Πίνακες ΕΛΓΑ με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σας γνωρίζουμε ότι από τον ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώθηκαν πίνακες με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών  ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:


 1. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΑΒΑΝΤΟΣ:

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21.5.2021.

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26.6.2021


 1. Στις καλλιέργειες παραγωγών  ΑΙΣΥΜΗΣ:

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 27.5.2021. 


 1. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΑΝΘΕΙΑΣ:

 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 13.1.2021.

 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 8.2.2021.

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26.6.2021.


 1. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΔΩΡΙΚΟΥ:

 • ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21.5.2021.


 1. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΛΟΥΤΡΟΥ:

 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 13.1.2021.

 • ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 8.2.2021.


 1. Στις καλλιέργειες παραγωγών ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ:

 • ΠΑΓΕΤΟΣ της 12.4.2021.


Κάθε ενδιαφερόμενος  παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των εκτιμήσεων και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης με μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών στην 

Ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.:


Θεοδωρίδου Μαρίνα, Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, τηλ.: 2551350083.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από: 15.2.2022 έως  25.2.2022


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια