Recents in Beach

ΟΕΕ προς ΕΦΚΑ: Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των διπλών χρεώσεων εισφορών σε επιχειρηματίες και λογιστές


 Επιστολή, με την οποία καταθέτει 21 προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του ΕΦΚΑ και του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

 

Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και έκκληση να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες και λογιστές - φοροτεχνικοί. Συγκεκριμένα, μετά από ελέγχους του κεντρικού συστήματος του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι χρεώθηκαν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ποσά, τα οποία έχουν εξοφληθεί στο παρελθόν και εμφανίζονται ξανά ως οφειλές στους ατομικούς λογαριασμούς. H μη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας έχει ως αποτέλεσμα επιχειρηματίες να μην μπορούν να εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το Δημόσιο, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης προσωπικού κ.λ.π..

Μεταξύ άλλων, προτείνονται ακόμα τα εξής:

 

Για τον ΕΦΚΑ

 

Απλούστευση της διαδικασίας εκκαθάρισης οφειλών για την άμεση έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

 

Διασύνδεση και επικαιροποίηση όλων των οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) με αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας και με άλλους φορείς.

 

Εμπρόθεσμη εμφάνιση των μηνιαίων οφειλών των αυτοαπασχολούμενων και όχι κατά την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης, ώστε οι καθυστερήσεις να μην καταλήγουν στο ΚΕΑΟ και να εκκαθαρίζονται καθυστερημένα.

 

Τακτοποίηση και εμφάνιση της πραγματικής εικόνας των χρεοπιστώσεων - υποχρεώσεων και καταβολών των εργοδοτών, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης.

 

Άμεση διευθέτηση των περιπτώσεων παράλληλης ασφάλισης μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μέσω της υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ με χρήση ιδιαίτερου κωδικού.

 

Δυνατότητα πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών μέσω καρτών πληρωμής με άμεση εκκαθάριση των ποσών, ώστε να παρέχεται η άμεση έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.


Άμεση έκδοση απόφασης ΕΦΚΑ για τις αιτήσεις ασθένειας εργαζομένων, ώστε να μην προκύπτει δυσχέρεια στην εκκαθάριση μισθοδοσίας.

 

Ένταξη περισσότερων υποχρεώσεων εργοδοτών σε ψηφιακές διαδικασίες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως:

  • υποβολή δελτίου μεταβολής ασφάλισης μισθωτών, μεταβολή στα στοιχεία εργοδότη

  • μεταφορά έδρας

  • υποβολή αδειών άνευ αποδοχών κ.ά.

  • αλλαγή διαχειριστή σε υφιστάμενη εταιρεία.

 

Παράταση υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022 λόγω προβλημάτων, που εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία της υποβολής και ελέγχου των αρχείων σε συνάρτηση με τη λειτουργία του νέου επικουρικού ταμείου ΤΕΚΑ. Οι τυχόν διορθώσεις λαθών να μην απαιτούν την φυσική παρουσία των λογιστών - φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

 

Για το ΕΡΓΑΝΗ

 

Άμεση αναβάθμιση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, ώστε να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητά του με τις λοιπές πλατφόρμες που αφορούν στα ζητούμενα στοιχεία, όπως το Taxisnet, το ΣΕΠΕΝΕΤ και ο ΟΑΕΔ.

 

Ο επανασχεδιασμός ή η κατάργηση δηλωτικών υποχρεώσεων που δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα, όπως:

α) η κατάργηση της υποχρέωσης ΥΔ εργοδοτών για ανεμβολίαστους εργαζόμενους και η κατάργηση των προστίμων που απορρέουν από αυτή, ενώ τα ζητούμενα στοιχεία υπάρχουν σε άλλες εφαρμογές, π.χ. ΗΔΙΚΑ.

β) η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής του ετήσιου πίνακα Ε4 με διατήρησή της μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν παρέχεται επαρκής πληροφόρηση. Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του πίνακα, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις του νόμιμου ωραρίου με τις νέες διατάξεις για την κατανομή του που θεσπίστηκαν με τον νέο Ν. 4808/2021.

 

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών υποβολών όλων των περιπτώσεων αποτύπωσης δήλωσης αδειών, περιλαμβανομένης εκείνης της άδειας άνευ αποδοχών με ανάρτησή στο ΠΣ και ταυτόχρονη γνωστοποίηση διαλειτουργικά στον e-ΕΦΚΑ, όπως απαιτείται από τον Ν. 4808/2021.

 

Παροχή δυνατότητας εκπρόθεσμης υποβολής στο ΠΣ για οποιαδήποτε δηλωτική υποχρέωση με παράλληλη ευχέρεια τροποποίησης αρχικής υποβολής για διόρθωση στοιχείων, όπως επιτάσσει η σχετική διάταξη του άρ. 75, Ν. 4808/2021, για την εφαρμογή της οποίας αναμένονται οδηγίες.

 

Ενοποίηση όλων των κωδικών σε έναν και μοναδικό για την Επιθεώρηση Εργασίας, τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ, κατά τα πρότυπα του μοναδικού ΑΦΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022 

 Αρ. Πρωτ.: Φ/1/1078 

Προς 

-Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

-Γενική Γραμματέα Εργασίας 

 κ. Άννα Στρατινάκη 

-Διοικητή του e-ΕΦΚΑ 

κ. Παναγιώτη Δουφεξή 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως σας είχαμε ενημερώσει στις συναντήσεις μας, το ΟΕΕ με το θεσμικό του ρόλο ως  επιστημονικός σύμβουλος της Πολιτείας, είναι στη διάθεσή σας για να συμβάλλει στην  επίλυση προβλημάτων και με την κατάθεση προτάσεων να συμβάλει στην αντιμετώπιση των εκκρεμών και δύσκολων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λειτουργεί  τεχνική επιτροπή από έμπειρα στελέχη του ΟΕΕ και υπηρεσιακά στελέχη του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία επιλαμβάνεται διαφόρων  ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ενόψει και της θεσμοθέτησης του 

ρόλου της Επιτροπής, σας αναφέρουμε ζητήματα και δυσλειτουργίες που έχουν  συσσωρευθεί, όπως : 

1. Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 

Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό  του ΕΦΚΑ, προτείνουμε: 

Άμεση επίλυση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και αφορά στους  επιχειρηματίες και στους λογιστές – φοροτεχνικούς από τους ελέγχους που  πραγματοποίησε το κεντρικό σύστημα του ΕΦΚΑ - Μισθωτών. Χρεώθηκαν  στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων ποσά τα οποία έχουν εξοφληθεί στο  παρελθόν και εμφανίζονται ξανά ως οφειλές στους ατομικούς λογαριασμούς. 

H μη δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας έχει ως αποτέλεσμα  επιχειρηματίες να μην μπορούν εισπράξουν ποσά που δικαιούνται από το 

Δημόσιο, να μην μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδότησης  προσωπικού κ.λ.π. 

Απλούστευση της διαδικασίας εκκαθάρισης οφειλών για την άμεση έκδοση της  ασφαλιστικής ενημερότητας ώστε να μπορούν να πληρωθούν οι δικαιούχοι  χρηματικών ποσών από το Δημόσιο (πχ επιδοτήσεις, πληρωμή αναδόχων  έργων) και επίσης να μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή σε Προκηρύξεις. 

Ο εκσυγχρονισμός όλων των διαδικασιών του ΕΦΚΑ και κυρίως η διασύνδεση  και επικαιροποίηση όλων των οφειλών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών  Οφειλών (ΚΕΑΟ) με αυτόματη άντληση στοιχείων μέσω διαλειτουργικότητας  και με άλλους φορείς, είναι διαδικασίες που πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν. 

Η μη άμεση διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ αφαιρεί από τους  οφειλέτες τη δυνατότητα ένταξής τους σε ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να  ανακοινώνονται διαδοχικές παρατάσεις.  

Εμπρόθεσμη εμφάνιση των μηνιαίων οφειλών των αυτοαπασχολούμενων και  όχι κατά την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης, ώστε οι καθυστερήσεις να μην  καταλήγουν στο ΚΕΑΟ και να εκκαθαρίζονται καθυστερημένα. 

Τακτοποίηση και εμφάνιση της πραγματικής εικόνας των χρεοπιστώσεων - υποχρεώσεων και καταβολών των εργοδοτών, έτσι ώστε να παρέχεται η  δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης 

Ένταξη και Κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν στα ασφαλιστικά  ταμεία που προϋπήρχαν του ΕΦΚΑ. 

Άμεση διευθέτηση των περιπτώσεων παράλληλης ασφάλισης μισθωτών και  αυτοαπασχολούμενων μέσω της υποβολής μηνιαίας ΑΠΔ με χρήση ιδιαίτερου  κωδικού. 

Κατάργηση της προσκόμισης ηλεκτρομαγνητικών μέσων με φυσική παρουσία  στον ΕΦΚΑ για την υποβολή διορθωτικών και εκπρόθεσμων ΑΠΔ με  δυνατότητα υποβολής τους ηλεκτρονικά με απλή πρόσθεση των  προσαυξήσεων στις καταβλητέες εισφορές και ανάλογο αντιλογισμό  ασφαλιστικών εισφορών σε έναν ενιαίο λογαριασμό παρακολούθησης  πληρωμών με άμεση ενημέρωση υπολοίπων στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. 

Δυνατότητα πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών και Μισθωτών  μέσω καρτών πληρωμής με άμεση εκκαθάριση των ποσών, ώστε να παρέχεται  η άμεση έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Άμεση έκδοση απόφασης ΕΦΚΑ για τις αιτήσεις ασθένειας εργαζομένων, ώστε  να μην προκύπτει δυσχέρεια στην εκκαθάριση μισθοδοσίας.  

Ένταξη περισσότερων υποχρεώσεων εργοδοτών σε ψηφιακές διαδικασίες και  ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως: 

υποβολή δελτίου μεταβολής ασφάλισης μισθωτών, μεταβολή στα  στοιχεία εργοδότη

μεταφορά έδρας 

υποβολή αδειών άνευ αποδοχών κ.ά. 

αλλαγή διαχειριστή σε υφιστάμενη εταιρεία. 

Απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας έναρξης απασχόλησης  συνταξιούχου - μέλους εταιρείας. 

Για λόγους ίσης μεταχείρισης, ισόχρονη περίοδος παραγραφής αξιώσεων του  Δημοσίου για ασφαλιστικές οφειλές σύμφωνα με τα πρότυπα της Φορολογικής  Διοίκησης.  

Παράταση υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022  λόγω προβλημάτων που εντοπίσθηκαν κατά τη διαδικασία της υποβολής και  ελέγχου των αρχείων σε συνάρτηση με τη λειτουργία του νέου επικουρικού  ταμείου ΤΕΚΑ. Οι τυχόν διορθώσεις λαθών να μην απαιτούν την φυσική  παρουσία των λογιστών - φοροτεχνικών στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 

Εφαρμογή της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 102725/23-3-2021 του Υποδιοικητή του  ΕΦΚΑ για την εξυπηρέτηση των λογιστών - φοροτεχνικών από τις Υπηρεσίες  του ΕΦΚΑ. 

Η επικοινωνία με το νέο, ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για  τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν έχει επιφέρει τα αναμενόμενα οφέλη και το  πρόβλημα επικοινωνίας εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.  

2. Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  

Είναι αναγκαία η άμεση αναβάθμιση του υφισταμένου πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ ώστε να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητά του με τις λοιπές  πλατφόρμες που αφορούν στα ζητούμενα στοιχεία, όπως το Taxisnet, το ΣΕΠΕΝΕΤ  και ο ΟΑΕΔ μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και την έναρξη της παραγωγικής  λειτουργίας του νέου ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. 

Προτείνεται: 

Ο επανασχεδιασμός ή η κατάργηση δηλωτικών υποχρεώσεων που δεν  παράγουν κανένα αποτέλεσμα, όπως: 

α) η κατάργηση της υποχρέωσης ΥΔ εργοδοτών για ανεμβολίαστους  εργαζόμενους και η κατάργηση των προστίμων που απορρέουν από αυτή, ενώ  τα ζητούμενα στοιχεία υπάρχουν σε άλλες εφαρμογές, πχ ΗΔΙΚΑ. β) η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής του ετήσιου πίνακα Ε4 με διατήρησή  της μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες δεν παρέχεται επαρκής πληροφόρηση.  Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του πίνακα, ώστε να  περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις του νόμιμου ωραρίου με τις νέες διατάξεις  για την κατανομή του που θεσπίστηκαν με τον νέο Ν. 4808/2021. 

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών υποβολών όλων των περιπτώσεων  αποτύπωσης δήλωσης αδειών, περιλαμβανομένης εκείνης της άδειας άνευ 

αποδοχών με ανάρτησή στο ΠΣ και ταυτόχρονη γνωστοποίησή  διαλειτουργικά στον e-ΕΦΚΑ, όπως απαιτείται από τον Ν. 4808/2021. 

Απαραίτητη θεωρούμε την παροχή δυνατότητας εκπρόθεσμης υποβολής στο  ΠΣ για οποιαδήποτε δηλωτική υποχρέωση με παράλληλη ευχέρεια  τροποποίησης αρχικής υποβολής για διόρθωση στοιχείων, όπως επιτάσσει η  σχετική διάταξη του άρ. 75, Ν. 4808/2021, για την εφαρμογή της οποίας  αναμένονται οδηγίες. 

Για την απλούστευση των διαδικασιών πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η  ενοποίηση όλων των κωδικών σε έναν και μοναδικό για την Επιθεώρηση  Εργασίας, τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ, κατά τα πρότυπα του μοναδικού ΑΦΜ. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε. 

 Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">