Recents in Beach

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

 


 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ 

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 07-02-2024  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της  Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

  

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου 

 Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. ΘΕΜΑ: Για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στα Λιμενάρια Θάσου. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κλάδης Διονύσιος

2. ΘΕΜΑ: Για τα ζωτικά προβλήματα των μελισσοκόμων της ΑΜΘ. 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κλάδης Διονύσιος

3. ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον Ν. 4445/2016 “Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού Παρακολούθησης  και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής”. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δαμιανός Καγγελίδης. 

4. ΘΕΜΑ: Για Σιδηροδρομικό Αποκλεισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Ηλιόπουλος Στέργιος. 

5. ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Συνδέσμου επιχειρήσεων Μαρμάρου. 

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ Ηλιόπουλος Στέργιος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

2. Σύσταση Επιτροπής «Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης» αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

3. Διατύπωση άποψης του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την ΜΠΕ του έργου:  «Φωτοβολταϊκός Σταθμός με συνολική ισχύ 75 MW της CES 2 Ι.Κ.Ε. στην περιοχή «ΛΕΚΑΝΗ»» της  Τ.Κ. Λεκάνης, της Π.Ε. Καβάλας. (ΠΕΤ 2302903329) 

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Καβάλας κ Θεόδωρος Μαρκόπουλος 

4. Έγκριση για εξαίρεση άσκησης ιδιωτικού έργου Ειδικού συμβούλου, για τον Ηλία Λαζαρίδη. Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

5. Έγκριση για εξαίρεση άσκησης ιδιωτικού έργου Ειδικού συμβούλου, για την Καζάκου  Τριανταφυλλιά. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

6. Έγκριση για εξαίρεση άσκησης ιδιωτικού έργου Ειδικού συμβούλου, για τον Κωνσταντίνο  Χαβιάρα. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

7. Έγκριση για εξαίρεση άσκησης ιδιωτικού έργου Ειδικού συμβούλου για τον Λεωνίδα  Σκερλετόπουλο. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

8. Έγκριση για την Προσχώρηση Δικαιούχου στη σύμβαση δεσμευμένου (escrow account) λογαριασμού (με επιμέρους δεσμευμένους λογαριασμούς δικαιούχων) στο πλαίσιο του  χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για το έργο «Sub 2 –16631_ Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό  και επαρχιακό οδικό δίκτυο». 

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ κ. Ευάγγελος Σταμπόλογλου. 

9. Έγκριση προδιαγραφών στάσεων και στεγάστρων αναμονής επιβατών του αρ. 13 του Ν. 4974/2022 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π Ε Καβάλας κ Θεόδωρος Μαρκόπουλος 

10. Έγκριση για παροχή εξουσιοδότησης για το δικαίωμα υπογραφής Επιταγών Εντολών  Πληρωμής και Εντολών Εκτέλεσης Αρχείων Μεταφοράς Πιστώσεων και Ηλεκτρονικής Πληρωμής  σε υπαλλήλους της ΠΑΜΘ. 

Εισηγητής: Ο Προιστάμενος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας Προσόδων και Περιουσίας  Αθανάσιος Σινίκογλου

11. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου για την τροποποίηση της Επιτροπής του άρθρου 18 του  ν.2218/1994. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη συγκρότηση επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα εντός του  λιμένα ή του διαύλου του λιμένα Αλεξανδρούπολης. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

13. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη  συγκρότηση επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης –εξουδετέρωσης ναυαγίων ή  πλοίων ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και πιο συγκεκριμένα εντός των  λιμένων Καμαριώτησσας και Θερμών της ν. Σαμοθράκης. 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

14. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον  αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο  «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Μ.Θ. Α.Ε ». 

Εισηγητής: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ Χαλβατζής Παναγιώτης 

15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου  έκτασης 99.643,09τμ, της εταιρείας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε., στην περιοχή Δ.Κ. Κ.  Νευροκοπίου (θέση Αγία Ελένη) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2202711723) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, της  εταιρείας ΔΑΝΑΗ ΕΠΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 129.270,78τ.μ.στην  περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Μιρνότου) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. (ΠΕΤ  2212887224) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, της  εταιρείας ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε. από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 30.221,46τμ,στην  περιοχή Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Γρανίτης) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας. (ΠΕΤ 2310000928) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 30MW στη θέση «ΔΡΟΣΕΡΟ» από την DIREEN AE στην περιοχή του  Δήμου Προσοτσάνης, της ΠΕ Δράμας. (ΠΕΤ 2302913526)

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας  και χρήση στροβιλογεννήτριας Οργανικού Κύκλου Rankine, ισχύος ηλεκτροπαραγωγής 999 kW»,  της ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, που προτείνεται προς εγκατάσταση στο υπ’ αριθμόν 739 αγροτεμάχιο, του 

Αγροκτήματος Φτελιάς, του Δήμου Δοξάτου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. (2305955920) Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 65 MW στην θέση «ΜΥΤΑΚΑΣ» του Δήμου  Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ» από την «FOS AND ENERGY AE» (ΠΕΤ:  2305947323). 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: « «Μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ), ισχύος  150 MW στην θέση «ΣΠΗΛΑΙΟ» του Δήμου Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ» από την  «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΙΚΕ» (ΠΕΤ: 2309001523). 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού  αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ), ισχύος 144 MW στην θέση «ΦΕΡΕΣ 1-2-3» του  Δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ» από την «ΑΕΝΑΟΣ ΣΥΣΩΡΕΥΤΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ΠΕΤ: 2207796521) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας  Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΙΚΕ αποτελούμενης από  συσσωρευτές, ισχύος 200 MWel συνολικής έκτασης 38.009 τμ, που πρόκειται να εγκατασταθεί  στη θέση «Αχλάδια 1» στα αγροτεμάχια με ΚΑΕΚ 110571318011, ΚΑΕΚ 110571318009, ΚΑΕΚ  110571317027 και ΚΑΕΚ 110571818007 της ΔΕ Τριγώνου Δήμου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ:  2309001721) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας ισχύος 58,8MW στη θέση "ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ – ΑΛΑΤΟΛΟΦΟΣ" και ηλεκτρική διασύνδεση σε  νέο Υ/Σ 33/150kV στη θέση «Λευκόπετρα», των Δημοτικών Ενοτήτων Μύκης & Ξάνθης, των  Δήμων Μύκης & Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης, της εταιρείας με την επωνυμία «WPD ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Μ.Ι.Κ.Ε. (ΠΕΤ  2303918011) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την τροποποίηση - βελτίωση οδικής  ασφάλειας τμήματος του υφιστάμενου έργου: «Ε.Ο.2 Ξάνθης – Κομοτηνής (από Χ.Θ. 15+300 έως  Χ.Θ. 16+100)», που βρίσκεται στην Τ. Κ. Διομήδειας του Δ. Αβδήρων, της Π.Ε Ξάνθης » (ΠΕΤ  2308985825) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «Ξέφωτο» ισχύος 148,8MW στις θέσεις «Ξέφωτο, Σαμαράνο, Ίσκιωμα &  Μεσοβούνι» με τα συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική  διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Ίασμος») στη  Δημοτική Ενότητα Σατρών, του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, από την  εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε.». Τμήμα της όδευσης του δικτύου μέσης  τάσης διέρχεται εντός των ορίων του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης και κατά μήκος  υφιστάμενης οδοποιίας. (ΠΕΤ 2211855313) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΝΥΦΗ» ισχύος 55,8MW στη θέση «ΝΥΦΗ» με τα συνοδά έργα αυτού  (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του  ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Ίασμος») στις Δημοτικές Ενότητες Αμαξάδων και Ξάνθης,  των Δήμων Ιάσμου και Ξάνθης, στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, από την  εταιρεία με την επωνυμία «WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΠΕΤ2304938711)  

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας  αποθηκευτικής ισχύος συσσωρευτών 200 MW και συνολικής χωρητικότητας 400 MWh στη θέση  «ΣΑΝΤΑ Ι», της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ, της Δημοτικής Ενότητας Σαπών, του  Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, της Π Ε Ροδόπης. (ΠΕΤ2212872127)  

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση 3 αιολικών σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 8,97 MW με τα συνοδά τους έργα:  1. ΑΣΠΗΕ 2.99 MW στη θέση "ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ" της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών του Δήμου  Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης της εταιρείας "LIKE 1 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ" 2. ΑΣΠΗΕ ισχύος 2.99 MW στη θέση "ΕΥΦΟΡΟ" της Δημοτικής Ενότητας  Αρριανών του Δήμου Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης της  εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΓΟΥ Ι.Κ.Ε." 3. ΑΣΠΗΕ ισχύος 2.99 MW στη θέση "ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ" της  Δημοτικής Ενότητας Αρριανών του Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης. (ΠΕΤ2303921627) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 186MW στη θέση «ΣΑΠΕΣ» στους  Δ. Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΜΙΚΕ».  (ΠΕΤ 2212878512) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)του έργου: «Συγκρότημα τεσσάρων Αιολικών Σταθμών  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με τα συνοδά έργα αυτών, συνολικής εγκατεστημένης  ισχύος 13,2 MW & συνολικής μέγιστης ισχύος λειτουργίας 12,0 MW στις θέσεις «ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ»,  «ΤΡΟΥΛΟΣ», «ΤΡΟΥΛΟΣ – ΕΥΡΙΔΙΚΗ» & «ΟΡΦΕΑΣ – ΛΥΚΟΡΕΜΑ» στους Δ. Μαρωνείας – Σαπών και  Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης, των εταιρειών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ ΜΙΚΕ», «ΜΑΔΑΡΑΚΗΣ  ΓΟΥΙΝΤ ΜΙΚΕ», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΙΚΕ» & «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»»,  της Π.Ε. Ροδόπης. (ΠΕΤ 2302906926) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

32. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 107,4 MW στις θέσεις «Σέλλωμα», Δ.E. Κομοτηνής, Δήμου Κομοτηνής,  Π.Ε. Ροδόπης, «Αετόπετρα-Μαυροπούλι», Δ.E. Κομοτηνής, Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης,  «Γαιδουρόρραχη-Παλιουργιές», Δ.Ε Κομοτηνής, Δήμου Κομοτηνής, Π.Ε. Ροδόπης και «Μανδρί 

Μυταράς», Δ.Ε. Κομοτηνής &Φιλλύρας, Δήμου Κομοτηνής &Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης της  εταιρείας GRSRE WIND PROJECT MON.A.E. (ΠΕΤ 2203737719). 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

33. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 48MW στη θέση «Φωλιές» του Δ.  Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρείας «BOREADS WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ  2205774314) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

34. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 243,6MW, στις θέσεις «Σπαθί», «Καπνισμένο», «Ίσιος  Βράχος», «Γκιώνης» και «Μάννα», των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, της Περιφερειακής  Ενότητας Ροδόπης», της εταιρείας NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2202725111)

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

35. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 36 MW, στη θέση: «Μαυροξυλιά - Μαυροδένδρι», της Δημοτικής  Ενότητας Μαρώνειας, του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της  Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας «ENERCOPLAN INVESTMENTS A.E.»».  (ΠΕΤ 2110630627) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

36. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» ισχύος 55,8MW στη θέση «ΜΑΥΟΣ ΒΡΑΧΟΣ» με τα  συνοδά έργα αυτού (εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του  ΑΣΠΗΕ με το δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ «Φλάμπουρο») στην Δημοτική  Ενότητα Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από την εταιρεία  με την επωνυμία «WINDSPUR ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (ΠΕΤ: 2305952919) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

37. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών  όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Τροποποίηση της Απόφασης  

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του εν λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής  Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) ισχύος 35,2 MW ‘’ΚΕΡΒΕΡΟΣ’’ & ‘’ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΙΚΑ’’, και των  συνοδών έργων αυτού, των Δήμων Αρριανών και Μαρωνείας – Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης με επέκταση αυτού κατά 9.8MW. (ΠΕΤ: 2202727315) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

38. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας  αποθηκευτικής συνολικής ισχύος συσσωρευτών 250 MW και συνολικής χωρητικότητας 500 MWh  στις θέσεις «ΤΖΑΡΟΣ Ι», «ΤΖΑΡΟΣ ΙΙ», «ΤΖΑΡΟΣ ΙΙΙ» και «ΤΖΑΡΟΣ IV» στις Δ.Ε. Μαρωνείας και  Σαπών, του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. (ΠΕΤ:  2212871913) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

39. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ««Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ» ισχύος 18MW στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ» της Δημοτικής  Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, από την  εταιρεία με την επωνυμία «GREENFIELD WIND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ: 2203741620) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

40. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο ΑΣΠΗΕ  συνολικής ισχύος 10,2 MW στις θέσεις «ΕΡΗΜΟΧΩΡΙ» και «ΔΕΞΑΜΕΝΗ» καθώς και των συνοδών  έργων αυτών, της εταιρίας: ΤΣΙΡΙΦΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ στην ΔΕ Αλεξανδρούπολης του Δήμου  Αλεξανδρούπολης, της ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ: 2302914821) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

41. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο ΑΣΠΗΕ  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10 MW (5MW έκαστος) στις θέσεις «ΛΟΦΟΣ» και «ΚΟΡΥΦΕΣ»,  εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των  συνοδών τους έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης της εταιρίας: ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΕ, της ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ: 2304943521) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

42. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΣΠΗΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 10  MW στη θέση «ΤΡΕΛΟΣ ΚΕΔΡΟΣ» εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Φερών του Δήμου  Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης  της εταιρίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΜΑΕ, της ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ: 2302911728) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

43. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΣΠΗΕ «Έβρος 1» ισχύος 37,8 MW στις  θέσεις «ΚΤΗΜΑ- ΚΕΔΡΟΣ- ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ» καθώς και των συνοδών έργων αυτού της εταιρείας  GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC Μ.Ι.Κ.Ε στις Δ.Ε. Σουφλίου και Ορφέα του Δ. Σουφλίου της ΠΕ  Έβρου. (ΠΕΤ: 2306963527) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

44. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΑΣΠΗΕ ισχύος 93 MW στη θέση «ΤΥΧΕΡΟ» με  τα συνοδά έργα αυτού, της Εταιρίας: ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. των Δ.Ε. Τυχερού και  Σουφλίου, Δήμου Σουφλίου,της ΠΕ Έβρου. (ΠΕΤ: 2305957710) 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

45. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Συνεργιστική αδειοδότηση 12 ΑΣΠΗΕ  συνολικής ισχύος 36 MW σε γήπεδα στις θέσεις «ΓΛΥΚΟΧΩΜΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ», «ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΝΕΡΟ» και  «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» της Δ.Ε. Τραϊανούπολης και «ΒΟΪΔΟΤΟΠΟΣ-ΓΛΥΚΟΧΩΜΑ», «ΛΟΦΟΣ», «ΚΡΥΟΝΕΡΙ»,  «ΜΕΤΑΛΛΟΝ 2», «ΓΛΥΚΟΧΩΜΑ», «ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ», «ΣΧΑΡΑ», «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ», και «ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» της Δ.Ε. Αλεξ/πολης του Δ. Αλεξ/πολης της Π.Ε. Έβρου της Π.Α.Μ.Θ. από την «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΡΓΩΝ ΑΕ» (ΠΕΤ:2211863911). 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

46. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενης  μονάδας παραγωγής μοριοσανίδων γυμνών και επενδυμένων με μελαμίνη, φιλμ μελαμίνης και  νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιομάζας (ισχύος 3ΜW) που πρόκειται  να εγκατασταθεί στα υπ΄αριθμ. 34,39 και 44 Ο.Τ. της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΝΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΠΕΤ 2309000327 

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ  Ανάργυρος Πατακάκης. 

47. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου (ΤΡΣ) για θρησκευτικό χώρο στην εκτός σχεδίου περιοχή Μαΐστρου,  του Δ. Αλεξ/πολης της Π.Ε. Έβρου. 

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τρύφων Εξάρχου. 48. Πρόταση ψηφίσματος για τους μελισσοκόμους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΘ 

ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ Σ ΜΙΧΑΗΛ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">