑ 

ΚΔΑΠΑμεΑ 

ΚΔΑΠ

Δήμος 

Αλεξανδρούπολης

286 

358 

202 

360 

451

Δήμος 

Διδυμοτείχου

45 

55 

19 

37 

68

Δήμος 

Ορεστιάδας

81 

160 

89 

129 

305

Δήμος 

Σαμοθράκης

24 

38 

48

Δήμος Σουφλίου 

15 

36 

17 

24

ΣΥΝΟΛΟ 

428 

633 

318 

581 

896Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6141cade3425a8d725a821b1 στις 09/11/21 14:25 

* 896 αιτήματα για τοποθέτηση σε ΚΔΑΠ δεν ικανοποιήθηκαν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού.  

Πίνακας 2. Πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» 

Δήμος 

ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER

ΒΡΕΦΗ 

ΠΡΟ ΝΗΠΙΑ

Δήμος Αλεξανδρούπολης 

86 

122

Δήμος Διδυμοτείχου 

18 

17

Δήμος Ορεστιάδας 

23 

35

Δήμος Σαμοθράκης 

1

Δήμος Σουφλίου 

2

ΣΥΝΟΛΟ 

130 

177  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">