Recents in Beach

ΝΙΚΗ : Αίτημα διασφαλίσεως αδιαβλήτων εκλογών και εκλογικών αποτελεσμάτων


 Επιστολή με αίτημα για την διασφάλιση του αδιάβλητου των εκλογών και των εκλογικών αποτελεσμάτων προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου καθώς και στο Υπ.Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Γεν.Δ/νση Ηλεκτρον. Διακυβέρνησης & Εκλογών) με κοινοποίηση προς τον κ.Πρωθυπουργό και τα λοιπά κόμματα της Βουλής απέστειλε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ”ΝΙΚΗ” κ. Δημήτριος Νατσιού. 

Το αίτημα που κατέθεσε 

Είμαστε ένας πολιτικός φορέας Ελλήνων πολιτών με την επωνυμία «Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

ΝΙΚΗ». Σκοπός μας και δέσμευσή μας είναι η, διά της συμμετοχής μας στις Εθνικές εκλογές, διεκδίκηση

του δικαιώματός μας να εκπροσωπήσουμε στην Βουλή των Ελλήνων, τους συμπολίτες μας οι οποίοι θα

μας επιλέξουν και θα μας εμπιστευθούν.

Ήδη κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν εγερθεί πλείστα όσα ερωτηματικά, βασιζόμενα σε αποχρώσες

ενδείξεις νοθείας σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες, στις οποίες δεν λάβαμε μέρος, δεδομένου ότι

για πρώτη φορά από ιδρύσεως του Κινήματός μας θα συμμετάσχουμε στις προσεχείς Εθνικές εκλογές. 

Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην λήψη και εφαρμογή μέτρων προς

διασφάλιση της διεξαγωγής αδιάβλητης εκλογικής διαδικασίας, έτσι ώστε το εκλογικό αποτέλεσμα να

αποτυπώνει ΑΚΡΙΒΩΣ και ΑΛΗΘΩΣ την επιλογή των Ελλήνων ψηφοφόρων.  

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την προσήλωσή μας στη βασική αρχή του θεσμού των εκλογών

(και δή των Εθνικών) ότι για κάθε πολιτικό φορέα που συμμετέχει πρέπει να δημοσιεύεται ο ακριβής

και αληθής αριθμός ψήφων που έλαβε σε κάθε ένα εκλογικό τμήμα ανά την επικράτεια, σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, η αποδοχή των οποίων εκ μέρους σας και η θέσπιση των προτεινόμενων μέτρων είναι μηδενικού οικονομικού κόστους και κατά συνέπεια ουδόλως επιβαρύνουν το Δημόσιο Ταμείο. 


1ον : Τα αποτελέσματα κάθε εκλογικού τμήματος, να αποστέλλονται από τους δικαστικούς, επιβεβαιωμένα και από τους εκλογικούς αντιπροσώπους, ταυτοχρόνως με ηλεκτρονικό

μήνυμα πολλών αποδεκτών στο Υπουργείο Εσωτερικών, στις κατά τόπους Περιφέρειες, στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία, στην

εταιρεία στην οποία θα αναθέσετε την διαχείριση της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων

ΚΑΙ σε όλους τους φορείς (κόμματα, κινήματα, σχήματα, μεμονωμένους κλπ) οι οποίοι συμμετέχουν στην

εκλογική διαδικασία. Η μετάδοση του ιδίου μηνύματος σε πολλούς αποδέκτες δια του φορητού τηλεφώνου

των Δικαστικών αντιπροσώπων (με το οποίο εφοδιάζονται γι’ αυτόν αποκλειστικώς τον σκοπό) είναι απλή,

σύντομη, επίσημη και διασφαλίζει την διαφάνεια και καθαρότητα του εκλογικού αποτελέσματος κάθε

εκλογικού τμήματος. Άρα και του συνολικού εκλογικού αποτελέσματος ανά την επικράτεια. 


2ον : To Υπουργείο Εσωτερικών, να αναρτήσει Λογιστικό Φύλλο με καταχωρήσεις αποτελεσμάτων καταγραφής

ψήφων κάθε εκλογικού τμήματος, τα οποία βαθμιαία να αθροίζονται. Το λογιστικό αυτό φύλλο θα πρέπει ν

α είναι ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ (κλειδωμένο «μόνο για ανάγνωση» excel), αλλά και να είναι ΑΜΕΣΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΙΜΟ σε άλλα υπολογιστικά φύλλα (π.χ. στο δικό μας EXCEL).  Με αυτόν τον τρόπο, οι

κατά τόπους αντιπρόσωποι -δικαστικοί και κομματικοί- μπορούν να εξακριβώσουν αν καταχωρήθηκε σωστά

το κέντρο που ήλεγχαν. Έτσι επιβεβαιώνεται το άθροισμα του Νομού και της Περιφέρειας, επαληθεύεται

από κάθε ενδιαφερόμενο και αποτρέπονται πιθανές λαθροχειρίες.

3ον : Τα αποτελέσματα να καταγράφονται ηλεκτρονικά και στις πρώην Νομαρχίες για να υπάρχει διαυγής

διασταύρωση με τα στοιχεία της ιδιωτικής εταιρείας στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση της διεξαγωγής τ

ων εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων. 

4ον : Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών αποτελεσμάτων,

να υποχρεωθεί να δημοσιοποιεί αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα, ανά εκλογικό τμήμα, ανά νομό,

ανά περιφέρεια και συνολικά. 

5ον : Να ελεγχθούν τα αποτελέσματα -πριν κατακυρωθούν- από Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Σώμα με χειρόγραφο τρόπο,

ανά νομό, αθροίζοντας από τα έγγραφα που στέλνουν, με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα

κατά τόπους εκλογικά κέντρα και μετά να θεωρούνται οριστικά τα αποτελέσματα.

6ον : Να διασφαλίσετε και να ανακοινώσετε τα μέτρα που θα λάβετε προς αποτροπή παραποιήσεως ψηφοδελτίων,

σε κάθε εκλογικό κέντρο.

7ον : Να επιτραπεί ο ενδιάμεσος έλεγχος, πριν τα επί μέρους αποτελέσματα σταλούν στα αρχηγεία των κομμάτων

και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε σε περίπτωση αμφιβολιών, να υπάρχη τρόπος επαληθεύσεως και

επιβεβαιώσεως.

8ον : Να μας γνωστοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι πολιτικοί συνδυασμοί στα στοιχεία που

αναφέρονται στην Πολιτική Ασφαλείας (audit trail, συστήματα καταγραφής) το βράδυ των εκλογών την ώρα

που θα γίνεται η καταχώριση των αποτελεσμάτων.

9ον : Το λογισμικό της εταιρείας στην οποία θα ανατεθεί η διαχείριση της διεξαγωγής των εκλογών – εκλογικών

αποτελεσμάτων, να παράσχει σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, την ελεύθερη πρόσβαση (On-Line)

τουλάχιστον σε τεταρτοβάθμια ανάλυση των εγγράφων:

α. Ανά Τμήμα

β. Ανά Δήμο

γ. Ανά Νομό και

δ. Ανά Περιφέρεια

Επειδή ΟΥΔΕΙΣ έχει δικαίωμα να επεμβαίνει και να αλλοιώνει τη βούληση του Ελληνικού λαού, κυρίως

όταν αυτή εκφράζεται δια της ψήφου του, παρακαλούμε η απόφαση της αποδοχής των προτάσεών μας να τις

περιβάλει με ισχύ Νόμου, ο οποίος να προβλέπει για τους παραβάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) βαρύτατες

ποινικές κυρώσεις και βαρύτατα οικονομικά πρόστιμα. 

Η παρούσα κοινοποιείται σε όλους τους πολιτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν (μέχρι τώρα) δηλώσει ότι θα

συμμετάσχουν στις προσεχείς Εθνικές εκλογές, αφ’ ενός μεν προς ενημέρωσή τους, δεδομένου ότι πρωτίστως τους αφορά, αφ’ ετέρου δε -και εφ’ όσον επιθυμούν την διεξαγωγή καθαρών, έντιμων, ανόθευτων και αδιάβλητων εκλογών- για να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσον την πρότασή μας. 

Κοινό συμφέρον όλων (εκλογέων και εκλεγομένων) είναι να αποτυπωθεί επισήμως ο ακριβής και αληθής

αριθμός των ψήφων που θα λάβει κάθε πολιτικός συνδυασμός. 

Ευελπιστούμε ότι το εύλογο, δίκαιο και νόμιμο αίτημά μας στο σύνολό του θα τύχει της ανεπιφύλακτης

αποδοχής σας.

Τελούμε εν αναμονή της απάντησής σας.

Με Τιμή

Δημήτριος Ιω. Νατσιός

Πρόεδρος του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ»


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

script data-cfasync="false" type="text/javascript" id="clever-core">